Provider test details
Session25,474
Test Scenario
Environment ZGW APIs full test suite (ZGW v1.1) - test.openzaak.nl zgw1.1
StartedOct. 31, 2022, 16:23
Statusrunning
Postman collection URLsZGW OAS tests
Log
Test scenario badge

Note: Shields.io caches the badge result for 5 minutes. Check the API for direct access.

Markdown snippet

Paste the following in your README.md to show your badge on Github.

HTML snippet

Paste the following in your HTML page to show your badge.

2022-10-31 15:23:05.207056+00:00 - running

De volledige testsuite voor de ZGW API's, bestaande uit de OAS tests en de tests voor de business logica uit de standaard

 

De variabelen client_id en secret moeten bestaande client credentials zijn in het Autorisatiecomponent en aan de client_id moet een Applicatie zitten met alle autorisaties.

 

De variabelen client_id_limited en secret_limited hoeven niet te bestaan in het Autorisatiecomponent en mogen NIET hezelfde zijn als client_id en secret

Environment variables
Variable nameValue
zrc_url https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1
drc_url https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1
ztc_url https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1
brc_url https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1
nrc_url https://notificaties.test.openzaak.nl/api/v1
ac_url https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1
referentielijst_url https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1
mock_url https://mocks.opengem.nl
client_idhidden
secrethidden
client_id_limitedhidden
secret_limitedhidden
Supplier information
Supplier name
Software product
Build version
Product role