Provider test details
Session6,204
Test Scenario
Environment ZGW APIs full test suite - test.openzaak.nl
StartedOct. 25, 2020, 00:49
StoppedOct. 25, 2020, 00:55
Statusstopped
Postman collection URLsZGW api tests
ZGW OAS tests
Log ZGW APIs full test suite ZGW_OAS_tests_T74qwtm.json
  ZGW APIs full test suite ZGW_api_postman_tests_iJooHyb.json
   Test scenario badge

   Note: Shields.io caches the badge result for 5 minutes. Check the API for direct access.

   Markdown snippet

   Paste the following in your README.md to show your badge on Github.

   HTML snippet

   Paste the following in your HTML page to show your badge.

   Postman collection #1 results details

   Collection name: zgw_oas_tests

   PropertyValue
   Total calls 170
   Calls failed 86
   Calls successful 84
   Total assertions 150
   Assertions failed 74
   Assertions passed 76
   Postman collection #2 results details

   Collection name: zgw_standaard_tests

   PropertyValue
   Total calls 699
   Calls failed 0
   Calls successful 699
   Total assertions 290
   Assertions failed 0
   Assertions passed 290
   2020-10-24 22:49:12.453910+00:00 - stopped

   De volledige testsuite voor de ZGW API's, bestaande uit de OAS tests en de tests voor de business logica uit de standaard

    

   De variabelen client_id en secret moeten bestaande client credentials zijn in het Autorisatiecomponent en aan de client_id moet een Applicatie zitten met alle autorisaties.

    

   De variabelen client_id_limited en secret_limited hoeven niet te bestaan in het Autorisatiecomponent en mogen NIET hezelfde zijn als client_id en secret

   Environment variables
   Variable nameValue
   nrc_url https://notificaties.test.openzaak.nl/api/v1
   secret_limited 3VYU9rfFpPQHYLCw
   client_id_limited limited.api-test.nl
   secret k2esczyhbXb6Y98y
   client_id api-test.nl
   mock_url https://c9ac80e5-f4f6-46f9-9e64-a164c03b5f25.mock.pstmn.io
   referentielijst_url https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1
   ac_url https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1
   brc_url https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1
   ztc_url https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1
   drc_url https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1
   zrc_url https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1
   Supplier information
   Supplier nameMaykin Media
   Software productOpen Zaak
   Build version
   Product roleZGW API
   Postman collection #1
   Delete Applicatie for AC tests
   GET https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 200 OK

   Retrieve existing Catalogus
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/0810275b-a820-44da-93e3-4f46480b2aed 204 No Content

   Retrieve existing Catalogus
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/0810275b-a820-44da-93e3-4f46480b2aed 204 No Content

   Retrieve existing Catalogus
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/0810275b-a820-44da-93e3-4f46480b2aed 204 No Content

   Retrieve existing Catalogus
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/0810275b-a820-44da-93e3-4f46480b2aed 204 No Content

   Retrieve existing Catalogus
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/0810275b-a820-44da-93e3-4f46480b2aed 204 No Content

   Retrieve existing Catalogus
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/0810275b-a820-44da-93e3-4f46480b2aed 204 No Content

   Retrieve existing Catalogus
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/0810275b-a820-44da-93e3-4f46480b2aed 204 No Content

   Get Selectielijstklassen and Procestypen
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten 200 OK

   Get Resultaattypeomschrijving
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaattypeomschrijvingen 200 OK

   Create InformatieObjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 400 Bad Request

   Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 400 Bad Request

   Create Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 400 Bad Request

   Create Zaaktype-InformatieObjectType relation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen 400 Bad Request

   Create Eigenschap
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen 400 Bad Request

   Create Resultaattype afleidingswijze afgehandeld
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Create begin Statustype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 400 Bad Request

   Create eind Statustype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 400 Bad Request

   Create Roltype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen 400 Bad Request

   Publish Besluittype
   POST

   Publish Informatieobjecttype
   POST

   Publish Zaaktype
   POST

   Create EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Add Gebruiksrechten to EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 400 Bad Request

   Create EnkelvoudigInformatieObject with indicatieGebruiksrecht null
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Create Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Create Besluit
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 400 Bad Request

   Alle ZAAKen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 200 OK

   Tests Alle ZAAKen opvragen geeft 200

   Maak een ZAAK aan.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Maak een ZAAK aan geeft 201 expected response to have status code 201 but got 400
   Voer een (geo)-zoekopdracht uit op ZAAKen.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/_zoek 200 OK

   Tests Voer een (geo)-zoekopdracht uit op ZAAKen geeft 201

   Een specifieke ZAAK opvragen.
   GET {{zaak_url}}/

   Tests Een specifieke ZAAK opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een ZAAK in zijn geheel bij.
   PUT {{zaak_url}}/

   Tests Werk een ZAAK in zijn geheel bij geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een ZAAK deels bij.
   PATCH {{zaak_url}}/

   Tests Werk een ZAAK deels bij geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle audit trail regels behorend bij de ZAAK.
   GET {{zaak_url}}/audittrail

   Tests Alle audit trail regels behorend bij de ZAAK geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Een specifieke audit trail regel opvragen.
   GET {{zaak_url}}/audittrail/{{audittrail_uuid}}

   Tests Een specifieke audit trail regel opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle ZAAKBESLUITen opvragen.
   GET {{zaak_url}}/besluiten

   Tests Alle ZAAKBESLUITen opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle ZAAKEIGENSCHAPpen opvragen.
   GET {{zaak_url}}/zaakeigenschappen

   Tests Alle ZAAKEIGENSCHAPpen opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Maak een ZAAKEIGENSCHAP aan.
   POST {{zaak_url}}/zaakeigenschappen

   Tests Maak een ZAAKEIGENSCHAP aan geeft 201 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Een specifieke ZAAKEIGENSCHAP opvragen.
   GET {{zaakeigenschap_url}}/

   Tests Een specifieke ZAAKEIGENSCHAP opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een ZAAK.
   DELETE {{zaak_url}}/

   Tests Verwijder een ZAAK geeft 204 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle KLANTCONTACTen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten 200 OK

   Tests Alle KLANTCONTACTen opvragen geeft 200

   Maak een KLANTCONTACT bij een ZAAK aan.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten 400 Bad Request

   Tests Maak een KLANTCONTACT bij een ZAAK aan geeft 201 expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifiek KLANTCONTACT bij een ZAAK opvragen.
   GET {{klantcontact_url}}/

   Tests Een specifiek KLANTCONTACT bij een ZAAK opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle RESULTAATen van ZAAKen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 400 Bad Request

   Tests Alle RESULTAATen van ZAAKen opvragen geeft 200 expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een RESULTAAT bij een ZAAK aan.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 400 Bad Request

   Tests Maak een RESULTAAT bij een ZAAK aan geeft 201 expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifiek RESULTAAT opvragen.
   GET {{resultaat_url}}/

   Tests Een specifiek RESULTAAT opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een RESULTAAT in zijn geheel bij.
   PUT {{resultaat_url}}/

   Tests Werk een RESULTAAT in zijn geheel bij geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een RESULTAAT deels bij.
   PATCH {{resultaat_url}}/

   Tests Werk een RESULTAAT in zijn geheel bij geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een RESULTAAT van een ZAAK.
   DELETE {{resultaat_url}}/

   Tests Verwijder een RESULTAAT van een ZAAK geeft 204 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle ROLlen bij ZAAKen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen 400 Bad Request

   Tests Alle ROLlen bij ZAAKen opvragen geeft 200 expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een ROL aan bij een ZAAK.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen 400 Bad Request

   Tests Maak een ROL bij een ZAAK aan geeft 201 expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifieke ROL bij een ZAAK opvragen.
   GET {{rol_url}}/

   Verwijder een ROL van een ZAAK.
   DELETE {{rol_url}}/

   Tests Verwijder een ROL van een ZAAK geeft 204 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle STATUSsen van ZAAKen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 400 Bad Request

   Tests Alle STATUSsen van ZAAKen opvragen geeft 200 expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een STATUS aan voor een ZAAK.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 400 Bad Request

   Tests Maak een STATUS aan voor een ZAAK geeft 201 expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifieke STATUS van een ZAAK opvragen.
   GET {{status_url}}/

   Alle ZAAK-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests Alle ZAAK-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen geeft 200 expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie aan.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests Maak een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie aan geeft 201 expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifieke ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie opvragen.
   GET {{zio_url}}/

   Tests Een specifieke ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie in zijn geheel bij.
   PUT {{zio_url}}/

   Tests Werk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie in zijn geheel bij geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie deels bij.
   PATCH {{zio_url}}/

   Tests Werk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie deels bij geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie.
   DELETE {{zio_url}}/

   Tests Verwijder een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie geeft 204 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle ZAAKOBJECTen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 400 Bad Request

   Tests Alle ZAAKOBJECTen opvragen geeft 200 expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een ZAAKOBJECT aan.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 400 Bad Request

   Tests Maak een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie aan geeft 201 expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifiek ZAAKOBJECT opvragen.
   GET {{zaakobject_url}}/

   Tests Een specifieke ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle (ENKELVOUDIGe) INFORMATIEOBJECTen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 200 OK

   Tests Alle (ENKELVOUDIGe) INFORMATIEOBJECTen opvragen geeft 200

   Maak een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT aan.
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests Maak een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT aan geeft 201 expected response to have status code 201 but got 400
   Alle audit trail regels behorend bij het INFORMATIEOBJECT.
   GET {{created_informatieobject_url}}/audittrail

   Tests Alle audit trail regels behorend bij het INFORMATIEOBJECT geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Een specifieke audit trail regel opvragen.
   GET {{created_informatieobject_url}}/audittrail/{{audittrail_uuid}}

   Tests Een specifieke audit trail regel opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Een specifiek (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT opvragen.
   GET {{created_informatieobject_url}}/

   Tests Een specifiek (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Vergrendel een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.
   POST {{created_informatieobject_url}}/lock

   Tests Een specifiek (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT in zijn geheel bij.
   PUT {{created_informatieobject_url}}/

   Tests Werk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT in zijn geheel bij geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT deels bij.
   PATCH {{created_informatieobject_url}}/

   Tests Werk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT deels bij geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Ontgrendel een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.
   POST {{created_informatieobject_url}}/unlock

   Tests Ontgrendel een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT geeft 204 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Download de binaire data van het (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.
   GET {{created_informatieobject_url}}/download

   Tests Download de binaire data van het (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.
   DELETE {{created_informatieobject_url}}/

   Tests Verwijder een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT geeft 204 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle GEBRUIKSRECHTen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 400 Bad Request

   Tests Alle GEBRUIKSRECHTen opvragen geeft 200 expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een GEBRUIKSRECHT aan.
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 400 Bad Request

   Tests Maak een GEBRUIKSRECHT aan geeft 201 expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifiek GEBRUIKSRECHT opvragen.
   GET {{gebruiksrecht_url}}/

   Tests Een specifiek GEBRUIKSRECHT opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een GEBRUIKSRECHT in zijn geheel bij.
   PUT {{gebruiksrecht_url}}/

   Tests Werk een GEBRUIKSRECHT in zijn geheel bij geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een GEBRUIKSRECHT relatie deels bij.
   PATCH {{gebruiksrecht_url}}/

   Tests Werk een GEBRUIKSRECHT in zijn geheel bij geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een GEBRUIKSRECHT.
   DELETE {{gebruiksrecht_url}}/

   Tests Verwijder een GEBRUIKSRECHT geeft 204 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle OBJECT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests Alle OBJECT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen geeft 200 expected response to have status code 200 but got 400
   Alle ZAAKTYPEn opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 200 OK

   Tests Alle ZAAKTYPEn opvragen geeft 200

   Maak een ZAAKTYPE aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Tests Maak een ZAAKTYPE aan geeft 201

   Een specifieke ZAAKTYPE opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/2498b32f-a6fc-417d-88cd-ee6989bef9d2 200 OK

   Tests Een specifiek ZAAKTYPE opvragen geeft 200

   Werk een ZAAKTYPE in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/2498b32f-a6fc-417d-88cd-ee6989bef9d2 200 OK

   Tests Werk een ZAAKTYPE in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een ZAAKTYPE in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een ZAAKTYPE deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/2498b32f-a6fc-417d-88cd-ee6989bef9d2 200 OK

   Tests Werk een ZAAKTYPE deels bij geeft 200

   Werk een ZAAKTYPE deels bij past attributen aan

   Opvragen en bewerken van ZAAKTYPEn nodig voor ZAKEN in de Zaken API.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/2498b32f-a6fc-417d-88cd-ee6989bef9d2/publish 200 OK

   Tests Publiceer een ZAAKTYPE aan geeft 200

   Publiceer een ZAAKTYPE zet concept op False

   Verwijder een ZAAKTYPE.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/2498b32f-a6fc-417d-88cd-ee6989bef9d2 204 No Content

   Tests Verwijder een ZAAKTYPE geeft 204

   Create concept Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Alle BESLUITTYPEn opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 200 OK

   Tests Alle BESLUITTYPEn opvragen geeft 200

   Maak een BESLUITTYPE aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Tests Maak een BESLUITTYPE aan geeft 201

   Een specifiek BESLUITTYPE opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/c98498d7-b268-4a45-9e7b-4651ae0e2170 200 OK

   Tests Een specifiek BESLUITTYPE opvragen geeft 200

   Werk een BESLUITTYPE in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/c98498d7-b268-4a45-9e7b-4651ae0e2170 200 OK

   Tests Werk een BESLUITTYPE in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een BESLUITTYPE in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een BESLUITTYPE deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/c98498d7-b268-4a45-9e7b-4651ae0e2170 200 OK

   Tests Werk een BESLUITTYPE deels bij geeft 200

   Werk een BESLUITTYPE deels bij past attributen aan

   Opvragen en bewerken van BESLUITTYPEn nodig voor BESLUITEN in de Besluiten API.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/c98498d7-b268-4a45-9e7b-4651ae0e2170/publish 200 OK

   Tests Opvragen en bewerken van BESLUITTYPEn nodig voor BESLUITEN in de BesluitenAPI geeft 200

   Publiceer een BESLUITTYPE zet concept op False

   Verwijder een BESLUITTYPE.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/c98498d7-b268-4a45-9e7b-4651ae0e2170 204 No Content

   Tests Verwijder een BESLUITTYPE geeft 204

   Alle CATALOGUSsen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/catalogussen 200 OK

   Tests Alle CATALOGUSsen opvragen geeft 200

   Een specifieke CATALOGUS opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/catalogussen/e7f987eb-c30f-4a09-832a-9370e9f37631 200 OK

   Tests Een specifieke CATALOGUS opvragen geeft 200

   Alle EIGENSCHAPpen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen 400 Bad Request

   Tests Alle EIGENSCHAPpen opvragen geeft 200 expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een EIGENSCHAP aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen 201 Created

   Tests Maak een EIGENSCHAP aan geeft 201

   Een specifieke EIGENSCHAP opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen/a73493a3-131d-41ce-b12c-30c29749c467 200 OK

   Tests Een specifieke EIGENSCHAP opvragen geeft 200

   Werk een EIGENSCHAP in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen/a73493a3-131d-41ce-b12c-30c29749c467 200 OK

   Tests Werk een EIGENSCHAP in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een EIGENSCHAP in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een EIGENSCHAP deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen/a73493a3-131d-41ce-b12c-30c29749c467 200 OK

   Tests Werk een EIGENSCHAP deels bij geeft 200

   Werk een EIGENSCHAP deels bij past attributen aan

   Verwijder een EIGENSCHAP.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen/a73493a3-131d-41ce-b12c-30c29749c467 204 No Content

   Tests Verwijder een EIGENSCHAP geeft 204

   Alle INFORMATIEOBJECTTYPEn opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 200 OK

   Tests Alle INFORMATIEOBJECTTYPEn opvragen geeft 200

   Maak een INFORMATIEOBJECTTYPE aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Tests Maak een INFORMATIEOBJECTTYPE aan geeft 201

   Een specifiek INFORMATIEOBJECTTYPE opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/214a0558-4171-40bc-879c-19513ddc2e70 200 OK

   Tests Een specifiek INFORMATIEOBJECTTYPE opvragen geeft 200

   Werk een INFORMATIEOBJECTTYPE in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/214a0558-4171-40bc-879c-19513ddc2e70 200 OK

   Tests Werk een INFORMATIEOBJECTTYPE in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een INFORMATIEOBJECTTYPE in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een INFORMATIEOBJECTTYPE deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/214a0558-4171-40bc-879c-19513ddc2e70 200 OK

   Tests Werk een INFORMATIEOBJECTTYPE deels bij geeft 200

   Werk een INFORMATIEOBJECTTYPE deels bij past attributen aan

   Opvragen en bewerken van INFORMATIEOBJECTTYPEn nodig voor INFORMATIEOBJECTen in de Documenten API.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/214a0558-4171-40bc-879c-19513ddc2e70/publish 200 OK

   Tests Publiceer een INFORMATIEOBJECTTYPE aan geeft 200

   Publiceer een INFORMATIEOBJECTTYPE zet concept op False

   Verwijder een INFORMATIEOBJECTTYPE.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/214a0558-4171-40bc-879c-19513ddc2e70 204 No Content

   Tests Verwijder een INFORMATIEOBJECTTYPE geeft 204

   Create concept Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Alle RESULTAATTYPEn opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Alle RESULTAATTYPEn opvragen geeft 200 expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een RESULTAATTYPE aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Tests Maak een RESULTAATTYPE aan geeft 201

   Een specifieke RESULTAATTYPE opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/3a57362c-b753-4d30-adcb-6b5b212d8e75 200 OK

   Tests Een specifiek RESULTAATTYPE opvragen geeft 200

   Werk een RESULTAATTYPE in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/3a57362c-b753-4d30-adcb-6b5b212d8e75 200 OK

   Tests Werk een RESULTAATTYPE in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een RESULTAATTYPE in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een RESULTAATTYPE deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/3a57362c-b753-4d30-adcb-6b5b212d8e75 200 OK

   Tests Werk een RESULTAATTYPE deels bij geeft 200

   Werk een RESULTAATTYPE deels bij past attributen aan

   Verwijder een RESULTAATTYPE.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/3a57362c-b753-4d30-adcb-6b5b212d8e75 204 No Content

   Tests Verwijder een RESULTAATTYPE opvragen geeft 204

   Alle ROLTYPEn opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen 400 Bad Request

   Tests Alle ROLTYPEn opvragen geeft 200 expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een ROLTYPE aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen 201 Created

   Tests Maak een ROLTYPE aan geeft 201

   Een specifieke ROLTYPE opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen/8a0b7468-6801-442f-a4d1-be4162afe2f5 200 OK

   Tests Een specifiek ROLTYPE opvragen geeft 200

   Werk een ROLTYPE in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen/8a0b7468-6801-442f-a4d1-be4162afe2f5 200 OK

   Tests Werk een ROLTYPE in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een ROLTYPE in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een ROLTYPE deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen/8a0b7468-6801-442f-a4d1-be4162afe2f5 200 OK

   Tests Werk een ROLTYPE deels bij geeft 200

   Werk een ROLTYPE deels bij past attributen aan

   Verwijder een ROLTYPE.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen/8a0b7468-6801-442f-a4d1-be4162afe2f5 204 No Content

   Tests Verwijder een ROLTYPE opvragen geeft 204

   Alle STATUSTYPEn opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 400 Bad Request

   Tests Alle STATUSTYPEn opvragen geeft 200 expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een STATUSTYPE aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Tests Maak een STATUSTYPE aan geeft 201

   Een specifieke STATUSTYPE opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen/186dafb9-7b23-419d-8d65-3049b3340ee6 200 OK

   Tests Een specifiek STATUSTYPE opvragen geeft 200

   Werk een STATUSTYPE in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen/186dafb9-7b23-419d-8d65-3049b3340ee6 200 OK

   Tests Werk een STATUSTYPE in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een STATUSTYPE in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een STATUSTYPE deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen/186dafb9-7b23-419d-8d65-3049b3340ee6 200 OK

   Tests Werk een STATUSTYPE deels bij geeft 200

   Werk een STATUSTYPE deels bij past attributen aan

   Verwijder een STATUSTYPE.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen/186dafb9-7b23-419d-8d65-3049b3340ee6 204 No Content

   Tests Verwijder een STATUSTYPE opvragen geeft 204

   Alle ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relaties opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen 400 Bad Request

   Tests Alle ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relaties opvragen geeft 200 expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen 201 Created

   Tests Maak een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie aan geeft 201

   Een specifieke ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen/e7944253-9b06-418a-989f-0eb717b54d16 200 OK

   Tests Een specifieke ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie opvragen geeft 200

   Werk een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen/e7944253-9b06-418a-989f-0eb717b54d16 200 OK

   Tests Werk een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen/e7944253-9b06-418a-989f-0eb717b54d16 200 OK

   Tests Werk een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE deels bij geeft 200

   Werk een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE deels bij past attributen aan

   Verwijder een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen/e7944253-9b06-418a-989f-0eb717b54d16 204 No Content

   Tests Verwijder een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie geeft 204

   Delete concept Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/21167576-fb87-418e-9d5f-cd407ee1e0b8 204 No Content

   Delete concept Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/96eaeac1-c09f-445d-bad9-fb3001188719 204 No Content

   Alle BESLUITen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 400 Bad Request

   Tests Alle BESLUITen opvragen geeft 200 expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een BESLUIT aan.
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 400 Bad Request

   Tests Maak een BESLUIT aan geeft 201 expected response to have status code 201 but got 400
   Alle audit trail regels behorend bij het BESLUIT.
   GET {{created_besluit_url}}/audittrail

   Tests Alle audit trail regels behorend bij het BESLUIT geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Een specifieke audit trail regel opvragen.
   GET {{created_besluit_url}}/audittrail/{{audittrail_uuid}}

   Tests Een specifieke audit trail regel opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Een specifiek BESLUIT opvragen.
   GET {{created_besluit_url}}/

   Tests Een specifiek BESLUIT opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een BESLUIT in zijn geheel bij.
   PUT {{created_besluit_url}}/

   Tests Werk een BESLUIT in zijn geheel bij geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een BESLUIT deels bij.
   PATCH {{created_besluit_url}}/

   Tests Werk een BESLUIT in zijn geheel bij geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een BESLUIT.
   DELETE {{created_besluit_url}}/

   Tests Verwijder een BESLUIT geeft 204 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests Alle BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen geeft 200 expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie aan.
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests Maak een BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie aan geeft 201 expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifieke BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie opvragen.
   GET {{bio_url}}/

   Tests Alle BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie.
   DELETE {{bio_url}}/

   Tests Verwijder een BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie geeft 204 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle ABONNEMENTen opvragen.
   GET https://notificaties.test.openzaak.nl/api/v1/abonnement 200 OK

   Tests Alle ABONNEMENTen opvragen geeft 200

   Alle KANAALen opvragen.
   GET https://notificaties.test.openzaak.nl/api/v1/kanaal 200 OK

   Tests Alle KANAALen opvragen geeft 200

   Een specifiek KANAAL opvragen.
   GET https://notificaties.test.openzaak.nl/api/v1/kanaal/da841cc4-c629-4854-8692-83ba930e31ce 200 OK

   Tests Een specifiek KANAAL opvragen geeft 200

   Publiceer een notificatie.
   POST https://notificaties.test.openzaak.nl/api/v1/notificaties 201 Created

   Tests Publiceer een NOTIFICATIE geeft 201

   Geef een collectie van applicaties, met ingesloten autorisaties.
   GET https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 200 OK

   Tests Geef een collectie van applicaties, met ingesloten autorisaties geeft 200

   Registreer een applicatie met een bepaalde set van autorisaties.
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 400 Bad Request

   Tests Registreer een applicatie met een bepaalde set van autorisaties geeft 201 expected response to have status code 201 but got 400
   Vraag een applicatie op, op basis van clientId
   GET https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/consumer 404 Not Found

   Tests Vraag een applicatie op, op basis van clientId geeft 200 expected response to have status code 200 but got 404
   Vraag een applicatie op, met ingesloten autorisaties.
   GET {{created_applicatie_url}}/

   Tests Vraag een applicatie op, met ingesloten autorisaties geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk de applicatie bij.
   PUT {{created_applicatie_url}}/

   Tests Werk de applicatie bij geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk (een deel van) de applicatie bij.
   PATCH {{created_applicatie_url}}/

   Tests Werk (een deel van) de applicatie bij geeft 200 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een applicatie met de bijhorende autorisaties.
   DELETE {{created_applicatie_url}}/

   Tests Verwijder een applicatie met de bijhorende autorisaties geeft 204 expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Delete Zaak
   DELETE {{global_zaak_url}}/

   Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE

   Delete EnkelvoudigInformatieObject indicatieGebruiksrecht null
   DELETE

   Delete Resultaattype
   DELETE

   Delete Zaaktype
   DELETE

   Delete Besluittype
   DELETE

   Delete Informatieobjecttype
   DELETE

   Failure
   NameErrorTestMessage
   Create ZaaktypeTypeErrorCannot read property '0' of undefined
   Publish BesluittypeErrorInvalid URI "http:///publish"
   Publish InformatieobjecttypeErrorInvalid URI "http:///publish"
   Publish ZaaktypeErrorInvalid URI "http:///publish"
   Maak een ZAAK aan.AssertionErrorMaak een ZAAK aan geeft 201expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifieke ZAAK opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzaak_url%7D%7D"
   Een specifieke ZAAK opvragen.AssertionErrorEen specifieke ZAAK opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een ZAAK in zijn geheel bij.JSONErrorUnexpected token u in JSON at position 0
   Werk een ZAAK in zijn geheel bij.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzaak_url%7D%7D"
   Werk een ZAAK in zijn geheel bij.AssertionErrorWerk een ZAAK in zijn geheel bij geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een ZAAK deels bij.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzaak_url%7D%7D"
   Werk een ZAAK deels bij.AssertionErrorWerk een ZAAK deels bij geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle audit trail regels behorend bij de ZAAK.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzaak_url%7D%7D/audittrail"
   Alle audit trail regels behorend bij de ZAAK.AssertionErrorAlle audit trail regels behorend bij de ZAAK geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Een specifieke audit trail regel opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzaak_url%7D%7D/audittrail/%7B%7Baudittrail_uuid%7D%7D"
   Een specifieke audit trail regel opvragen.AssertionErrorEen specifieke audit trail regel opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle ZAAKBESLUITen opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzaak_url%7D%7D/besluiten"
   Alle ZAAKBESLUITen opvragen.AssertionErrorAlle ZAAKBESLUITen opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle ZAAKEIGENSCHAPpen opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzaak_url%7D%7D/zaakeigenschappen"
   Alle ZAAKEIGENSCHAPpen opvragen.AssertionErrorAlle ZAAKEIGENSCHAPpen opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Maak een ZAAKEIGENSCHAP aan.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzaak_url%7D%7D/zaakeigenschappen"
   Maak een ZAAKEIGENSCHAP aan.AssertionErrorMaak een ZAAKEIGENSCHAP aan geeft 201expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Een specifieke ZAAKEIGENSCHAP opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzaakeigenschap_url%7D%7D"
   Een specifieke ZAAKEIGENSCHAP opvragen.AssertionErrorEen specifieke ZAAKEIGENSCHAP opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een ZAAK.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzaak_url%7D%7D"
   Verwijder een ZAAK.AssertionErrorVerwijder een ZAAK geeft 204expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Maak een KLANTCONTACT bij een ZAAK aan.AssertionErrorMaak een KLANTCONTACT bij een ZAAK aan geeft 201expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifiek KLANTCONTACT bij een ZAAK opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bklantcontact_url%7D%7D"
   Een specifiek KLANTCONTACT bij een ZAAK opvragen.AssertionErrorEen specifiek KLANTCONTACT bij een ZAAK opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle RESULTAATen van ZAAKen opvragen.AssertionErrorAlle RESULTAATen van ZAAKen opvragen geeft 200expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een RESULTAAT bij een ZAAK aan.AssertionErrorMaak een RESULTAAT bij een ZAAK aan geeft 201expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifiek RESULTAAT opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bresultaat_url%7D%7D"
   Een specifiek RESULTAAT opvragen.AssertionErrorEen specifiek RESULTAAT opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een RESULTAAT in zijn geheel bij.JSONErrorUnexpected token u in JSON at position 0
   Werk een RESULTAAT in zijn geheel bij.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bresultaat_url%7D%7D"
   Werk een RESULTAAT in zijn geheel bij.AssertionErrorWerk een RESULTAAT in zijn geheel bij geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een RESULTAAT deels bij.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bresultaat_url%7D%7D"
   Werk een RESULTAAT deels bij.AssertionErrorWerk een RESULTAAT in zijn geheel bij geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een RESULTAAT van een ZAAK.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bresultaat_url%7D%7D"
   Verwijder een RESULTAAT van een ZAAK.AssertionErrorVerwijder een RESULTAAT van een ZAAK geeft 204expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle ROLlen bij ZAAKen opvragen.AssertionErrorAlle ROLlen bij ZAAKen opvragen geeft 200expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een ROL aan bij een ZAAK.AssertionErrorMaak een ROL bij een ZAAK aan geeft 201expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifieke ROL bij een ZAAK opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Brol_url%7D%7D"
   Verwijder een ROL van een ZAAK.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Brol_url%7D%7D"
   Verwijder een ROL van een ZAAK.AssertionErrorVerwijder een ROL van een ZAAK geeft 204expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle STATUSsen van ZAAKen opvragen.AssertionErrorAlle STATUSsen van ZAAKen opvragen geeft 200expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een STATUS aan voor een ZAAK.AssertionErrorMaak een STATUS aan voor een ZAAK geeft 201expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifieke STATUS van een ZAAK opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bstatus_url%7D%7D"
   Alle ZAAK-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen.AssertionErrorAlle ZAAK-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen geeft 200expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie aan.AssertionErrorMaak een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie aan geeft 201expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifieke ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzio_url%7D%7D"
   Een specifieke ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie opvragen.AssertionErrorEen specifieke ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie in zijn geheel bij.JSONErrorUnexpected token u in JSON at position 0
   Werk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie in zijn geheel bij.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzio_url%7D%7D"
   Werk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie in zijn geheel bij.AssertionErrorWerk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie in zijn geheel bij geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie deels bij.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzio_url%7D%7D"
   Werk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie deels bij.AssertionErrorWerk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie deels bij geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzio_url%7D%7D"
   Verwijder een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie.AssertionErrorVerwijder een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie geeft 204expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle ZAAKOBJECTen opvragen.AssertionErrorAlle ZAAKOBJECTen opvragen geeft 200expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een ZAAKOBJECT aan.AssertionErrorMaak een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie aan geeft 201expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifiek ZAAKOBJECT opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bzaakobject_url%7D%7D"
   Een specifiek ZAAKOBJECT opvragen.AssertionErrorEen specifieke ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Maak een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT aan.AssertionErrorMaak een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT aan geeft 201expected response to have status code 201 but got 400
   Alle audit trail regels behorend bij het INFORMATIEOBJECT.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_informatieobject_url%7D%7D/audittrail"
   Alle audit trail regels behorend bij het INFORMATIEOBJECT.AssertionErrorAlle audit trail regels behorend bij het INFORMATIEOBJECT geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Een specifieke audit trail regel opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_informatieobject_url%7D%7D/audittrail/%7B%7Baudittrail_uuid%7D%7D"
   Een specifieke audit trail regel opvragen.AssertionErrorEen specifieke audit trail regel opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Een specifiek (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_informatieobject_url%7D%7D?versie=1&registratieOp=2020-10-24T22:55:04.138Z"
   Een specifiek (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT opvragen.AssertionErrorEen specifiek (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Vergrendel een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_informatieobject_url%7D%7D/lock"
   Vergrendel een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.AssertionErrorEen specifiek (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT in zijn geheel bij.JSONErrorUnexpected token u in JSON at position 0
   Werk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT in zijn geheel bij.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_informatieobject_url%7D%7D"
   Werk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT in zijn geheel bij.AssertionErrorWerk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT in zijn geheel bij geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT deels bij.JSONErrorUnexpected token u in JSON at position 0
   Werk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT deels bij.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_informatieobject_url%7D%7D"
   Werk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT deels bij.AssertionErrorWerk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT deels bij geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Ontgrendel een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_informatieobject_url%7D%7D/unlock"
   Ontgrendel een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.AssertionErrorOntgrendel een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT geeft 204expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Download de binaire data van het (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_informatieobject_url%7D%7D/download?versie=1&registratieOp=2020-10-24T22:55:04.340Z"
   Download de binaire data van het (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.AssertionErrorDownload de binaire data van het (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_informatieobject_url%7D%7D"
   Verwijder een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.AssertionErrorVerwijder een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT geeft 204expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle GEBRUIKSRECHTen opvragen.AssertionErrorAlle GEBRUIKSRECHTen opvragen geeft 200expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een GEBRUIKSRECHT aan.AssertionErrorMaak een GEBRUIKSRECHT aan geeft 201expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifiek GEBRUIKSRECHT opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bgebruiksrecht_url%7D%7D"
   Een specifiek GEBRUIKSRECHT opvragen.AssertionErrorEen specifiek GEBRUIKSRECHT opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een GEBRUIKSRECHT in zijn geheel bij.JSONErrorUnexpected token u in JSON at position 0
   Werk een GEBRUIKSRECHT in zijn geheel bij.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bgebruiksrecht_url%7D%7D"
   Werk een GEBRUIKSRECHT in zijn geheel bij.AssertionErrorWerk een GEBRUIKSRECHT in zijn geheel bij geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een GEBRUIKSRECHT relatie deels bij.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bgebruiksrecht_url%7D%7D"
   Werk een GEBRUIKSRECHT relatie deels bij.AssertionErrorWerk een GEBRUIKSRECHT in zijn geheel bij geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een GEBRUIKSRECHT.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bgebruiksrecht_url%7D%7D"
   Verwijder een GEBRUIKSRECHT.AssertionErrorVerwijder een GEBRUIKSRECHT geeft 204expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle OBJECT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen.AssertionErrorAlle OBJECT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen geeft 200expected response to have status code 200 but got 400
   Alle EIGENSCHAPpen opvragen.AssertionErrorAlle EIGENSCHAPpen opvragen geeft 200expected response to have status code 200 but got 400
   Alle RESULTAATTYPEn opvragen.AssertionErrorAlle RESULTAATTYPEn opvragen geeft 200expected response to have status code 200 but got 400
   Alle ROLTYPEn opvragen.AssertionErrorAlle ROLTYPEn opvragen geeft 200expected response to have status code 200 but got 400
   Alle STATUSTYPEn opvragen.AssertionErrorAlle STATUSTYPEn opvragen geeft 200expected response to have status code 200 but got 400
   Alle ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relaties opvragen.AssertionErrorAlle ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relaties opvragen geeft 200expected response to have status code 200 but got 400
   Alle BESLUITen opvragen.AssertionErrorAlle BESLUITen opvragen geeft 200expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een BESLUIT aan.AssertionErrorMaak een BESLUIT aan geeft 201expected response to have status code 201 but got 400
   Alle audit trail regels behorend bij het BESLUIT.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_besluit_url%7D%7D/audittrail"
   Alle audit trail regels behorend bij het BESLUIT.AssertionErrorAlle audit trail regels behorend bij het BESLUIT geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Een specifieke audit trail regel opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_besluit_url%7D%7D/audittrail/%7B%7Baudittrail_uuid%7D%7D"
   Een specifieke audit trail regel opvragen.AssertionErrorEen specifieke audit trail regel opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Een specifiek BESLUIT opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_besluit_url%7D%7D"
   Een specifiek BESLUIT opvragen.AssertionErrorEen specifiek BESLUIT opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een BESLUIT in zijn geheel bij.JSONErrorUnexpected token u in JSON at position 0
   Werk een BESLUIT in zijn geheel bij.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_besluit_url%7D%7D"
   Werk een BESLUIT in zijn geheel bij.AssertionErrorWerk een BESLUIT in zijn geheel bij geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk een BESLUIT deels bij.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_besluit_url%7D%7D"
   Werk een BESLUIT deels bij.AssertionErrorWerk een BESLUIT in zijn geheel bij geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een BESLUIT.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_besluit_url%7D%7D"
   Verwijder een BESLUIT.AssertionErrorVerwijder een BESLUIT geeft 204expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Alle BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen.AssertionErrorAlle BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen geeft 200expected response to have status code 200 but got 400
   Maak een BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie aan.AssertionErrorMaak een BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie aan geeft 201expected response to have status code 201 but got 400
   Een specifieke BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie opvragen.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bbio_url%7D%7D"
   Een specifieke BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie opvragen.AssertionErrorAlle BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bbio_url%7D%7D"
   Verwijder een BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie.AssertionErrorVerwijder een BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie geeft 204expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Registreer een applicatie met een bepaalde set van autorisaties.AssertionErrorRegistreer een applicatie met een bepaalde set van autorisaties geeft 201expected response to have status code 201 but got 400
   Vraag een applicatie op, op basis van clientIdAssertionErrorVraag een applicatie op, op basis van clientId geeft 200expected response to have status code 200 but got 404
   Vraag een applicatie op, met ingesloten autorisaties.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_applicatie_url%7D%7D"
   Vraag een applicatie op, met ingesloten autorisaties.AssertionErrorVraag een applicatie op, met ingesloten autorisaties geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk de applicatie bij.JSONErrorUnexpected token u in JSON at position 0
   Werk de applicatie bij.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_applicatie_url%7D%7D"
   Werk de applicatie bij.AssertionErrorWerk de applicatie bij geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Werk (een deel van) de applicatie bij.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_applicatie_url%7D%7D"
   Werk (een deel van) de applicatie bij.AssertionErrorWerk (een deel van) de applicatie bij geeft 200expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Verwijder een applicatie met de bijhorende autorisaties.ErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bcreated_applicatie_url%7D%7D"
   Verwijder een applicatie met de bijhorende autorisaties.AssertionErrorVerwijder een applicatie met de bijhorende autorisaties geeft 204expected { Object (id, _details, ...) } to have property 'code'
   Delete ZaakErrorInvalid URI "http:///%7B%7Bglobal_zaak_url%7D%7D"
   Delete EnkelvoudigInformatieObjectErrorruntime:extenstions~request: request url is empty
   Delete EnkelvoudigInformatieObject indicatieGebruiksrecht nullErrorruntime:extenstions~request: request url is empty
   Delete ResultaattypeErrorruntime:extenstions~request: request url is empty
   Delete ZaaktypeErrorruntime:extenstions~request: request url is empty
   Delete BesluittypeErrorruntime:extenstions~request: request url is empty
   Delete InformatieobjecttypeErrorruntime:extenstions~request: request url is empty
   Postman collection #2
   Delete existing Applicaties for client_id_limited
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/121c18a6-08d4-458a-bd1e-a9b5a334a9a9 204 No Content

   Delete existing Applicaties for client_id_limited
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/121c18a6-08d4-458a-bd1e-a9b5a334a9a9 204 No Content

   (AC) Retrieve existing Catalogus
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/catalogussen 200 OK

   (AC) Get Selectielijstklassen and Procestypen
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten 200 OK

   (AC) Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create InformatieObjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Create Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Delete existing test Applicatie
   GET https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 200 OK

   (ac-001a) Applicatie aanmaken met meerdere clientIds is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   Tests Applicatie aanmaken met meerdere clientIds geeft 201

   (ac-001b) Applicatie aanmaken met al gebruikte client_id is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 400 Bad Request

   Tests Applicatie aanmaken een client_id die al gebruikt is voor een andere applicatie geeft 400

   Delete created Applicatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/6d3a81c5-9a42-4545-a72f-42ba97ce7a8b 204 No Content

   (ac-002a) Applicatie aanmaken met heeftAlleAutorisaties en expliciete autorisaties is niet mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 400 Bad Request

   Tests Applicatie aanmaken met heeftAlleAutorisaties op true en expliciet meegegeven autorisaties geeft 400

   (ac-002b) Applicatie aanmaken met heeftAlleAutorisaties false en geen autorisaties is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 400 Bad Request

   Tests Applicatie aanmaken met heeftAlleAutorisaties false en geen expliciet meegegeven autorisaties geeft 400

   (ac-003a) Autorisatie met component zrc scope m.b.t. zaken en zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en zaaktype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 400 Bad Request

   Tests Applicatie aanmaken met Autorisatie met component zrc en scope m.b.t. zaken zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en zaaktype is onmogelijk

   (ac-003b) Autorisatie met component zrc zonder scope m.b.t. zaken en zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en zaaktype is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   Tests Applicatie aanmaken met Autorisatie met component zrc zonder scope m.b.t. zaken en zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en zaaktype is mogelijk

   (COMMON) Delete Applicatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/c141d9a8-157b-491b-8002-0fe31ab0d2dc 204 No Content

   (ac-003c) Autorisatie met component drc scope m.b.t. documenten en zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en informatieobjecttype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 400 Bad Request

   Tests Applicatie aanmaken met Autorisatie met component drc en scope m.b.t. documenten zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en informatieobjecttype is onmogelijk

   (ac-003d) Autorisatie met component drc zonder scope m.b.t. documenten en zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en informatieobjecttype is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   Tests Applicatie aanmaken met Autorisatie met component drc zonder scope m.b.t. documenten zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en informatieobjecttype is mogelijk

   (COMMON) Delete Applicatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/53506579-795f-4777-a1f4-7fa5c496f60c 204 No Content

   (ac-003e) Autorisatie met component brc scope m.b.t. besluiten en zonder besluittype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 400 Bad Request

   Tests Applicatie aanmaken met Autorisatie met component brc en scope m.b.t. besluiten zonder besluittype is onmogelijk

   (ac-003f) Autorisatie met component brc zonder scope m.b.t. besluiten en zonder besluittype is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   Tests Applicatie aanmaken met Autorisatie met component brc zonder scope m.b.t. besluiten zonder besluittype is mogelijk

   (COMMON) Delete Applicatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/8cd5d29f-4605-459e-84d4-54e89bf8a1fc 204 No Content

   (AC) Delete Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/dfe2c96e-9a2d-407c-bd43-a3d097f5c4fd 204 No Content

   (AC) Delete Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/b0484758-60bf-4e5a-aff1-733f2811f2a6 204 No Content

   (AC) Delete Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/84d9f432-8376-4608-9a02-72aa8f675793 204 No Content

   (ZRC) Retrieve existing Catalogus
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/catalogussen 200 OK

   (ZRC) Get Selectielijstklassen and Procestypen
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten 200 OK

   Get Resultaattypeomschrijving
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaattypeomschrijvingen 200 OK

   Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create InformatieObjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Create Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   (ZRC) Create Zaaktype-InformatieObjectType relation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen 201 Created

   Create Eigenschap
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze afgehandeld
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create begin Statustype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Create eind Statustype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Create Roltype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen 201 Created

   Publish Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/a6754241-6110-4ee8-8731-ace8a150d7db/publish 200 OK

   Publish Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/f074cdad-b86d-4522-b74a-7a9216bfc767/publish 200 OK

   Publish Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/02248fde-4f74-480b-b3dd-7d80ae8f1065/publish 200 OK

   (ZRC) Create EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Add Gebruiksrechten to EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 201 Created

   Create EnkelvoudigInformatieObject with indicatieGebruiksrecht null
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (zrc-001a) Zaak aanmaken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met valide gegevens geeft 201

   (zrc-001b) Zaak bijwerken is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met valide gegevens geeft 200

   Zaak bijwerken past gegevens correct aan

   (zrc-001c) Zaak deels bijwerken is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met valide zaaktype url geeft 200

   Zaak deels bijwerken past gegevens correct aan

   (zrc-001d) Zaak aanmaken met ongeldige zaaktype url is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met zaaktype url die niet resulteert in 200 geeft 400

   (zrc-001e) Zaak aanmaken met zaaktype url die niet wijst naar Zaaktype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met zaaktype url die niet wijst naar Zaaktype-resource geeft 400

   Create Zaaktype for Zaak updates
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   (zrc-001f) Zaak aanmaken met concept zaaktype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met concept zaaktype geeft 400

   Publish temp Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/dfefe068-38ec-4ca9-a5cd-72b276b972d8/publish 200 OK

   (zrc-001g) Zaak met zaaktype bijwerken is onmogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak met zaaktype bijwerken geeft 400

   (zrc-001h) Zaak met zaaktype deels bijwerken is onmogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak met zaaktype deels bijwerken geeft 400

   Delete temp Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/dfefe068-38ec-4ca9-a5cd-72b276b972d8 204 No Content

   (zrc-002a) Zaak aanmaken met bestaande combinatie identificatie en bronorganisatie is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met bestaande combinatie bronorganisatie en identificatie geeft 400

   Create Zaak with unique identificatie and bronorganisatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (zrc-002b) Zaak bijwerken met bestaande combinatie identificatie en bronorganisatie is onmogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8cc52fac-6b9d-40b0-850c-eaf927b60f70 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met bestaande combinatie bronorganisatie en identificatie geeft 400

   (zrc-002c) Zaak deels bijwerken met bestaande combinatie identificatie en bronorganisatie is onmogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8cc52fac-6b9d-40b0-850c-eaf927b60f70 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met bestaande combinatie bronorganisatie en identificatie geeft 400

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8cc52fac-6b9d-40b0-850c-eaf927b60f70 204 No Content

   Retrieve Zaken for bronorganisatie
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 200 OK

   (zrc-002d) Genereer unieke identificatie voor Zaak onder bronorganisatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken zonder identificatie genereert unieke identificatie onder bronorganisatie

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/26c455ad-e5e0-4f29-ac53-d22276e5ef09 204 No Content

   (zrc-003a) ZaakInformatieObject aanmaken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   Tests ZaakInformatieObject aanmaken met valide gegevens geeft 201

   (zrc-003b) ZaakInformatieObject bijwerken is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/53fe2759-44c2-4b14-9f7b-8996d1cb60bb 200 OK

   Tests ZaakInformatieObject bijwerken met valide gegevens geeft 200

   ZaakInformatieObject bijwerken past gegevens correct aan

   (zrc-003c) ZaakInformatieObject deels bijwerken is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/53fe2759-44c2-4b14-9f7b-8996d1cb60bb 200 OK

   Tests ZaakInformatieObject deels bijwerken met valide gegevens geeft 200

   ZaakInformatieObject deels bijwerken past gegevens correct aan

   (COMMON) Delete ZaakInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/53fe2759-44c2-4b14-9f7b-8996d1cb60bb 204 No Content

   (zrc-003d) ZaakInformatieObject aanmaken met ongeldige informatieobject url is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests BesluitInformatieObject aanmaken met informatieobject url die niet resulteert in 200 geeft 404

   (zrc-004a) ZaakInformatieObject aanmaken zet aard_relatie op hoort_bij en registratiedatum op nu
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   Tests ZaakInformatieObject aanmaken zet aardRelatie op legt_vast

   ZaakInformatieObject aanmaken zet registratiedatum op moment van aanmaken

   (zrc-004b) ZaakInformatieObject bijwerken relatie aanpassen is niet mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/62cc9ea5-48e8-448d-8057-25096f0fab97 200 OK

   Tests ZaakInformatieObject bijwerken relatie aanpassen is niet mogelijk

   (zrc-004c) ZaakInformatieObject deels bijwerken relatie aanpassen is niet mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/62cc9ea5-48e8-448d-8057-25096f0fab97 200 OK

   Tests ZaakInformatieObject deels bijwerken relatie aanpassen is niet mogelijk

   Create different Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (zrc-004d) ZaakInformatieObject bijwerken zaak aanpassen is niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/62cc9ea5-48e8-448d-8057-25096f0fab97 400 Bad Request

   Tests ZaakInformatieObject bijwerken zaak aanpassen geeft 400

   (zrc-004e) ZaakInformatieObject deels bijwerken zaak aanpassen is niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/62cc9ea5-48e8-448d-8057-25096f0fab97 400 Bad Request

   Tests ZaakInformatieObject deels bijwerken zaak aanpassen geeft 400

   (zrc-004f) ZaakInformatieObject bijwerken informatieobject aanpassen is niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/62cc9ea5-48e8-448d-8057-25096f0fab97 400 Bad Request

   Tests ZaakInformatieObject bijwerken informatieobject aanpassen geeft 400

   (zrc-004g) ZaakInformatieObject deels bijwerken informatieobject aanpassen is niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/62cc9ea5-48e8-448d-8057-25096f0fab97 400 Bad Request

   Tests ZaakInformatieObject deels bijwerken informatieobject aanpassen geeft 400

   Delete different Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/51510bab-cc59-41bf-aae9-9c4c2f249e34 204 No Content

   (COMMON) Delete ZaakInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/62cc9ea5-48e8-448d-8057-25096f0fab97 204 No Content

   Create ZaakInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   (zrc-005a) ZaakInformatieObject aanmaken maakt ObjectInformatieObject aan met objectType zaak
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 200 OK

   Tests ZaakInformatieObject aanmaken maakt een ObjectInformatieObject in DRC

   ZaakInformatieObject aanmaken maakt een ObjectInformatieObject met objectType zaak

   ZaakInformatieObject aanmaken maakt een ObjectInformatieObject met correcte zaak en informatieobject

   Delete ZaakInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/6e0f0f8d-124c-42f1-a7fe-693d80411190 204 No Content

   (zrc-005b) ZaakInformatieObject verwijderen verwijdert ObjectInformatieObject uit DRC
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 200 OK

   Tests BesluitInformatieObject verwijderen verwijdert ObjectInformatieObject in DRC

   Create authorized Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Publish authorized Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/e546ead7-c6ea-4f32-8a86-40b6ece2ff56/publish 200 OK

   Create Applicatie for Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   Create authorized Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create Zaak with different Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create Zaak with higher vertrouwelijkheidaanduiding
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (zrc-006a) Zaken lijst ontsluit zaken op basis van autorisaties van consumer
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 200 OK

   Tests Zaken lijst laat geen zaken zien met zaaktypes buiten autorisatie van consumer

   Zaken lijst laat geen zaken zien met vertrouwelijkheidaanduiding hoger dan maxVertrouwelijkheidaanduiding in autorisatie van consumer

   Delete Applicatie from AC
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/a48523c2-1337-4613-b875-3642dfbfb64e 204 No Content

   Create Applicatie without applicaties for zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   (zrc-006b) Zaken lezen zonder verplichte scope in autorisatie niet toegestaan
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 403 Forbidden

   Tests Zaken lezen zonder applicatie met zaken.lezen in autorisatie scopes geeft 403

   (zrc-006c) Zaak aanmaken zonder verplichte scope in autorisatie niet toegestaan
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 403 Forbidden

   Tests Zaak aanmaken met applicatie zonder zaken.aanmaken in autorisatie scopes niet toegestaan

   Delete authorized Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8b425e24-c522-468f-bf8b-9824d96c8377 204 No Content

   Delete authorized Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/e546ead7-c6ea-4f32-8a86-40b6ece2ff56 204 No Content

   Delete second Applicatie from AC
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/b39d40de-d318-46e7-815c-e3691c34d705 204 No Content

   Delete Zaak with different Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/153b7d12-7da5-4c13-b006-71de440cd477 204 No Content

   Delete Zaak with higher vertrouwelijkheidaanduiding
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/294baf82-ebd9-42eb-a29a-b923eb57aaf8 204 No Content

   Create Zaak to close
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create relation between Zaak and Informatieobject with gebruiksrecht not null
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Add Klantcontact to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten 201 Created

   Add Rol to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen 201 Created

   Create Zaakobject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Add Zaakeigenschap to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ad21109f-26c7-4c42-9b34-64bd6f5a4c53/zaakeigenschappen 201 Created

   (zrc-007a) Zaak.einddatum volgt logisch uit eindstatus
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ad21109f-26c7-4c42-9b34-64bd6f5a4c53 200 OK

   Tests Toevoegen eindstatus aan Zaak laat Zaak.einddatum afleiden uit status.datumStatusGezet

   Retrieve related Informatieobjecten
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 200 OK

   (zrc-007b) Informatieobject.indicatieGebruikersrecht niet null bij afsluiten zaak
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/cc9a45dc-44a4-4c63-9657-e1df88d4a90d 200 OK

   Tests Afsluiten Zaak betekent Informatieobject.indicatieGebruiksrecht gezet voor alle gerelateerde objecten

   Create Applicatie without geforceerd bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   (zrc-007c) Afgesloten zaak bijwerken is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ad21109f-26c7-4c42-9b34-64bd6f5a4c53 403 Forbidden

   Tests Afgesloten Zaak bijwerken zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007c) Afgesloten zaak deels bijwerken is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ad21109f-26c7-4c42-9b34-64bd6f5a4c53 403 Forbidden

   Tests Afgesloten Zaak deels bijwerken zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007d) Klantcontact bij gesloten Zaak aanmaken niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten 403 Forbidden

   Tests Klantcontact aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007e) Resultaat bij gesloten Zaak aanmaken niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 400 Bad Request

   Tests Resultaat aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 400

   (zrc-007e) Resultaat bij gesloten Zaak bijwerken niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/dfe8b883-a7de-4038-b34e-c19b77ea007b 403 Forbidden

   Tests Resultaat bijwerken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007e) Resultaat bij gesloten Zaak deels bijwerken niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/dfe8b883-a7de-4038-b34e-c19b77ea007b 403 Forbidden

   Tests Resultaat deels bijwerken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007e) Resultaat bij gesloten Zaak verwijderen niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/dfe8b883-a7de-4038-b34e-c19b77ea007b 403 Forbidden

   Tests Resultaat verwijderen bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007f) Rol bij gesloten Zaak aanmaken niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen 403 Forbidden

   Tests Rol aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007f) Rol bij gesloten Zaak verwijderen niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen/ae0f13a5-caf3-4015-a009-37c5855e221d 403 Forbidden

   Tests Rol verwijderen bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007g) Status toevoegen bij gesloten Zaak is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 403 Forbidden

   Tests Status aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007h) ZaakInformatieObject toevoegen bij gesloten Zaak is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 403 Forbidden

   Tests ZaakInformatieObject aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007h) ZaakInformatieObject bijwerken bij gesloten Zaak is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/663fa2dc-b440-479a-8cdb-b9685e79c9cf 403 Forbidden

   Tests ZaakInformatieObject bijwerken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007h) ZaakInformatieObject deels bijwerken bij gesloten Zaak is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/663fa2dc-b440-479a-8cdb-b9685e79c9cf 403 Forbidden

   Tests ZaakInformatieObject deels bijwerken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007h) ZaakInformatieObject verwijderen bij gesloten Zaak is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/663fa2dc-b440-479a-8cdb-b9685e79c9cf 403 Forbidden

   Tests ZaakInformatieObject verwijderen bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007i) ZaakObject toevoegen bij gesloten Zaak is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 403 Forbidden

   Tests ZaakObject aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007k) ZaakEigenschap toevoegen bij gesloten Zaak is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ad21109f-26c7-4c42-9b34-64bd6f5a4c53/zaakeigenschappen 403 Forbidden

   Tests Zaakeigenschap aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007i) Afgesloten zaak bijwerken is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ad21109f-26c7-4c42-9b34-64bd6f5a4c53 200 OK

   Tests Afgesloten Zaak bijwerken met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 200

   (zrc-007i) Afgesloten zaak deels bijwerken is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ad21109f-26c7-4c42-9b34-64bd6f5a4c53 200 OK

   Tests Afgesloten Zaak deels bijwerken zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 200

   (zrc-007j) Klantcontact bij gesloten Zaak aanmaken toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten 201 Created

   Tests Klantcontact aanmaken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 201

   (zrc-007k) Resultaat bij gesloten Zaak verwijderen toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/dfe8b883-a7de-4038-b34e-c19b77ea007b 204 No Content

   Tests Resultaat verwijderen bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 204

   (zrc-007k) Resultaat bij gesloten Zaak aanmaken toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Tests Resultaat aanmaken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 201

   (zrc-007k) Resultaat bij gesloten Zaak bijwerken toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/dbdc33ae-3c26-492b-98f6-971cd7ca9400 200 OK

   Tests Resultaat bijwerken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 200

   (zrc-007k) Resultaat bij gesloten Zaak deels bijwerken toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/dbdc33ae-3c26-492b-98f6-971cd7ca9400 200 OK

   Tests Resultaat deels bijwerken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 200

   (zrc-007l) Rol bij gesloten Zaak aanmaken toegestaan toegestaan scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen 201 Created

   Tests Rol aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 201

   (zrc-007l) Rol bij gesloten Zaak verwijderen niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken Copy
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen/ae0f13a5-caf3-4015-a009-37c5855e221d 204 No Content

   Tests Rol verwijderen bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 204

   (zrc-007m) Status toevoegen bij gesloten Zaak is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Tests Status aanmaken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 201

   (zrc-007n) ZaakInformatieObject verwijderen bij gesloten Zaak is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/663fa2dc-b440-479a-8cdb-b9685e79c9cf 204 No Content

   Tests ZaakInformatieObject verwijderen bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 204

   (zrc-007n) ZaakInformatieObject toevoegen bij gesloten Zaak is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   Tests ZaakInformatieObject aanmaken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 201

   (zrc-007n) ZaakInformatieObject bijwerken bij gesloten Zaak is toegestaan scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/2404751b-a3ac-469c-9422-1988988d21d2 200 OK

   Tests ZaakInformatieObject bijwerken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 200

   (zrc-007n) ZaakInformatieObject deels bijwerken bij gesloten Zaak is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/2404751b-a3ac-469c-9422-1988988d21d2 200 OK

   Tests ZaakInformatieObject deels bijwerken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 200

   (zrc-007o) ZaakObject toevoegen bij gesloten Zaak is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Tests ZaakObject aanmaken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 201

   (zrc-007p) ZaakEigenschap toevoegen bij gesloten Zaak is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ad21109f-26c7-4c42-9b34-64bd6f5a4c53/zaakeigenschappen 201 Created

   Tests Zaakeigenschap aanmaken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 201

   (COMMON) Delete ZaakInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/2404751b-a3ac-469c-9422-1988988d21d2 204 No Content

   Create relation between Zaak and Informatieobject with gebruiksrecht null
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   (zrc-007q) Eindstatus toevoegen aan Zaak met Informatieobject.indicatieGebruiksrecht null
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 400 Bad Request

   Tests Eindstatus toevoegen aan Zaak met gerelateerd Informatieobject met indicatieGebruiksrecht null geeft 400

   (COMMON) Delete ZaakInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/322bdf70-0304-49e9-9b45-a99a15c767cb 204 No Content

   Add non-Eindstatus to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-007r) Zaak.einddatum leeg als geen eindstatus gezet
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ad21109f-26c7-4c42-9b34-64bd6f5a4c53 200 OK

   Tests Toevoegen status die geen eindstatus is aan Zaak betekent Zaak.einddatum leeg

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ad21109f-26c7-4c42-9b34-64bd6f5a4c53 204 No Content

   Delete Applicatie without geforceerd bijwerken
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/55f6f840-3455-45c8-b77d-964a2b89c6e5 204 No Content

   Create Zaak to close and reopen
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-008a) Zaak heropenen is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Tests Non-eindstatus aan gesloten Zaak toevoegen geeft 201

   (zrc-008b) Zaak heropenen zet einddatum, archiefactiedatum en archiefnominatie op null
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/e2f83c49-fe78-4cd5-b7d4-303a80ddb649 200 OK

   Tests Zaak heropenen zet einddatum, archiefactiedatum en archiefnominatie op null

   Add Eindstatus to Zaak again
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Create Applicatie without zaak.heropenen scope
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   (zrc-008c) Zaak heropenen zonder scope zaken.heropenen in Applicatie is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 403 Forbidden

   Tests Zaak heropenen zonder scope zaken.heropenen in Applicatie geeft 403

   Delete Applicatie from AC
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/91bee525-4a1a-4e18-a33b-705f082eab61 204 No Content

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/e2f83c49-fe78-4cd5-b7d4-303a80ddb649 204 No Content

   (zrc-009a) Valideer expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Expliciete vertrouwelijkheidaanduiding bij aanmaken Zaak moet toegekend worden aan Zaak

   (zrc-009b) Valideer expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding (PUT)
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/76bdc073-0b25-45bf-9cf4-02f505650b87 200 OK

   Tests Expliciete vertrouwelijkheidaanduiding bij bijwerken Zaak moet toegekend worden aan Zaak

   (zrc-009c) Valideer expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding (PATCH)
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/76bdc073-0b25-45bf-9cf4-02f505650b87 200 OK

   Tests Expliciete vertrouwelijkheidaanduiding bij deels bijwerken Zaak moet toegekend worden aan Zaak

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/76bdc073-0b25-45bf-9cf4-02f505650b87 204 No Content

   (zrc-009d) Valideer vertrouwelijkheidaanduiding afgeleid uit Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Vertrouwelijkheidaanduiding bij aanmaken Zaak afgeleid uit Zaaktype indien niet meegegeven

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/62e2e6bd-b8d3-4d1e-8f27-1591c9546aed 204 No Content

   (zrc-010a) Valideren communicatiekanaal url bij aanmaken Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met ongeldige communicatiekanaal url geeft 400

   (zrc-010b) Valideren communicatiekanaal url bij bijwerken Zaak
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met ongeldige communicatiekanaal url geeft 400

   (zrc-010c) Valideren communicatiekanaal url bij deels bijwerken Zaak
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met ongeldige communicatiekanaal url geeft 400

   (zrc-010d) Valideren communicatiekanaal-resource bij aanmaken Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met communicatiekanaal url die niet wijst naar Communicatiekanaal-resource geeft 400

   (zrc-010e) Valideren communicatiekanaal-resource bij bijwerken Zaak
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met communicatiekanaal url die niet wijst naar Communicatiekanaal-resource geeft 400

   (zrc-010f) Valideren communicatiekanaal-resource bij deels bijwerken Zaak
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met communicatiekanaal url die niet wijst naar Communicatiekanaal-resource geeft 400

   (zrc-010g) Zaak aanmaken met valide communicatiekanaal is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met valide communicatiekanaal geeft 201

   (zrc-010h) Zaak bijwerken met valide communicatiekanaal is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/73514c7d-9ccf-4c5f-b52d-3a87d3a128d9 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met valide communicatiekanaal geeft 200

   (zrc-010i) Zaak deels bijwerken met valide communicatiekanaal is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/73514c7d-9ccf-4c5f-b52d-3a87d3a128d9 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met valide communicatiekanaal geeft 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/73514c7d-9ccf-4c5f-b52d-3a87d3a128d9 204 No Content

   (zrc-011a) Zaak aanmaken met ongeldige url in relevanteAndereZaken is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met ongeldige url in relevanteAndereZaken geeft 400

   (zrc-011b) Zaak bijwerken met ongeldige url in relevanteAndereZaken is onmogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met ongeldige url in relevanteAndereZaken geeft 400

   (zrc-011c) Zaak deels bijwerken met ongeldige url in relevanteAndereZaken is onmogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met ongeldige url in relevanteAndereZaken geeft 400

   (zrc-011d) Zaak aanmaken met relevanteAndereZaken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met geldige relevanteAndereZaken geeft 201

   (zrc-011e) Zaak bijwerken met relevanteAndereZaken is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met geldige relevanteAndereZaken geeft 200

   (zrc-011f) Zaak deels bijwerken met relevanteAndereZaken is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met geldige relevanteAndereZaken geeft 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/711512d6-2faf-4b0b-b57e-345e8b214912 204 No Content

   (zrc-012a) Zaak aanmaken met opschorting zonder indicatie en reden is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met opschorting zonder indicatie en reden geeft 400

   (zrc-012b) Zaak bijwerken met opschorting zonder indicatie en reden is onmogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met opschorting zonder indicatie en reden geeft 400

   (zrc-012c) Zaak deels bijwerken met opschorting zonder indicatie en reden is onmogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met opschorting zonder indicatie en reden geeft 400

   (zrc-012d) Zaak aanmaken met verlenging zonder reden en duur is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met verlenging zonder reden en duur geeft 400

   (zrc-012e) Zaak bijwerken met verlenging zonder reden en duur is onmogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met verlenging zonder reden en duur geeft 400

   (zrc-012f) Zaak deels bijwerken met verlenging zonder reden en duur is onmogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met verlenging zonder reden en duur geeft 400

   (zrc-012g) Zaak aanmaken met opschorting null is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met opschorting null geeft 201

   (zrc-012h) Zaak bijwerken met opschorting null is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1abb3b93-2a90-4646-a7e0-2e3d1f5b01b1 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met opschorting null geeft 200

   (zrc-012i) Zaak deels bijwerken met opschorting null is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1abb3b93-2a90-4646-a7e0-2e3d1f5b01b1 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met opschorting null geeft 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1abb3b93-2a90-4646-a7e0-2e3d1f5b01b1 204 No Content

   (zrc-012j) Zaak aanmaken met verlenging null is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met verlenging null geeft 201

   (zrc-012k) Zaak bijwerken met verlenging null is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ee8ca395-4992-4409-b841-cf31255d5a41 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met verlenging null geeft 200

   (zrc-012l) Zaak deels bijwerken met verlenging null is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ee8ca395-4992-4409-b841-cf31255d5a41 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met verlenging null geeft 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ee8ca395-4992-4409-b841-cf31255d5a41 204 No Content

   (zrc-013a) Valideren hoofdzaak op de Zaak-resource
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met hoofdzaak url die niet wijst naar Zaak-resource geeft 400

   Create Deelzaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (zrc-013b) Valideren opgegeven hoofdzaak is geen deelzaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met hoofdzaak url die wijst naar een deelzaak geeft 400

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/e68ab579-7ed6-40f4-ae98-5f25b1f0e88c 204 No Content

   (zrc-013c) Valideren deelzaak mag geen deelzaak van zichzelf zijn
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met hoofdzaak url die wijst naar de zaak zelf geeft 400

   (zrc-013d) Valideren deelzaak mag geen deelzaak van zichzelf zijn
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met hoofdzaak url die wijst naar de zaak zelf geeft 400

   (zrc-013e) Zaak aanmaken met valide hoofdzaak is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met valide hoofdzaak geeft 201

   (zrc-013f) Zaak bijwerken met valide hoofdzaak is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/4e978316-d3d1-4aa1-b51b-03279dc15fc7 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met valide hoofdzaak geeft 200

   (zrc-013g) Zaak deels bijwerken met valide hoofdzaak is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/4e978316-d3d1-4aa1-b51b-03279dc15fc7 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met valide hoofdzaak geeft 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/4e978316-d3d1-4aa1-b51b-03279dc15fc7 204 No Content

   (zrc-014a) Zaak aanmaken met betalingsindicatie nvt en een waarde voor laatste betaaldatum is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met betalingsindicatie nvt en laatsteBetaaldatum niet null geeft 400

   (zrc-014b) Zaak bijwerken met betalingsindicatie nvt en een waarde voor laatste betaaldatum is onmogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met betalingsindicatie nvt en laatsteBetaaldatum niet null geeft 400

   (zrc-014c) Zaak deels bijwerken met betalingsindicatie nvt en een waarde voor laatste betaaldatum is onmogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met betalingsindicatie nvt en laatsteBetaaldatum niet null geeft 400

   (zrc-014d) Zaak bijwerken betalingsindicatie naar nvt moet laatsteBetaalDatum op null zetten
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met betalingsindicatie nvt verandert laatsteBetaalDatum naar null

   (zrc-014e) Zaak deels bijwerken betalingsindicatie naar nvt moet laatsteBetaalDatum op null zetten
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met betalingsindicatie nvt verandert laatsteBetaalDatum naar null

   (zrc-015a) Zaak productenOfDiensten validatie met Zaaktype productenOfDiensten
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met productenOfDiensten niet in Zaaktype gedefinieerd geeft 400

   (zrc-015b) Zaak productenOfDiensten validatie met Zaaktype productenOfDiensten
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met productenOfDiensten niet in Zaaktype gedefinieerd geeft 400

   (zrc-015c) Zaak productenOfDiensten validatie met Zaaktype productenOfDiensten
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met productenOfDiensten niet in Zaaktype gedefinieerd geeft 400

   (zrc-015d) Zaak aanmaken met valide productenOfDiensten is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met valide productenOfDiensten geeft 201

   (zrc-015e) Zaak bijwerken met valide productenOfDiensten is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/38190c95-5eff-4f58-aa8c-8e30169adb46 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met valide productenOfDiensten geeft 200

   (zrc-015f) Zaak deels bijwerken met valide productenOfDiensten is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/38190c95-5eff-4f58-aa8c-8e30169adb46 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met valide productenOfDiensten geeft 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/38190c95-5eff-4f58-aa8c-8e30169adb46 204 No Content

   Create Zaaktype for statustype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Statustype for validation test
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish Zaaktype for statustype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/220f9c00-dc9e-401b-a487-4083de43df22/publish 200 OK

   Create Zaak for Statustype validation
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   (zrc-016a) Status toevoegen aan Zaak met statustype niet in Zaaktype.statustypen is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 400 Bad Request

   Tests Status toevoegen aan Zaak met Status.statustype niet in Zaak.zaaktype.statustypen geeft 400

   Delete Statustype for statustype validation
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen/669fc170-01b3-4022-86fb-402c50b819b0 204 No Content

   Delete Zaaktype for statustype validation
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/220f9c00-dc9e-401b-a487-4083de43df22 204 No Content

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/658ef088-60cf-418c-a2f2-0490328b004c 204 No Content

   Create Zaaktype for informatieobjecttype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create InformatieObjecttype for informatieobjecttype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   (ZRC) Create Zaaktype-InformatieObjectType relation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen 201 Created

   Publish temp Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/89927615-cbd1-49a5-b2c1-8e4ab17d94a2/publish 200 OK

   Publish Zaaktype for informatieobjecttype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/0d06a850-a19a-4fc1-9a31-74777918851f/publish 200 OK

   Create Zaak for informatieobjecttype validation
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create EnkelvoudigInformatieObject for informatieobjecttype validation
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (zrc-017a) ZaakInformatieObject aanmaken met informatieobjecttype niet in Zaaktype.informatieobjecttypen is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ZaakInformatieObject toevoegen aan Zaak met ZaakInformatieObject.informatieobject.informatieobjecttypen niet in Zaak.zaaktype.informatieobjecttypen geeft 400

   Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/11160b18-bc10-476f-bd3c-1f0e59142fe5 204 No Content

   Delete Informatieobjecttype for informatieobjecttype validation
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/89927615-cbd1-49a5-b2c1-8e4ab17d94a2 204 No Content

   Delete Zaaktype for informatieobjecttype validation
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/0d06a850-a19a-4fc1-9a31-74777918851f 204 No Content

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/b007bd7d-61a8-40f1-a827-e251fb6fc843 204 No Content

   Create Zaaktype for eigenschap validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Eigenschap
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen 201 Created

   Publish Zaaktype for eigenschap validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/8b2a435e-baf5-4aeb-adeb-cba859bd1e65/publish 200 OK

   Create Zaak for eigenschap validation
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (zrc-018a) ZaakEigenschap toevoegen aan Zaak met eigenschap die niet hoort bij Zaak.zaaktype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/46fea83a-fd9e-4fe1-8c7c-daabd7a80781/zaakeigenschappen 400 Bad Request

   Tests (zrc-018a) ZaakEigenschap toevoegen aan Zaak met eigenschap die niet hoort bij Zaak.zaaktype geeft 400

   Delete Eigenschap
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen/70462e63-0e27-4528-99e8-8d5c9e896003 204 No Content

   Delete Zaaktype for eigenschap validation
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/8b2a435e-baf5-4aeb-adeb-cba859bd1e65 204 No Content

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/46fea83a-fd9e-4fe1-8c7c-daabd7a80781 204 No Content

   Create Zaaktype for roltype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Roltype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen 201 Created

   Publish Zaaktype for roltype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/e5b5df1c-9537-431e-9460-92f4b17f96f6/publish 200 OK

   Create Zaak for roltype validation
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (zrc-019a) Rol toevoegen aan Zaak met roltype die niet hoort bij Zaak.zaaktype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen 400 Bad Request

   Tests (zrc-018a) Rol toevoegen aan Zaak met roltype die niet hoort bij Zaak.zaaktype geeft 400

   Delete Roltype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen/3816b740-1ccc-4afb-bc9b-708a4414462f 204 No Content

   Delete Zaaktype for roltype validation
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/e5b5df1c-9537-431e-9460-92f4b17f96f6 204 No Content

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/bdc0299f-5d19-42ee-926c-788cfde57db4 204 No Content

   Create Zaaktype for resultaattype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Publish Zaaktype for resultaattype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/a457227b-e3f7-41e3-b0f3-e629a27c40b5/publish 200 OK

   Create Zaak for resultaattype validation
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (zrc-020a) Resultaat toevoegen aan Zaak met resultaattype die niet hoort bij Zaak.zaaktype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 400 Bad Request

   Tests (zrc-018a) Resultaat toevoegen aan Zaak met resultaattype die niet hoort bij Zaak.zaaktype geeft 400

   Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/05a64d5f-3d1d-4413-9db6-3c0a2f6f025a 204 No Content

   Delete Zaaktype for resultaattype validation
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/a457227b-e3f7-41e3-b0f3-e629a27c40b5 204 No Content

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/d5c28d7b-b0e0-4395-b344-ae0d10fdb02f 204 No Content

   Create Zaaktype procestermijn nihil
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype procestermijn nihil
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn nihil
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish Zaaktype procestermijn nihil
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/e9f9e446-929e-4a95-9cec-9a3323690e30/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021a) Afleidingswijze afgehandeld
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/200eb6be-4e77-4a02-ad2e-e7bd1f6e784d 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze afgehandeld toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/2a76abb0-f655-48bc-9e63-1a44ed8dd999 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/200eb6be-4e77-4a02-ad2e-e7bd1f6e784d 204 No Content

   Delete Zaaktype nihil
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/e9f9e446-929e-4a95-9cec-9a3323690e30 204 No Content

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze hoofdzaak
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/895dffa3-4c26-466a-8f6b-6e61ce1000f6/publish 200 OK

   Create Hoofdzaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Hoofdzaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Hoofdzaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Retrieve Hoofdzaak einddatum
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/e0b91f20-3fd5-4d5f-8a0f-cbae83fb9bde 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021b) Afleidingswijze hoofdzaak
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c5fc0523-4f02-4be3-b5b9-515b679f852e 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze hoofdzaak toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/58df40b6-0d28-4d5f-93f5-0e80b33c787f 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c5fc0523-4f02-4be3-b5b9-515b679f852e 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/895dffa3-4c26-466a-8f6b-6e61ce1000f6 204 No Content

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze eigenschap
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Create Eigenschap for zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen 201 Created

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/6d4626f0-b317-4f62-96c3-d60c76912a5f/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Eigenschap to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/5b3937dd-440d-43ed-a23d-c823dab6b340/zaakeigenschappen 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021c) Afleidingswijze eigenschap
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/5b3937dd-440d-43ed-a23d-c823dab6b340 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze eigenschap toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/fd33a85f-7ff5-4ecd-b046-85b4c805fe0e 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/5b3937dd-440d-43ed-a23d-c823dab6b340 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/6d4626f0-b317-4f62-96c3-d60c76912a5f 204 No Content

   Create concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze ingangsdatum_besluit
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/aca3e296-f05b-4937-a3c3-d4daf7db2ac7/publish 200 OK

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/1bfc5ede-f04f-4de8-b682-358c3a1cabd6/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Besluit to Zaak with minimal ingangsdatum
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Add Besluit to Zaak with maximal ingangsdatum
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021d) Afleidingswijze ingangsdatum_besluit
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/68f5a8a5-5193-4157-86c8-364b77082599 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze ingangsdatum_besluit toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/9606bb59-0fe1-4e9e-b011-0ca9bc4d6024 204 No Content

   Delete Besluit minimal ingangsdatum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/2b4be3f7-9684-4641-a8db-16060fe08593 204 No Content

   Delete Besluit maximal ingangsdatum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/5e529658-51b6-49c8-83b0-0cb5ea77fa60 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/68f5a8a5-5193-4157-86c8-364b77082599 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/1bfc5ede-f04f-4de8-b682-358c3a1cabd6 204 No Content

   Delete concept Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/aca3e296-f05b-4937-a3c3-d4daf7db2ac7 204 No Content

   Create concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze ingangsdatum_besluit
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/a6951ddc-ffaa-4806-932e-f6af3b4537bc/publish 200 OK

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/56fc4e68-42dd-4bbd-b2f9-0cb304a32cec/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Besluit to Zaak with minimal vervaldatum
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Add Besluit to Zaak with maximal vervaldatum
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021e) Afleidingswijze vervaldatum_besluit
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ac62197c-37fb-446d-ac42-351cd4cbcbd4 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze vervaldatum_besluit toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/12f17b94-924c-472c-b431-ca4ac9eaa95d 204 No Content

   Delete Besluit minimal vervaldatum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/169d3df8-9f87-43cd-a6c8-2fcefe5b4f9d 204 No Content

   Delete Besluit maximal vervaldatum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/c91171ec-1e0a-4533-9edd-07b891998ed9 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/ac62197c-37fb-446d-ac42-351cd4cbcbd4 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/56fc4e68-42dd-4bbd-b2f9-0cb304a32cec 204 No Content

   Delete concept Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/a6951ddc-ffaa-4806-932e-f6af3b4537bc 204 No Content

   Create Zaaktype procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish Zaaktype ingeschatte_bestaansduur_object nihil
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/6ce6f845-c253-45d0-badb-2a11be543df2/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021f) Afleidingswijze termijn
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/cc83ec63-1c01-4f6e-9cc7-2f12ff5d9efd 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze termijn toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/0add767e-fa04-42d2-b0b5-6a63f08ec720 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/cc83ec63-1c01-4f6e-9cc7-2f12ff5d9efd 204 No Content

   Delete Zaaktype ingeschatte_bestaansduur_procesobject
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/6ce6f845-c253-45d0-badb-2a11be543df2 204 No Content

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/09c3b74b-7522-439e-883b-d3d99dd9ec1d/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021g) Afleidingswijze ander_datumkenmerk
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/5c0d6893-fb31-4e77-a2d5-99851caa614e 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze ander_datumkenmerk toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/e1467479-f6f5-41f5-8153-5f1b92f56420 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/5c0d6893-fb31-4e77-a2d5-99851caa614e 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/09c3b74b-7522-439e-883b-d3d99dd9ec1d 204 No Content

   Create Resultaattype procestermijn vast_te_leggen_datum Copy
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Create concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze zaakobject
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/805589ca-9e2d-487b-a9fd-3264114e83b1/publish 200 OK

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/c42fa1ca-b136-4636-9cde-6aa2ceabafdd/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create Besluit with minimal datum
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Create Zaakobject with minimal datum
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Create Besluit with maximal datum
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Create Zaakobject with maximal datum
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021h) Afleidingswijze zaakobject external
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c5996ee5-20af-499a-8f5c-267180cc59d4 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze zaakobject toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/a853d691-c3b5-4313-a995-faa038596217 204 No Content

   Delete Besluit minimal datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/dafcc798-6b2e-46b3-97c3-498f5cfaaf26 204 No Content

   Delete Besluit maximal datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/07074c2d-11f6-44ba-b018-4b25db6888ba 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c5996ee5-20af-499a-8f5c-267180cc59d4 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/c42fa1ca-b136-4636-9cde-6aa2ceabafdd 204 No Content

   Delete concept Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/805589ca-9e2d-487b-a9fd-3264114e83b1 204 No Content

   Create concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze zaakobject
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/455745bb-eede-497d-8064-6e374bb2796a/publish 200 OK

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/96882511-df43-42aa-8235-309e51f69b4c/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create Zaakobject with minimal datum
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Create Zaakobject with maximal datum
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021h) Afleidingswijze zaakobject local
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/33b2b49e-8950-467a-8ec3-fd85a5518726 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze zaakobject toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/c07a4de9-a58a-4de8-8620-c5b3ba988045 204 No Content

   Delete Besluit minimal datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/dafcc798-6b2e-46b3-97c3-498f5cfaaf26 404 Not Found

   Delete Besluit maximal datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/07074c2d-11f6-44ba-b018-4b25db6888ba 404 Not Found

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/33b2b49e-8950-467a-8ec3-fd85a5518726 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/96882511-df43-42aa-8235-309e51f69b4c 204 No Content

   Delete concept Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/455745bb-eede-497d-8064-6e374bb2796a 204 No Content

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum for gerelateerde_zaak
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze zaakobject
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create Resultaattype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/860015b2-def1-4986-8123-59447508369b/publish 200 OK

   Create relevante Zaak with minimal einddatum
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to relevante Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Retrieve min einddatum
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/725e376c-207a-4815-bc67-43371ce37b45 200 OK

   Create relevante Zaak with maximal einddatum
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to relevante Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Retrieve max einddatum
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/0e28e45c-f27c-458f-ba64-d52e6dfd7383 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021i) Afleidingswijze gerelateerde_zaak
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/6e7a880a-8017-4ca9-8f2e-d5b81fd9765a 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze gerelateerde_zaak toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/c07a4de9-a58a-4de8-8620-c5b3ba988045 404 Not Found

   Delete relevante Zaak min einddatum
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/725e376c-207a-4815-bc67-43371ce37b45 204 No Content

   Delete relevante Zaak max einddatum
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/0e28e45c-f27c-458f-ba64-d52e6dfd7383 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/6e7a880a-8017-4ca9-8f2e-d5b81fd9765a 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/860015b2-def1-4986-8123-59447508369b 204 No Content

   (zrc-022a) Zaak aanmaken geeft voor archiefstatus standaardwaarde nog_te_archiveren
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken geeft voor archiefstatus standaardwaarde nog_te_archiveren

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/32201d63-0c7a-4efc-a008-72d698e2474d 204 No Content

   Create Zaak to be archived
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (COMMON) (ZRC) Create ZaakInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   (zrc-022b) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als informatieobjecten nog niet gearchiveerd
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/dfe73ac2-1529-44b9-ad3e-5ec0f46ee023 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren terwijl gerelateerde objecten geen archiefstatus gearchiveerd hebben geeft 400

   (zrc-022c) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als informatieobjecten nog niet gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/dfe73ac2-1529-44b9-ad3e-5ec0f46ee023 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren terwijl gerelateerde objecten geen archiefstatus gearchiveerd hebben geeft 400

   (COMMON) Lock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/cc9a45dc-44a4-4c63-9657-e1df88d4a90d/lock 200 OK

   Change Informatieobject status to gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/cc9a45dc-44a4-4c63-9657-e1df88d4a90d 200 OK

   (zrc-022d) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefnominatie niet gezet
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/dfe73ac2-1529-44b9-ad3e-5ec0f46ee023 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefnominatie geeft 400

   (zrc-022e) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefnominatie niet gezet
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/dfe73ac2-1529-44b9-ad3e-5ec0f46ee023 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefnominatie geeft 400

   (zrc-022f) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefactiedatum niet gezet
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/dfe73ac2-1529-44b9-ad3e-5ec0f46ee023 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefactiedatum geeft 400

   (zrc-022g) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefactiedatum niet gezet
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/dfe73ac2-1529-44b9-ad3e-5ec0f46ee023 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefactiedatum geeft 400

   (zrc-022h) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/dfe73ac2-1529-44b9-ad3e-5ec0f46ee023 200 OK

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren met archiefactiedatum en archiefnominatie gezet geef 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/dfe73ac2-1529-44b9-ad3e-5ec0f46ee023 204 No Content

   Change Informatieobject status to not gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/cc9a45dc-44a4-4c63-9657-e1df88d4a90d 200 OK

   (COMMON) Unlock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/cc9a45dc-44a4-4c63-9657-e1df88d4a90d/unlock 204 No Content

   Create Zaak to be archived
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (COMMON) (ZRC) Create ZaakInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   (zrc-022b) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als informatieobjecten nog niet gearchiveerd
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/0f72f3d2-75d3-485a-a819-6194a290407f 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren terwijl gerelateerde objecten geen archiefstatus gearchiveerd hebben geeft 400

   (zrc-022c) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als informatieobjecten nog niet gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/0f72f3d2-75d3-485a-a819-6194a290407f 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren terwijl gerelateerde objecten geen archiefstatus gearchiveerd hebben geeft 400

   (COMMON) Lock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/cc9a45dc-44a4-4c63-9657-e1df88d4a90d/lock 200 OK

   Change Informatieobject status to gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/cc9a45dc-44a4-4c63-9657-e1df88d4a90d 200 OK

   (zrc-022d) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefnominatie niet gezet
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/0f72f3d2-75d3-485a-a819-6194a290407f 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefnominatie geeft 400

   (zrc-022e) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefnominatie niet gezet
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/0f72f3d2-75d3-485a-a819-6194a290407f 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefnominatie geeft 400

   (zrc-022f) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefactiedatum niet gezet
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/0f72f3d2-75d3-485a-a819-6194a290407f 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefactiedatum geeft 400

   (zrc-022g) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefactiedatum niet gezet
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/0f72f3d2-75d3-485a-a819-6194a290407f 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefactiedatum geeft 400

   (zrc-022h) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/0f72f3d2-75d3-485a-a819-6194a290407f 200 OK

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren met archiefactiedatum en archiefnominatie gezet geef 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/0f72f3d2-75d3-485a-a819-6194a290407f 204 No Content

   Change Informatieobject status to not gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/cc9a45dc-44a4-4c63-9657-e1df88d4a90d 200 OK

   (COMMON) Unlock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/cc9a45dc-44a4-4c63-9657-e1df88d4a90d/unlock 204 No Content

   Create Zaak to be archived
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (COMMON) (ZRC) Create ZaakInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   (zrc-022b) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als informatieobjecten nog niet gearchiveerd
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/2b4d5c1c-1bd5-4c9e-9f4d-86220824f9b0 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren terwijl gerelateerde objecten geen archiefstatus gearchiveerd hebben geeft 400

   (zrc-022c) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als informatieobjecten nog niet gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/2b4d5c1c-1bd5-4c9e-9f4d-86220824f9b0 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren terwijl gerelateerde objecten geen archiefstatus gearchiveerd hebben geeft 400

   (COMMON) Lock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/cc9a45dc-44a4-4c63-9657-e1df88d4a90d/lock 200 OK

   Change Informatieobject status to gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/cc9a45dc-44a4-4c63-9657-e1df88d4a90d 200 OK

   (zrc-022d) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefnominatie niet gezet
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/2b4d5c1c-1bd5-4c9e-9f4d-86220824f9b0 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefnominatie geeft 400

   (zrc-022e) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefnominatie niet gezet
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/2b4d5c1c-1bd5-4c9e-9f4d-86220824f9b0 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefnominatie geeft 400

   (zrc-022f) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefactiedatum niet gezet
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/2b4d5c1c-1bd5-4c9e-9f4d-86220824f9b0 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefactiedatum geeft 400

   (zrc-022g) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefactiedatum niet gezet
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/2b4d5c1c-1bd5-4c9e-9f4d-86220824f9b0 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefactiedatum geeft 400

   (zrc-022h) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/2b4d5c1c-1bd5-4c9e-9f4d-86220824f9b0 200 OK

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren met archiefactiedatum en archiefnominatie gezet geef 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/2b4d5c1c-1bd5-4c9e-9f4d-86220824f9b0 204 No Content

   Change Informatieobject status to not gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/cc9a45dc-44a4-4c63-9657-e1df88d4a90d 200 OK

   (COMMON) Unlock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/cc9a45dc-44a4-4c63-9657-e1df88d4a90d/unlock 204 No Content

   Create Zaak to delete
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Deelzaak to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Status to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Add Rol to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen 201 Created

   Create Zaakobject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Add Zaakeigenschap to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/94186331-541c-4c6f-aa8c-09319ae6fbfb/zaakeigenschappen 201 Created

   Create relation between Zaak and Informatieobject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   Retrieve ObjectInformatieObject url
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 200 OK

   Add Klantcontact to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten 201 Created

   (zrc-023a) Zaak verwijderen is mogelijk
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/94186331-541c-4c6f-aa8c-09319ae6fbfb 204 No Content

   Tests Zaak verwijderen geeft 204

   (zrc-023b) Zaak verdwijnt uit zrc na verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/94186331-541c-4c6f-aa8c-09319ae6fbfb 404 Not Found

   Tests Zaak ophalen uit zrc na verwijdering geeft 404

   (zrc-023c) Resultaat verdwijnt uit zrc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/537007ce-8bc6-4abf-821e-3a5265dab107 404 Not Found

   Tests Resultaat ophalen uit zrc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023d) Status verdwijnt uit zrc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen/9b482711-4ba8-453a-a772-087aa25e3ae2 404 Not Found

   Tests Status ophalen uit zrc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023e) Rol verdwijnt uit zrc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen/cdc7eb3d-c480-4be2-851d-53525e1acc99 404 Not Found

   Tests Rol ophalen uit zrc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023f) Zaakobject verdwijnt uit zrc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten/d207ea06-ced0-4672-a873-104191695c58 404 Not Found

   Tests Zaakobject ophalen uit zrc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023g) Zaakeigenschap verdwijnt uit zrc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/94186331-541c-4c6f-aa8c-09319ae6fbfb/zaakeigenschappen/35aded02-e840-42c7-9496-68d4c1eac671 404 Not Found

   Tests Zaakeigenschap ophalen uit zrc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023h) ObjectInformatieObject verdwijnt uit drc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten/c1017fa7-4eb6-4657-a53d-b0ea30a9b948 404 Not Found

   Tests ObjectInformatieObject ophalen uit drc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023i) ZaakInformatieObject verdwijnt uit zrc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/7b084024-dc9c-4229-aebe-fa9594cdc94a 404 Not Found

   Tests ZaakInformatieObject ophalen uit zrc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023j) Klantcontact verdwijnt uit zrc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten/de4c07f4-c297-49dd-aeeb-62957e61a6ec 404 Not Found

   Tests Klantcontact ophalen uit zrc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023k) Deelzaak verdwijnt na verwijdering Hoofdzaak
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/96b8083c-5b21-4d47-91c1-29627cd3f1be 404 Not Found

   Tests Deelzaak wordt ook uit ZRC verwijderd als Hoofdzaak verwijderd is

   (ZRC) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/be6ee9ef-8ad1-4811-8bdc-7afb400d1e24 204 No Content

   (ZRC) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/cc9a45dc-44a4-4c63-9657-e1df88d4a90d 204 No Content

   (ZRC) Delete EnkelvoudigInformatieObject indicatieGebruiksrecht null
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/6bd3a03d-14c3-49cc-9cbf-b3feada2f97e 204 No Content

   (ZRC) Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/4c5ced68-957e-453e-aad5-ca76188f294a 204 No Content

   (ZRC) Delete Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/02248fde-4f74-480b-b3dd-7d80ae8f1065 204 No Content

   (ZRC) Delete Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/a6754241-6110-4ee8-8731-ace8a150d7db 204 No Content

   (ZRC) Delete Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/f074cdad-b86d-4522-b74a-7a9216bfc767 204 No Content

   (DRC) Retrieve existing Catalogus
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/catalogussen 200 OK

   (DRC) Get Selectielijstklassen and Procestypen
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten 200 OK

   Create InformatieObjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Zaaktype-InformatieObjectType relation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen 201 Created

   Publish Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/20737854-ff85-45e2-a008-1409824c5548/publish 200 OK

   Publish Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/f798187f-bc60-4225-994d-769bd257d3c7/publish 200 OK

   Publish Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/847058cd-d6bd-413f-be00-7699eb819245/publish 200 OK

   Create Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create Besluit
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   (drc-001a) EnkelvoudigInformatieObject aanmaken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met valide gegevens geeft 201

   (drc-001b) EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met ongeldige informatieobjecttype url is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met informatieobjecttype url die niet resulteert in 200 geeft 400

   (drc-001c) EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met informatieobjecttype url die niet wijst naar informatieobjecttype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met informatieobjecttype url die niet wijst naar Informatieobjecttype geeft 400

   Create Informatieobjecttype for EIO updates
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   (drc-001d) EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met concept informatieobjecttype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met concept informatieobjecttype geeft 400

   Publish temp Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/180e9374-b1bc-42ed-ad55-b85811e45a81/publish 200 OK

   (COMMON) Lock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/07d306a7-5909-41f4-8f52-c82f9c4623b0/lock 200 OK

   (drc-001e) EnkelvoudigInformatieObject informatieobjecttype bijwerken is niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/07d306a7-5909-41f4-8f52-c82f9c4623b0 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject informatieobjecttype bijwerken geeft 400

   (drc-001f) EnkelvoudigInformatieObject informatieobjecttype bijwerken is niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/07d306a7-5909-41f4-8f52-c82f9c4623b0 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject informatieobjecttype deels bijwerken geeft 400

   (COMMON) Unlock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/07d306a7-5909-41f4-8f52-c82f9c4623b0/unlock 204 No Content

   Delete temp Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/180e9374-b1bc-42ed-ad55-b85811e45a81 204 No Content

   (drc-002a) ObjectInformatieObject aanmaken met objectType zaak en ongeldige object url is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objecttype zaak en object url die niet resulteert in 200 geeft 400

   (drc-002b) ObjectInformatieObject aanmaken met objectType besluit en ongeldige object url is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objecttype besluit en object url die niet resulteert in 200 geeft 400

   (drc-002c) ObjectInformatieObject aanmaken met objectType zaak en object url die niet wijst naar Zaak is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objecttype zaak en object url die niet wijst naar Zaak geeft 400

   (drc-002d) ObjectInformatieObject aanmaken met objectType besluit en object url die niet wijst naar Besluit is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objecttype besluit en object url die niet wijst naar Besluit geeft 400

   Create relation between Zaak and Informatieobject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   (drc-003a) ObjectInformatieObject aanmaken met bestaande combinatie object en informatieobject en objectType zaak is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objecttype zaak en bestaande combinatie object en informatieobject geeft 400

   (COMMON) Delete ZaakInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/402d2ae7-5151-4cf9-960a-05127908be30 204 No Content

   Create relation between Besluit and Informatieobject
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 201 Created

   (drc-003b) ObjectInformatieObject aanmaken met bestaande combinatie object en informatieobject en objectType besluit is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objecttype besluit en bestaande combinatie object en informatieobject geeft 400

   (COMMON) Delete BesluitInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten/4ec8aac7-9b1f-4916-87c2-baac8164435f 204 No Content

   (drc-004a) ObjectInformatieObject aanmaken met zaak en informatieobject niet gekoppeld in zrc is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objectType zaak en object en informatieobject die nog niet gekoppeld zijn in zrc geeft 400

   (drc-004b) ObjectInformatieObject aanmaken met besluit en informatieobject niet gekoppeld in brc is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objectType besluit en object en informatieobject die nog niet gekoppeld zijn in zrc geeft 400

   (drc-005a) EnkelvoudigInformatieobject aanmaken met ontvangstdatum en status in bewerking is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieobject aanmaken met een waarde voor ontvangstdatum en status in bewerking geeft 400

   Create EnkelvoudigInformatieObject with status in bewerking
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (COMMON) Lock created EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/b05ade83-ec72-4bc1-bd9d-9763e437d231/lock 200 OK

   (drc-005b) EnkelvoudigInformatieObject bijwerken ontvangstdatum zetten als status in bewerking is niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/b05ade83-ec72-4bc1-bd9d-9763e437d231 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject ontvangstdatum zetten als status in bewerking geeft 400

   (drc-005c) EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken ontvangstdatum zetten als status in bewerking is niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/b05ade83-ec72-4bc1-bd9d-9763e437d231 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject ontvangstdatum zetten als status in bewerking geeft 400

   (COMMON) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/b05ade83-ec72-4bc1-bd9d-9763e437d231 204 No Content

   (drc-005d) EnkelvoudigInformatieobject aanmaken met ontvangstdatum en status ter vaststelling is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieobject aanmaken met een waarde voor ontvangstdatum en status ter vaststelling geeft 400

   Create EnkelvoudigInformatieObject with status ter vaststelling
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (COMMON) Lock created EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/3c8c104f-ecdb-4722-bc84-67de2d9cc30f/lock 200 OK

   (drc-005e) EnkelvoudigInformatieObject bijwerken ontvangstdatum zetten als status ter vaststelling is niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/3c8c104f-ecdb-4722-bc84-67de2d9cc30f 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject ontvangstdatum zetten als status ter vaststelling geeft 400

   (drc-005f) EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken ontvangstdatum zetten als status ter vaststelling is niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/3c8c104f-ecdb-4722-bc84-67de2d9cc30f 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject ontvangstdatum zetten als status ter vaststelling geeft 400

   (COMMON) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/3c8c104f-ecdb-4722-bc84-67de2d9cc30f 204 No Content

   (drc-006a) Valideren default indicatie gebruiksrecht bij aanmaken EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken zet indicatie gebruiksrecht op null indien niet gedefinieerd

   (COMMON) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/bdc34e57-04e4-4ad6-8f43-fd274a0bece2 204 No Content

   (drc-006b) EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met indicatie gebruiksrecht true vereist Gebruiksrechten
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met indicatie gebruiksrecht true zonder Gebruiksrechten in drc geeft 400

   Create Gebruiksrechten
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 201 Created

   (drc-006c) Aanmaken Gebruiksrechten zet EnkelvoudigInformatieObject.indicatieGebruiksrecht op true
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/07d306a7-5909-41f4-8f52-c82f9c4623b0 200 OK

   Tests Aanmaken Gebruiksrechten zet EnkelvoudigInformatieObject.indicatieGebruiksrecht op true

   Delete Gebruiksrechten
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten/e8fa9920-47c9-41e2-b717-50855e692e2a 204 No Content

   (drc-006d) Verwijderen Gebruiksrechten zet EnkelvoudigInformatieObject.indicatieGebruiksrecht op null
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/07d306a7-5909-41f4-8f52-c82f9c4623b0 200 OK

   Tests Verwijderen Gebruiksrechten zet EnkelvoudigInformatieObject.indicatieGebruiksrecht op null

   (drc-007a) EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding krijgt die waarde toegekend

   (COMMON) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/3f5d8378-c20a-47df-8f0b-cf12faee2966 204 No Content

   (COMMON) Lock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/07d306a7-5909-41f4-8f52-c82f9c4623b0/lock 200 OK

   (drc-007b) EnkelvoudigInformatieObject bijwerken met expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/07d306a7-5909-41f4-8f52-c82f9c4623b0 200 OK

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding krijgt die waarde toegekend

   (drc-007c) EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken met expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/07d306a7-5909-41f4-8f52-c82f9c4623b0 200 OK

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding krijgt die waarde toegekend

   (COMMON) Unlock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/07d306a7-5909-41f4-8f52-c82f9c4623b0/unlock 204 No Content

   Retrieve Informatieobjecttype vertrouwelijkheidaanduiding
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/f798187f-bc60-4225-994d-769bd257d3c7 200 OK

   (drc-007b) EnkelvoudigInformatieObject aanmaken leidt vertrouwelijkheidaanduiding af uit Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken zonder expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding leidt vertrouwelijkheidaanduiding af uit Informatieobjecttype

   (COMMON) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/0de652fc-4c6a-4856-814f-6207596f8e4b 204 No Content

   (COMMON) Create EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (COMMON) Create ZaakInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   (drc-008a) EnkelvoudigInformatieObject verwijderen terwijl er ObjectInformatieObjecten aan gekoppeld zijn is niet toegestaan
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/91a1f9a8-7326-40ef-bc8b-2b1e3dc5286e 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject verwijderen terwijl er ObjectInformatieObjecten aan gekoppeld zijn is niet toegestaan

   (COMMON) Delete ZaakInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/db752f4a-b10f-4e4f-a28c-14585eb5533d 204 No Content

   (COMMON) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/91a1f9a8-7326-40ef-bc8b-2b1e3dc5286e 204 No Content

   (COMMON) Create EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (COMMON) Create Gebruiksrechten
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 201 Created

   Delete created InformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/2960229d-c30f-45c2-9c0c-7092c3b0df5b 204 No Content

   (drc-008b) EnkelvoudigInformatieObject verwijderen cascade door naar gerelateerde Gebruiksrechten
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 200 OK

   Tests EnkelvoudigInformatieObject verwijderen verwijdert ook alle gerelateerde Gebruiksrechten uit het DRC

   (COMMON) Delete Gebruiksrechten
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten/3725797a-fe27-4027-98c4-bcff00430a45 404 Not Found

   (drc-008c) EnkelvoudigInformatieObject verwijderen cascade door naar gerelateerde audit trail
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/2960229d-c30f-45c2-9c0c-7092c3b0df5b/audittrail 404 Not Found

   Tests EnkelvoudigInformatieObject verwijderen verwijdert ook de gerelateerde audit trail uit het DRC

   Create applicatie for lock tests
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   Create EnkelvoudigInformatieobject for lock tests
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (drc-009a) EnkelvoudigInformatieObject bijwerken terwijl unlocked niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5c78349d-353f-4f14-a139-4b408b97d75c 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject bijwerken zonder lock geeft 400

   (drc-009b) EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken terwijl unlocked niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5c78349d-353f-4f14-a139-4b408b97d75c 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken zonder lock geeft 400

   (drc-009c) EnkelvoudigInformatieObject locken geeft een lockId terug
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5c78349d-353f-4f14-a139-4b408b97d75c/lock 200 OK

   Tests EnkelvoudigInformatieObject locken geeft een lockId terug

   (drc-009d) EnkelvoudigInformatieObject bijwerken zonder lock niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5c78349d-353f-4f14-a139-4b408b97d75c 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject bijwerken zonder lock geeft 400

   (drc-009e) EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken zonder lock niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5c78349d-353f-4f14-a139-4b408b97d75c 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken zonder lock geeft 400

   (drc-009f) EnkelvoudigInformatieObject bijwerken is mogelijk na lock
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5c78349d-353f-4f14-a139-4b408b97d75c 200 OK

   Tests EnkelvoudigInformatieObject bijwerken met valide gegevens geeft 200

   EnkelvoudigInformatieObject bijwerken past gegevens correct aan

   (drc-009g) EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken is mogelijk na lock
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5c78349d-353f-4f14-a139-4b408b97d75c 200 OK

   Tests EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken met valide gegevens geeft 200

   EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken past gegevens correct aan

   (drc-009h) EnkelvoudigInformatieObject bijwerken met verkeerd lockId niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5c78349d-353f-4f14-a139-4b408b97d75c 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject bijwerken met verkeerd lockId geeft 400

   (drc-009i) EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken met verkeerd lockId niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5c78349d-353f-4f14-a139-4b408b97d75c 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject bijwerken met verkeerd lockId geeft 400

   (drc-009j) EnkelvoudigInformatieObject geforceerd unlocken zonder applicatie is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5c78349d-353f-4f14-a139-4b408b97d75c/unlock 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject geforceerd unlocken zonder applicatie met juiste scope geeft 400

   Delete lock Applicatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/8a52e3cf-f786-49ed-a7f2-83081a92cd1c 204 No Content

   (drc-009k) EnkelvoudigInformatieObject geforceerd unlocken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5c78349d-353f-4f14-a139-4b408b97d75c/unlock 204 No Content

   Tests EnkelvoudigInformatieObject geforceerd unlocken geeft 204

   (COMMON) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5c78349d-353f-4f14-a139-4b408b97d75c 204 No Content

   (DRC) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/07d306a7-5909-41f4-8f52-c82f9c4623b0 204 No Content

   Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/0cc117ac-6255-4e36-8752-28d4b5a02844 204 No Content

   Delete Besluit
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/8279c1f9-531b-4fdf-b3a4-d8b02ddddfe3 204 No Content

   (DRC) Delete Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/847058cd-d6bd-413f-be00-7699eb819245 204 No Content

   (DRC) Delete Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/20737854-ff85-45e2-a008-1409824c5548 204 No Content

   (DRC) Delete Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/f798187f-bc60-4225-994d-769bd257d3c7 204 No Content

   (BRC) Retrieve existing Catalogus
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/catalogussen 200 OK

   (BRC) Get Selectielijstklassen and Procestypen
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten 200 OK

   Create InformatieObjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Publish Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/5f4a3459-1f0b-44d7-a030-ae674f0bf0bd/publish 200 OK

   Publish Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/1e8bcf99-ac0c-4dab-914f-e5a740e79ccf/publish 200 OK

   Publish Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/878b0761-c3ee-4813-a641-5fbc2b702d2e/publish 200 OK

   (BRC) Create EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Add Gebruiksrechten to EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 201 Created

   Create EnkelvoudigInformatieObject with indicatieGebruiksrecht null
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (brc-001a) Besluit aanmaken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met valide gegevens geeft 201

   (brc-001b) Besluit bijwerken is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/fda2138e-993c-463f-9e19-9434048a3605 200 OK

   Tests Besluit bijwerken met valide gegevens geeft 200

   Besluit bijwerken past gegevens correct aan

   (brc-001c) Besluit deels bijwerken is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/fda2138e-993c-463f-9e19-9434048a3605 200 OK

   Tests Besluit deels bijwerken met valide gegevens geeft 200

   Besluit deels bijwerken past gegevens correct aan

   (brc-001d) Besluit aanmaken met ongeldige besluittype url is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 400 Bad Request

   Tests Besluit aanmaken met besluittype url die niet resulteert in 200 geeft 400

   (brc-001e) Besluit aanmaken met besluittype url die niet wijst naar Besluittype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 400 Bad Request

   Tests Besluit aanmaken met besluittype url die niet wijst naar Besluittype-resource geeft 400

   Create Besluittype for Besluit updates
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   (brc-001f) Besluit aanmaken met concept besluittype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 400 Bad Request

   Tests Besluit aanmaken met concept besluittype geeft 400

   Publish temp Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/ecdbd3bd-1d94-4fae-9ebc-a15212611f7a/publish 200 OK

   (brc-001g) Besluit besluittype bijwerken is onmogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/fda2138e-993c-463f-9e19-9434048a3605 400 Bad Request

   Tests Besluit besluittype bijwerken geeft 400

   (brc-001h) Besluit besluittype deels bijwerken is onmogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/fda2138e-993c-463f-9e19-9434048a3605 400 Bad Request

   Tests Besluit besluittype deels bijwerken geeft 400

   Delete temp Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/ecdbd3bd-1d94-4fae-9ebc-a15212611f7a 204 No Content

   (brc-002a) Uniciteit verantwoordelijke_organisatie en identificatie op de Besluit-resource (POST)
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 400 Bad Request

   Tests Besluit aanmaken met bestaande combinatie verantwoordelijke_organisatie en identificatie geeft 400

   Create Besluit with unique identificatie and verantwoordelijke_organisatie
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   (brc-002b) Besluit bijwerken identificatie aanpassen niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/93997b69-b43a-4146-b0ba-112c5f678bb3 400 Bad Request

   Tests Besluit bijwerken identificatie geeft 400

   (brc-002c) Besluit deels bijwerken identificatie aanpassen niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/93997b69-b43a-4146-b0ba-112c5f678bb3 400 Bad Request

   Tests Besluit deels bijwerken identificatie geeft 400

   (brc-002d) Besluit bijwerken verantwoordelijke_organisatie aanpassen niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/93997b69-b43a-4146-b0ba-112c5f678bb3 400 Bad Request

   Tests Besluit bijwerken met bestaande combinatie verantwoordelijke_organisatie en identificatie geeft 400

   (brc-002e) Besluit deels bijwerken verantwoordelijke_organisatie aanpassen niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/93997b69-b43a-4146-b0ba-112c5f678bb3 400 Bad Request

   Tests Besluit deels bijwerken met bestaande combinatie verantwoordelijke_organisatie en identificatie geeft 400

   (COMMON) Delete Besluit
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/93997b69-b43a-4146-b0ba-112c5f678bb3 204 No Content

   Retrieve Besluiten for verantwoordelijke_organisatie
   GET https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 200 OK

   (brc-002f) Genereer unieke identificatie voor Besluit onder verantwoordelijke_organisatie
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Tests Besluit aanmaken zonder identificatie genereert unieke identificatie onder bronorganisatie

   (COMMON) Delete Besluit
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/6a8e40e6-877c-4604-bd4a-0ba421ad513a 204 No Content

   (brc-003a) BesluitInformatieObject aanmaken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 201 Created

   Tests BesluitInformatieObject aanmaken met valide gegevens geeft 201

   (COMMON) Delete BesluitInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten/7a1e6a5a-caae-48de-a595-4517fdc7e237 204 No Content

   (brc-003b) BesluitInformatieObject aanmaken met ongeldige informatieobject url is niet toegestaan
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests BesluitInformatieObject aanmaken met informatieobject url die niet resulteert in 200 geeft 400

   Create BesluitInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 201 Created

   (brc-005a) BesluitInformatieObject aanmaken maakt ObjectInformatieObject aan met objectType besluit
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 200 OK

   Tests BesluitInformatieObject aanmaken maakt een ObjectInformatieObject in DRC

   BesluitInformatieObject aanmaken maakt een ObjectInformatieObject met objectType besluit

   BesluitInformatieObject aanmaken maakt een ObjectInformatieObject met correcte besluit en informatieobject

   Delete BesluitInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten/128cde66-98cc-46ba-a727-3d1c3d92af34 204 No Content

   (brc-005b) BesluitInformatieObject verwijderen verwijdert ObjectInformatieObject uit DRC
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 200 OK

   Tests BesluitInformatieObject verwijderen verwijdert ObjectInformatieObject in DRC

   Create Zaak for besluittype validation
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Publish Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/2de9dfaf-47cc-41ca-a92f-24db593362d9/publish 200 OK

   (brc-006a) Besluit aanmaken bij Zaak met besluittype niet in Zaak.zaaktype.besluittypen is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 400 Bad Request

   Tests Besluit aanmaken bij Zaak met besluittype niet in Zaak.zaaktype.besluittypen geeft 400

   Delete Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/2de9dfaf-47cc-41ca-a92f-24db593362d9 204 No Content

   Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/63a29021-3227-4a63-87d2-c43812a89e9a 204 No Content

   Create InformatieObjecttype for BIO validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Publish temp Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/40962f68-fa1b-4529-a935-1dbd79d0302b/publish 200 OK

   Publish Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/0a463aa3-91c3-44c5-ad23-fa349dba6f70/publish 200 OK

   Create Besluit for BIO validation
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Create EnkelvoudigInformatieObject for BIO validation
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (brc-007a) BesluitInformatieObject aanmaken bij Besluit met informatieobjecttype niet in Besluit.besluittype.informatieobjecttypen is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests BesluitInformatieObject aanmaken bij Besluit met informatieobjecttype niet in Besluit.besluittype.informatieobjecttypen geeft 400

   Delete Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/0a463aa3-91c3-44c5-ad23-fa349dba6f70 204 No Content

   Delete Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/40962f68-fa1b-4529-a935-1dbd79d0302b 204 No Content

   Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/af44fc1f-0f0b-4063-a7d7-08a6f951eb5a 404 Not Found

   (COMMON) Delete Besluit
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/6aad62f7-7340-4da8-b3ec-486ac9c40297 404 Not Found

   Create Besluit to be deleted
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   (COMMON) Create BesluitInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 201 Created

   Delete created Besluit
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/22227dc7-9471-4bdd-be45-d386d46b19ff 204 No Content

   (brc-008a) Besluit verwijderen cascade door naar gerelateerde BesluitInformatieObjecten
   GET https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 200 OK

   Tests Besluit verwijderen verwijdert ook alle gerelateerde BesluitInformatieObjecten uit het BRC

   (COMMON) Delete BesluitInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten/881d142e-e08e-4e3a-8c92-da5f2904ddce 204 No Content

   (brc-008b) Besluit verwijderen cascade door naar gerelateerde audit trail
   GET https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/22227dc7-9471-4bdd-be45-d386d46b19ff/audittrail 404 Not Found

   Tests Besluit verwijderen verwijdert ook de gerelateerde audit trail uit het BRC

   Delete Besluit
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/fda2138e-993c-463f-9e19-9434048a3605 204 No Content

   Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/2e12e893-0900-444c-a611-c3ee85b88fa0 204 No Content

   Delete EnkelvoudigInformatieObject indicatieGebruiksrecht null
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/fdd6bff1-ac93-49ec-aa84-b4fad4bb7239 204 No Content

   (BRC) Delete Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/878b0761-c3ee-4813-a641-5fbc2b702d2e 204 No Content

   (BRC) Delete Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/5f4a3459-1f0b-44d7-a030-ae674f0bf0bd 204 No Content

   (BRC) Delete Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/1e8bcf99-ac0c-4dab-914f-e5a740e79ccf 204 No Content

   (ZTC) Retrieve existing Catalogus
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/catalogussen 200 OK

   (ZTC) Get Selectielijstklassen and Procestypen
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten 200 OK

   Get Resultaattypeomschrijving
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaattypeomschrijvingen 200 OK

   Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create InformatieObjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Create Applicatie without scope geforceerd_verwijderen
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   (ztc-001a) Zaaktype aanmaken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Tests Zaaktype aanmaken met valide gegevens geeft 201

   (ztc-001b) Zaaktype aanmaken met selectielijstProcestype url die niet wijst naar Procestype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 400 Bad Request

   Tests Zaaktype aanmaken met selectielijstProcestype url die niet wijst naar Procestype resource geeft 400

   Create Zaaktype for afleidingswijze afgehandeld
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Zaaktype for afleidingswijze termijn
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Zaaktype for empty procestermijn
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   (ztc-002a) Resultaattype aanmaken met valide gegevens is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Tests Resultaattype aanmaken met valide gegevens geeft 201

   (ztc-002b) Resultaattype.omschrijvingGeneriek wordt afgeleid uit Resultaattypeomschrijving.omschrijving
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaattypeomschrijvingen/ce8cf476-0b59-496f-8eee-957a7c6e2506 200 OK

   Tests Resultaatype.omschrijvingGeneriek is gelijk aan Resultaattypeomschrijving.omschrijving

   (COMMON) Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/d71517b8-2f2c-4e1d-bcf1-97cf122595cf 204 No Content

   (ztc-002c) Resultaattype aanmaken met resultaattypeomschrijving url die niet wijst naar correcte resource is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met resultaattypeomschrijving url die niet wijst naar Resultaattypeomschrijving resource geeft 400

   (ztc-002d) Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse url die niet wijst naar correcte resource is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse url die niet wijst naar Resultaat resource geeft 400

   (ztc-002e) Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse url met incorrect procestype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse niet van hetzelfde procestype als Resultaattype.zaaktype.selectielijstProcestype geeft 400

   Retrieve Resultaat.waardering and Resultaat.bewaartermijn
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten/cff2391b-656a-4df8-8b70-cb2935be415a 200 OK

   (ztc-002f) Resultaattype.archiefnominatie is gelijk aan Resultaat.waardering indien niet gedefinieerd
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Tests Resultaattype.archiefnominatie is gelijk aan Resultaat.waardering indien niet expliciet gedefinieerd

   (COMMON) Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/31ca8ed0-e06e-4832-b492-70ba56bf571e 204 No Content

   (ztc-002g) Resultaattype.archiefactietermijn is gelijk aan Resultaat.bewaartermijn indien niet gedefinieerd
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Tests Resultaattype.archiefactietermijn is gelijk aan Resultaat.bewaartermijn indien niet expliciet gedefinieerd

   (COMMON) Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/3b6c1125-99db-49a9-a1c1-6fc0561e997e 204 No Content

   (ztc-003a) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en niet afleidingswijze afgehandeld is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en niet brondatumArchiefprocedure.afleidingswijze afgehandeld geeft 400

   (ztc-003b) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze afgehandeld is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en brondatumArchiefprocedure.afleidingswijze afgehandeld geeft 201

   (COMMON) Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/2ab546be-feac-491c-9311-238046b4e337 204 No Content

   (ztc-003c) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject en niet afleidingswijze termijn is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject en niet brondatumArchiefprocedure.afleidingswijze termijn geeft 400

   (ztc-003d) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject en afleidingswijze termijn is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject en brondatumArchiefprocedure.afleidingswijze termijn geeft 201

   (COMMON) Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/8f75707a-ab44-445b-98f8-61cb223a6504 204 No Content

   (ztc-003e) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze ander_datumkenmerk is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze ander_datumkenmerk geeft 400

   (ztc-003f) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze eigenschap is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze eigenschap geeft 400

   (ztc-003g) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze gerelateerde_zaak is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze gerelateerde_zaak geeft 400

   (ztc-003h) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze hoofdzaak is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze hoofdzaak geeft 400

   (ztc-003i) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze ingangsdatum_besluit is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze ingangsdatum_besluit geeft 400

   (ztc-003j) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze vervaldatum_besluit is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze vervaldatum_besluit geeft 400

   (ztc-003k) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze zaakobject is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze zaakobject geeft 400

   (ztc-003l) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze ander_datumkenmerk is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze ander_datumkenmerk geeft 400

   (ztc-003m) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze eigenschap is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze eigenschap geeft 400

   (ztc-003n) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze gerelateerde_zaak is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze gerelateerde_zaak geeft 400

   (ztc-003o) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze hoofdzaak is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze hoofdzaak geeft 400

   (ztc-003p) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze ingangsdatum_besluit is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze ingangsdatum_besluit geeft 400

   (ztc-003q) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze vervaldatum_besluit is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze vervaldatum_besluit geeft 400

   (ztc-003r) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze zaakobject is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze zaakobject geeft 400

   (ztc-003s) Resultaattype met afleidingswijze afgehandeld en selectielijstklasse.procestermijn leeg is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Tests Resultaattype aanmaken met brondatumArchiefprocedure.afleidingswijze afgehandeld en selectielijstklasse.procestermijn leeg geeft 201

   (COMMON) Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/ef0c536e-d1e1-4c01-9007-8b2d988abb3a 204 No Content