Provider test details
Session10,744
Test Scenario
Environment ZGW APIs full test suite - test.openzaak.nl
StartedMay 14, 2021, 02:29
StoppedMay 14, 2021, 02:40
Statusstopped
Postman collection URLsZGW api tests
ZGW OAS tests
Log ZGW APIs full test suite ZGW_OAS_tests_T74qwtm.json
  ZGW APIs full test suite ZGW_api_postman_tests_iJooHyb.json
   Test scenario badge

   Note: Shields.io caches the badge result for 5 minutes. Check the API for direct access.

   Markdown snippet

   Paste the following in your README.md to show your badge on Github.

   HTML snippet

   Paste the following in your HTML page to show your badge.

   Postman collection #1 results details

   Collection name: zgw_oas_tests

   PropertyValue
   Total calls 170
   Calls failed 0
   Calls successful 170
   Total assertions 149
   Assertions failed 0
   Assertions passed 149
   Postman collection #2 results details

   Collection name: zgw_standaard_tests

   PropertyValue
   Total calls 699
   Calls failed 0
   Calls successful 699
   Total assertions 290
   Assertions failed 0
   Assertions passed 290
   2021-05-14 00:29:08.504037+00:00 - stopped

   De volledige testsuite voor de ZGW API's, bestaande uit de OAS tests en de tests voor de business logica uit de standaard

    

   De variabelen client_id en secret moeten bestaande client credentials zijn in het Autorisatiecomponent en aan de client_id moet een Applicatie zitten met alle autorisaties.

    

   De variabelen client_id_limited en secret_limited hoeven niet te bestaan in het Autorisatiecomponent en mogen NIET hezelfde zijn als client_id en secret

   Environment variables
   Variable nameValue
   zrc_url https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1
   drc_url https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1
   ztc_url https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1
   brc_url https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1
   ac_url https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1
   client_id api-test.nl
   secret k2esczyhbXb6Y98y
   nrc_url https://notificaties.test.openzaak.nl/api/v1
   referentielijst_url https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1
   client_id_limited limited.api-test.nl
   secret_limited 3VYU9rfFpPQHYLCw
   mock_url https://mocks.opengem.nl
   Supplier information
   Supplier nameMaykin Media
   Software productOpen Zaak
   Build version
   Product roleZGW API
   Postman collection #1
   Delete Applicatie for AC tests
   GET https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 200 OK

   Retrieve existing Catalogus
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/44c35469-9e0b-4dff-818c-72021b3cad4e 204 No Content

   Retrieve existing Catalogus
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/44c35469-9e0b-4dff-818c-72021b3cad4e 204 No Content

   Retrieve existing Catalogus
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/44c35469-9e0b-4dff-818c-72021b3cad4e 204 No Content

   Retrieve existing Catalogus
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/44c35469-9e0b-4dff-818c-72021b3cad4e 204 No Content

   Retrieve existing Catalogus
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/44c35469-9e0b-4dff-818c-72021b3cad4e 204 No Content

   Retrieve existing Catalogus
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/44c35469-9e0b-4dff-818c-72021b3cad4e 204 No Content

   Retrieve existing Catalogus
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/44c35469-9e0b-4dff-818c-72021b3cad4e 204 No Content

   Get Selectielijstklassen and Procestypen
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten 200 OK

   Get Resultaattypeomschrijving
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaattypeomschrijvingen 200 OK

   Create InformatieObjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Zaaktype-InformatieObjectType relation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen 201 Created

   Create Eigenschap
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze afgehandeld
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create begin Statustype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Create eind Statustype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Create Roltype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen 201 Created

   Publish Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/e7a9f598-32c5-4388-bae5-ddf1ea18ada9/publish 200 OK

   Publish Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/6afb292e-1af7-47d2-ad6d-7a44dd7ffe51/publish 200 OK

   Publish Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/46086590-2df1-4680-9af4-bfb6ca3545ef/publish 200 OK

   Create EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Add Gebruiksrechten to EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 201 Created

   Create EnkelvoudigInformatieObject with indicatieGebruiksrecht null
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Create Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create Besluit
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Alle ZAAKen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 200 OK

   Tests Alle ZAAKen opvragen geeft 200

   Maak een ZAAK aan.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Maak een ZAAK aan geeft 201

   Voer een (geo)-zoekopdracht uit op ZAAKen.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/_zoek 200 OK

   Tests Voer een (geo)-zoekopdracht uit op ZAAKen geeft 201

   Een specifieke ZAAK opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c0ed2587-a7e8-4809-8db4-383a7b2bc7b5 200 OK

   Tests Een specifieke ZAAK opvragen geeft 200

   Werk een ZAAK in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c0ed2587-a7e8-4809-8db4-383a7b2bc7b5 200 OK

   Tests Werk een ZAAK in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een ZAAK deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c0ed2587-a7e8-4809-8db4-383a7b2bc7b5 200 OK

   Tests Werk een ZAAK deels bij geeft 200

   Alle audit trail regels behorend bij de ZAAK.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c0ed2587-a7e8-4809-8db4-383a7b2bc7b5/audittrail 200 OK

   Tests Alle audit trail regels behorend bij de ZAAK geeft 200

   Een specifieke audit trail regel opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c0ed2587-a7e8-4809-8db4-383a7b2bc7b5/audittrail/d1897eb7-cd36-4bbf-bfeb-ce467710a642 200 OK

   Tests Een specifieke audit trail regel opvragen geeft 200

   Alle ZAAKBESLUITen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c0ed2587-a7e8-4809-8db4-383a7b2bc7b5/besluiten 200 OK

   Tests Alle ZAAKBESLUITen opvragen geeft 200

   Alle ZAAKEIGENSCHAPpen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c0ed2587-a7e8-4809-8db4-383a7b2bc7b5/zaakeigenschappen 200 OK

   Tests Alle ZAAKEIGENSCHAPpen opvragen geeft 200

   Maak een ZAAKEIGENSCHAP aan.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c0ed2587-a7e8-4809-8db4-383a7b2bc7b5/zaakeigenschappen 201 Created

   Tests Maak een ZAAKEIGENSCHAP aan geeft 201

   Een specifieke ZAAKEIGENSCHAP opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c0ed2587-a7e8-4809-8db4-383a7b2bc7b5/zaakeigenschappen/bf6cbc8a-ba47-4468-89f1-91891eab5941 200 OK

   Tests Een specifieke ZAAKEIGENSCHAP opvragen geeft 200

   Verwijder een ZAAK.
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c0ed2587-a7e8-4809-8db4-383a7b2bc7b5 204 No Content

   Tests Verwijder een ZAAK geeft 204

   Alle KLANTCONTACTen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten 200 OK

   Tests Alle KLANTCONTACTen opvragen geeft 200

   Maak een KLANTCONTACT bij een ZAAK aan.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten 201 Created

   Tests Maak een KLANTCONTACT bij een ZAAK aan geeft 201

   Een specifiek KLANTCONTACT bij een ZAAK opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten/22d8d331-9ae8-477f-90f5-25f8065af33d 200 OK

   Tests Een specifiek KLANTCONTACT bij een ZAAK opvragen geeft 200

   Alle RESULTAATen van ZAAKen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 200 OK

   Tests Alle RESULTAATen van ZAAKen opvragen geeft 200

   Maak een RESULTAAT bij een ZAAK aan.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Tests Maak een RESULTAAT bij een ZAAK aan geeft 201

   Een specifiek RESULTAAT opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/31ebdf37-f367-48c4-8c92-cb47ac3926fc 200 OK

   Tests Een specifiek RESULTAAT opvragen geeft 200

   Werk een RESULTAAT in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/31ebdf37-f367-48c4-8c92-cb47ac3926fc 200 OK

   Tests Werk een RESULTAAT in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een RESULTAAT deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/31ebdf37-f367-48c4-8c92-cb47ac3926fc 200 OK

   Tests Werk een RESULTAAT in zijn geheel bij geeft 200

   Verwijder een RESULTAAT van een ZAAK.
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/31ebdf37-f367-48c4-8c92-cb47ac3926fc 204 No Content

   Tests Verwijder een RESULTAAT van een ZAAK geeft 204

   Alle ROLlen bij ZAAKen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen 200 OK

   Tests Alle ROLlen bij ZAAKen opvragen geeft 200

   Maak een ROL aan bij een ZAAK.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen 201 Created

   Tests Maak een ROL bij een ZAAK aan geeft 201

   Een specifieke ROL bij een ZAAK opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen/9570a819-449c-4bf0-89d2-a855d3d16c5e 200 OK

   Verwijder een ROL van een ZAAK.
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen/9570a819-449c-4bf0-89d2-a855d3d16c5e 204 No Content

   Tests Verwijder een ROL van een ZAAK geeft 204

   Alle STATUSsen van ZAAKen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 200 OK

   Tests Alle STATUSsen van ZAAKen opvragen geeft 200

   Maak een STATUS aan voor een ZAAK.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Tests Maak een STATUS aan voor een ZAAK geeft 201

   Een specifieke STATUS van een ZAAK opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen/ac204f0d-f57f-454a-b163-74b06b14fa25 200 OK

   Alle ZAAK-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 200 OK

   Tests Alle ZAAK-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen geeft 200

   Maak een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie aan.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   Tests Maak een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie aan geeft 201

   Een specifieke ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/a6e376d6-7c10-4132-94f7-e090781697dd 200 OK

   Tests Een specifieke ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie opvragen geeft 200

   Werk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/a6e376d6-7c10-4132-94f7-e090781697dd 200 OK

   Tests Werk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/a6e376d6-7c10-4132-94f7-e090781697dd 200 OK

   Tests Werk een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie deels bij geeft 200

   Verwijder een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie.
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/a6e376d6-7c10-4132-94f7-e090781697dd 204 No Content

   Tests Verwijder een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie geeft 204

   Alle ZAAKOBJECTen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 200 OK

   Tests Alle ZAAKOBJECTen opvragen geeft 200

   Maak een ZAAKOBJECT aan.
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Tests Maak een ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie aan geeft 201

   Een specifiek ZAAKOBJECT opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten/cd132e79-8726-447c-bbbc-54028d0f5bad 200 OK

   Tests Een specifieke ZAAK-INFORMATIEOBJECT relatie opvragen geeft 200

   Alle (ENKELVOUDIGe) INFORMATIEOBJECTen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 200 OK

   Tests Alle (ENKELVOUDIGe) INFORMATIEOBJECTen opvragen geeft 200

   Maak een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT aan.
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Tests Maak een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT aan geeft 201

   Alle audit trail regels behorend bij het INFORMATIEOBJECT.
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/ce753b24-a76c-44ed-8f01-7b01c10035c1/audittrail 200 OK

   Tests Alle audit trail regels behorend bij het INFORMATIEOBJECT geeft 200

   Een specifieke audit trail regel opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/ce753b24-a76c-44ed-8f01-7b01c10035c1/audittrail/f1e342af-c02a-48c7-95de-f2429aa8b595 200 OK

   Tests Een specifieke audit trail regel opvragen geeft 200

   Een specifiek (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/ce753b24-a76c-44ed-8f01-7b01c10035c1 200 OK

   Tests Een specifiek (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT opvragen geeft 200

   Vergrendel een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/ce753b24-a76c-44ed-8f01-7b01c10035c1/lock 200 OK

   Tests Een specifiek (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT opvragen geeft 200

   Werk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/ce753b24-a76c-44ed-8f01-7b01c10035c1 200 OK

   Tests Werk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/ce753b24-a76c-44ed-8f01-7b01c10035c1 200 OK

   Tests Werk een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT deels bij geeft 200

   Ontgrendel een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/ce753b24-a76c-44ed-8f01-7b01c10035c1/unlock 204 No Content

   Tests Ontgrendel een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT geeft 204

   Download de binaire data van het (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/ce753b24-a76c-44ed-8f01-7b01c10035c1/download 200 OK

   Tests Download de binaire data van het (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT geeft 200

   Verwijder een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT.
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/ce753b24-a76c-44ed-8f01-7b01c10035c1 204 No Content

   Tests Verwijder een (ENKELVOUDIG) INFORMATIEOBJECT geeft 204

   Alle GEBRUIKSRECHTen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 200 OK

   Tests Alle GEBRUIKSRECHTen opvragen geeft 200

   Maak een GEBRUIKSRECHT aan.
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 201 Created

   Tests Maak een GEBRUIKSRECHT aan geeft 201

   Een specifiek GEBRUIKSRECHT opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten/e0c7bb7f-a27c-4303-a2b4-33eb5bdf820b 200 OK

   Tests Een specifiek GEBRUIKSRECHT opvragen geeft 200

   Werk een GEBRUIKSRECHT in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten/e0c7bb7f-a27c-4303-a2b4-33eb5bdf820b 200 OK

   Tests Werk een GEBRUIKSRECHT in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een GEBRUIKSRECHT relatie deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten/e0c7bb7f-a27c-4303-a2b4-33eb5bdf820b 200 OK

   Tests Werk een GEBRUIKSRECHT in zijn geheel bij geeft 200

   Verwijder een GEBRUIKSRECHT.
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten/e0c7bb7f-a27c-4303-a2b4-33eb5bdf820b 204 No Content

   Tests Verwijder een GEBRUIKSRECHT geeft 204

   Alle OBJECT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 200 OK

   Tests Alle OBJECT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen geeft 200

   Alle ZAAKTYPEn opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 200 OK

   Tests Alle ZAAKTYPEn opvragen geeft 200

   Maak een ZAAKTYPE aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Tests Maak een ZAAKTYPE aan geeft 201

   Een specifieke ZAAKTYPE opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/c7fbb920-b85f-47c5-981c-560fe6fefa65 200 OK

   Tests Een specifiek ZAAKTYPE opvragen geeft 200

   Werk een ZAAKTYPE in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/c7fbb920-b85f-47c5-981c-560fe6fefa65 200 OK

   Tests Werk een ZAAKTYPE in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een ZAAKTYPE in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een ZAAKTYPE deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/c7fbb920-b85f-47c5-981c-560fe6fefa65 200 OK

   Tests Werk een ZAAKTYPE deels bij geeft 200

   Werk een ZAAKTYPE deels bij past attributen aan

   Opvragen en bewerken van ZAAKTYPEn nodig voor ZAKEN in de Zaken API.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/c7fbb920-b85f-47c5-981c-560fe6fefa65/publish 200 OK

   Tests Publiceer een ZAAKTYPE aan geeft 200

   Publiceer een ZAAKTYPE zet concept op False

   Verwijder een ZAAKTYPE.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/c7fbb920-b85f-47c5-981c-560fe6fefa65 204 No Content

   Tests Verwijder een ZAAKTYPE geeft 204

   Create concept Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Alle BESLUITTYPEn opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 200 OK

   Tests Alle BESLUITTYPEn opvragen geeft 200

   Maak een BESLUITTYPE aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Tests Maak een BESLUITTYPE aan geeft 201

   Een specifiek BESLUITTYPE opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/43608d63-dcfd-4c5b-9809-9efd331d244a 200 OK

   Tests Een specifiek BESLUITTYPE opvragen geeft 200

   Werk een BESLUITTYPE in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/43608d63-dcfd-4c5b-9809-9efd331d244a 200 OK

   Tests Werk een BESLUITTYPE in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een BESLUITTYPE in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een BESLUITTYPE deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/43608d63-dcfd-4c5b-9809-9efd331d244a 200 OK

   Tests Werk een BESLUITTYPE deels bij geeft 200

   Werk een BESLUITTYPE deels bij past attributen aan

   Opvragen en bewerken van BESLUITTYPEn nodig voor BESLUITEN in de Besluiten API.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/43608d63-dcfd-4c5b-9809-9efd331d244a/publish 200 OK

   Tests Opvragen en bewerken van BESLUITTYPEn nodig voor BESLUITEN in de BesluitenAPI geeft 200

   Publiceer een BESLUITTYPE zet concept op False

   Verwijder een BESLUITTYPE.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/43608d63-dcfd-4c5b-9809-9efd331d244a 204 No Content

   Tests Verwijder een BESLUITTYPE geeft 204

   Alle CATALOGUSsen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/catalogussen 200 OK

   Tests Alle CATALOGUSsen opvragen geeft 200

   Een specifieke CATALOGUS opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/catalogussen/e7f987eb-c30f-4a09-832a-9370e9f37631 200 OK

   Tests Een specifieke CATALOGUS opvragen geeft 200

   Alle EIGENSCHAPpen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen 200 OK

   Tests Alle EIGENSCHAPpen opvragen geeft 200

   Maak een EIGENSCHAP aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen 201 Created

   Tests Maak een EIGENSCHAP aan geeft 201

   Een specifieke EIGENSCHAP opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen/6370c485-9fba-44f5-9d00-fcad7d3a1a42 200 OK

   Tests Een specifieke EIGENSCHAP opvragen geeft 200

   Werk een EIGENSCHAP in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen/6370c485-9fba-44f5-9d00-fcad7d3a1a42 200 OK

   Tests Werk een EIGENSCHAP in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een EIGENSCHAP in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een EIGENSCHAP deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen/6370c485-9fba-44f5-9d00-fcad7d3a1a42 200 OK

   Tests Werk een EIGENSCHAP deels bij geeft 200

   Werk een EIGENSCHAP deels bij past attributen aan

   Verwijder een EIGENSCHAP.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen/6370c485-9fba-44f5-9d00-fcad7d3a1a42 204 No Content

   Tests Verwijder een EIGENSCHAP geeft 204

   Alle INFORMATIEOBJECTTYPEn opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 200 OK

   Tests Alle INFORMATIEOBJECTTYPEn opvragen geeft 200

   Maak een INFORMATIEOBJECTTYPE aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Tests Maak een INFORMATIEOBJECTTYPE aan geeft 201

   Een specifiek INFORMATIEOBJECTTYPE opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/6b07021a-fb2a-4b6f-842d-796292f9664b 200 OK

   Tests Een specifiek INFORMATIEOBJECTTYPE opvragen geeft 200

   Werk een INFORMATIEOBJECTTYPE in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/6b07021a-fb2a-4b6f-842d-796292f9664b 200 OK

   Tests Werk een INFORMATIEOBJECTTYPE in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een INFORMATIEOBJECTTYPE in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een INFORMATIEOBJECTTYPE deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/6b07021a-fb2a-4b6f-842d-796292f9664b 200 OK

   Tests Werk een INFORMATIEOBJECTTYPE deels bij geeft 200

   Werk een INFORMATIEOBJECTTYPE deels bij past attributen aan

   Opvragen en bewerken van INFORMATIEOBJECTTYPEn nodig voor INFORMATIEOBJECTen in de Documenten API.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/6b07021a-fb2a-4b6f-842d-796292f9664b/publish 200 OK

   Tests Publiceer een INFORMATIEOBJECTTYPE aan geeft 200

   Publiceer een INFORMATIEOBJECTTYPE zet concept op False

   Verwijder een INFORMATIEOBJECTTYPE.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/6b07021a-fb2a-4b6f-842d-796292f9664b 204 No Content

   Tests Verwijder een INFORMATIEOBJECTTYPE geeft 204

   Create concept Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Alle RESULTAATTYPEn opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 200 OK

   Tests Alle RESULTAATTYPEn opvragen geeft 200

   Maak een RESULTAATTYPE aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Tests Maak een RESULTAATTYPE aan geeft 201

   Een specifieke RESULTAATTYPE opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/5f39ae64-cfd9-4a1e-af53-2f6ae2b1156f 200 OK

   Tests Een specifiek RESULTAATTYPE opvragen geeft 200

   Werk een RESULTAATTYPE in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/5f39ae64-cfd9-4a1e-af53-2f6ae2b1156f 200 OK

   Tests Werk een RESULTAATTYPE in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een RESULTAATTYPE in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een RESULTAATTYPE deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/5f39ae64-cfd9-4a1e-af53-2f6ae2b1156f 200 OK

   Tests Werk een RESULTAATTYPE deels bij geeft 200

   Werk een RESULTAATTYPE deels bij past attributen aan

   Verwijder een RESULTAATTYPE.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/5f39ae64-cfd9-4a1e-af53-2f6ae2b1156f 204 No Content

   Tests Verwijder een RESULTAATTYPE opvragen geeft 204

   Alle ROLTYPEn opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen 200 OK

   Tests Alle ROLTYPEn opvragen geeft 200

   Maak een ROLTYPE aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen 201 Created

   Tests Maak een ROLTYPE aan geeft 201

   Een specifieke ROLTYPE opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen/99e2d4ad-a043-460a-af6b-01617ca1df9e 200 OK

   Tests Een specifiek ROLTYPE opvragen geeft 200

   Werk een ROLTYPE in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen/99e2d4ad-a043-460a-af6b-01617ca1df9e 200 OK

   Tests Werk een ROLTYPE in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een ROLTYPE in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een ROLTYPE deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen/99e2d4ad-a043-460a-af6b-01617ca1df9e 200 OK

   Tests Werk een ROLTYPE deels bij geeft 200

   Werk een ROLTYPE deels bij past attributen aan

   Verwijder een ROLTYPE.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen/99e2d4ad-a043-460a-af6b-01617ca1df9e 204 No Content

   Tests Verwijder een ROLTYPE opvragen geeft 204

   Alle STATUSTYPEn opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 200 OK

   Tests Alle STATUSTYPEn opvragen geeft 200

   Maak een STATUSTYPE aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Tests Maak een STATUSTYPE aan geeft 201

   Een specifieke STATUSTYPE opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen/27d07058-f111-445f-8fbd-2b37df751d8e 200 OK

   Tests Een specifiek STATUSTYPE opvragen geeft 200

   Werk een STATUSTYPE in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen/27d07058-f111-445f-8fbd-2b37df751d8e 200 OK

   Tests Werk een STATUSTYPE in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een STATUSTYPE in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een STATUSTYPE deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen/27d07058-f111-445f-8fbd-2b37df751d8e 200 OK

   Tests Werk een STATUSTYPE deels bij geeft 200

   Werk een STATUSTYPE deels bij past attributen aan

   Verwijder een STATUSTYPE.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen/27d07058-f111-445f-8fbd-2b37df751d8e 204 No Content

   Tests Verwijder een STATUSTYPE opvragen geeft 204

   Alle ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relaties opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen 200 OK

   Tests Alle ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relaties opvragen geeft 200

   Maak een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie aan.
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen 201 Created

   Tests Maak een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie aan geeft 201

   Een specifieke ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen/b1687426-7c12-49d2-90a4-8d06acb9e886 200 OK

   Tests Een specifieke ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie opvragen geeft 200

   Werk een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen/b1687426-7c12-49d2-90a4-8d06acb9e886 200 OK

   Tests Werk een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE in zijn geheel bij past attributen aan

   Werk een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen/b1687426-7c12-49d2-90a4-8d06acb9e886 200 OK

   Tests Werk een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE deels bij geeft 200

   Werk een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE deels bij past attributen aan

   Verwijder een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie.
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen/b1687426-7c12-49d2-90a4-8d06acb9e886 204 No Content

   Tests Verwijder een ZAAKTYPE-INFORMATIEOBJECTTYPE relatie geeft 204

   Delete concept Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/9ff40569-a6db-4a0d-86f9-70072694be40 204 No Content

   Delete concept Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/eff80180-c2e4-4288-a8e4-a8de5742b8cb 204 No Content

   Alle BESLUITen opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 200 OK

   Tests Alle BESLUITen opvragen geeft 200

   Maak een BESLUIT aan.
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Tests Maak een BESLUIT aan geeft 201

   Alle audit trail regels behorend bij het BESLUIT.
   GET https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/33c83ca9-b45f-41ed-863d-fc554e55db0e/audittrail 200 OK

   Tests Alle audit trail regels behorend bij het BESLUIT geeft 200

   Een specifieke audit trail regel opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/33c83ca9-b45f-41ed-863d-fc554e55db0e/audittrail/c869d53e-fe79-42a6-8c4c-a6e84e85e921 200 OK

   Tests Een specifieke audit trail regel opvragen geeft 200

   Een specifiek BESLUIT opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/33c83ca9-b45f-41ed-863d-fc554e55db0e 200 OK

   Tests Een specifiek BESLUIT opvragen geeft 200

   Werk een BESLUIT in zijn geheel bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/33c83ca9-b45f-41ed-863d-fc554e55db0e 200 OK

   Tests Werk een BESLUIT in zijn geheel bij geeft 200

   Werk een BESLUIT deels bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/33c83ca9-b45f-41ed-863d-fc554e55db0e 200 OK

   Tests Werk een BESLUIT in zijn geheel bij geeft 200

   Verwijder een BESLUIT.
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/33c83ca9-b45f-41ed-863d-fc554e55db0e 204 No Content

   Tests Verwijder een BESLUIT geeft 204

   Alle BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 200 OK

   Tests Alle BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen geeft 200

   Maak een BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie aan.
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 201 Created

   Tests Maak een BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie aan geeft 201

   Een specifieke BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie opvragen.
   GET https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten/eb4c98d2-7b12-464e-ae19-92263830afcf 200 OK

   Tests Alle BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relaties opvragen geeft 200

   Verwijder een BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie.
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten/eb4c98d2-7b12-464e-ae19-92263830afcf 204 No Content

   Tests Verwijder een BESLUIT-INFORMATIEOBJECT relatie geeft 204

   Alle ABONNEMENTen opvragen.
   GET https://notificaties.test.openzaak.nl/api/v1/abonnement 200 OK

   Tests Alle ABONNEMENTen opvragen geeft 200

   Alle KANAALen opvragen.
   GET https://notificaties.test.openzaak.nl/api/v1/kanaal 200 OK

   Tests Alle KANAALen opvragen geeft 200

   Een specifiek KANAAL opvragen.
   GET https://notificaties.test.openzaak.nl/api/v1/kanaal/30eeb4ec-4922-41c4-8c6b-82b4b0afbbe1 200 OK

   Tests Een specifiek KANAAL opvragen geeft 200

   Publiceer een notificatie.
   POST https://notificaties.test.openzaak.nl/api/v1/notificaties 201 Created

   Tests Publiceer een NOTIFICATIE geeft 201

   Geef een collectie van applicaties, met ingesloten autorisaties.
   GET https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 200 OK

   Tests Geef een collectie van applicaties, met ingesloten autorisaties geeft 200

   Registreer een applicatie met een bepaalde set van autorisaties.
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   Tests Registreer een applicatie met een bepaalde set van autorisaties geeft 201

   Vraag een applicatie op, op basis van clientId
   GET https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/consumer 200 OK

   Tests Vraag een applicatie op, op basis van clientId geeft 200

   Vraag een applicatie op, met ingesloten autorisaties.
   GET https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/e5149677-ef41-41c3-930e-6cd226166d3e 200 OK

   Tests Vraag een applicatie op, met ingesloten autorisaties geeft 200

   Werk de applicatie bij.
   PUT https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/e5149677-ef41-41c3-930e-6cd226166d3e 200 OK

   Tests Werk de applicatie bij geeft 200

   Werk (een deel van) de applicatie bij.
   PATCH https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/e5149677-ef41-41c3-930e-6cd226166d3e 200 OK

   Tests Werk (een deel van) de applicatie bij geeft 200

   Verwijder een applicatie met de bijhorende autorisaties.
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/e5149677-ef41-41c3-930e-6cd226166d3e 204 No Content

   Tests Verwijder een applicatie met de bijhorende autorisaties geeft 204

   Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/361c1aaa-d341-4a3f-bcf0-638f5d361278 204 No Content

   Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/d4ad55e3-48e1-4036-b347-d7d629853a72 204 No Content

   Delete EnkelvoudigInformatieObject indicatieGebruiksrecht null
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/6098381a-c4bd-4d1c-a895-f70dba4e91a3 204 No Content

   Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/9a0132c8-3c99-4c93-877f-707bd3ccd615 204 No Content

   Delete Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/46086590-2df1-4680-9af4-bfb6ca3545ef 204 No Content

   Delete Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/e7a9f598-32c5-4388-bae5-ddf1ea18ada9 204 No Content

   Delete Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/6afb292e-1af7-47d2-ad6d-7a44dd7ffe51 204 No Content

   Postman collection #2
   Delete existing Applicaties for client_id_limited
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/00faa47e-dab6-4678-8241-fe3acef3b15d 204 No Content

   Delete existing Applicaties for client_id_limited
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/00faa47e-dab6-4678-8241-fe3acef3b15d 204 No Content

   (AC) Retrieve existing Catalogus
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/catalogussen 200 OK

   (AC) Get Selectielijstklassen and Procestypen
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten 200 OK

   (AC) Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create InformatieObjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Create Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Delete existing test Applicatie
   GET https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 200 OK

   (ac-001a) Applicatie aanmaken met meerdere clientIds is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   Tests Applicatie aanmaken met meerdere clientIds geeft 201

   (ac-001b) Applicatie aanmaken met al gebruikte client_id is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 400 Bad Request

   Tests Applicatie aanmaken een client_id die al gebruikt is voor een andere applicatie geeft 400

   Delete created Applicatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/5dc04270-04b0-40e0-be38-5b67b2c03b6b 204 No Content

   (ac-002a) Applicatie aanmaken met heeftAlleAutorisaties en expliciete autorisaties is niet mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 400 Bad Request

   Tests Applicatie aanmaken met heeftAlleAutorisaties op true en expliciet meegegeven autorisaties geeft 400

   (ac-002b) Applicatie aanmaken met heeftAlleAutorisaties false en geen autorisaties is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 400 Bad Request

   Tests Applicatie aanmaken met heeftAlleAutorisaties false en geen expliciet meegegeven autorisaties geeft 400

   (ac-003a) Autorisatie met component zrc scope m.b.t. zaken en zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en zaaktype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 400 Bad Request

   Tests Applicatie aanmaken met Autorisatie met component zrc en scope m.b.t. zaken zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en zaaktype is onmogelijk

   (ac-003b) Autorisatie met component zrc zonder scope m.b.t. zaken en zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en zaaktype is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   Tests Applicatie aanmaken met Autorisatie met component zrc zonder scope m.b.t. zaken en zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en zaaktype is mogelijk

   (COMMON) Delete Applicatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/36ff066c-c361-4f4c-8f8b-7052558d9068 204 No Content

   (ac-003c) Autorisatie met component drc scope m.b.t. documenten en zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en informatieobjecttype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 400 Bad Request

   Tests Applicatie aanmaken met Autorisatie met component drc en scope m.b.t. documenten zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en informatieobjecttype is onmogelijk

   (ac-003d) Autorisatie met component drc zonder scope m.b.t. documenten en zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en informatieobjecttype is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   Tests Applicatie aanmaken met Autorisatie met component drc zonder scope m.b.t. documenten zonder maxVertrouwelijkheidaanduiding en informatieobjecttype is mogelijk

   (COMMON) Delete Applicatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/a8817fb1-24a8-4f9b-b41c-2fea603454bb 204 No Content

   (ac-003e) Autorisatie met component brc scope m.b.t. besluiten en zonder besluittype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 400 Bad Request

   Tests Applicatie aanmaken met Autorisatie met component brc en scope m.b.t. besluiten zonder besluittype is onmogelijk

   (ac-003f) Autorisatie met component brc zonder scope m.b.t. besluiten en zonder besluittype is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   Tests Applicatie aanmaken met Autorisatie met component brc zonder scope m.b.t. besluiten zonder besluittype is mogelijk

   (COMMON) Delete Applicatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/e7740191-be1b-432a-b454-687cc6cb2bc5 204 No Content

   (AC) Delete Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/8d17d7bc-5c42-4c8f-9a28-86785a20d973 204 No Content

   (AC) Delete Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/57d6bbad-da6e-46e4-b1a8-5abaac029260 204 No Content

   (AC) Delete Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/1552b34e-5864-4d5c-a3ff-c42bf8f69846 204 No Content

   (ZRC) Retrieve existing Catalogus
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/catalogussen 200 OK

   (ZRC) Get Selectielijstklassen and Procestypen
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten 200 OK

   Get Resultaattypeomschrijving
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaattypeomschrijvingen 200 OK

   Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create InformatieObjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Create Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   (ZRC) Create Zaaktype-InformatieObjectType relation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen 201 Created

   Create Eigenschap
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze afgehandeld
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create begin Statustype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Create eind Statustype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Create Roltype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen 201 Created

   Publish Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/d1ba0c8d-1ac3-4ada-b9ef-3776c0a46bf4/publish 200 OK

   Publish Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/1432057c-6d29-44d7-90c3-072de3aeb0a8/publish 200 OK

   Publish Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/6929b460-05eb-4b12-b074-9595dbaa965d/publish 200 OK

   (ZRC) Create EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Add Gebruiksrechten to EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 201 Created

   Create EnkelvoudigInformatieObject with indicatieGebruiksrecht null
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (zrc-001a) Zaak aanmaken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met valide gegevens geeft 201

   (zrc-001b) Zaak bijwerken is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met valide gegevens geeft 200

   Zaak bijwerken past gegevens correct aan

   (zrc-001c) Zaak deels bijwerken is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met valide zaaktype url geeft 200

   Zaak deels bijwerken past gegevens correct aan

   (zrc-001d) Zaak aanmaken met ongeldige zaaktype url is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met zaaktype url die niet resulteert in 200 geeft 400

   (zrc-001e) Zaak aanmaken met zaaktype url die niet wijst naar Zaaktype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met zaaktype url die niet wijst naar Zaaktype-resource geeft 400

   Create Zaaktype for Zaak updates
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   (zrc-001f) Zaak aanmaken met concept zaaktype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met concept zaaktype geeft 400

   Publish temp Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/647053c2-b82f-4f7b-bd09-61207f3cdfc5/publish 200 OK

   (zrc-001g) Zaak met zaaktype bijwerken is onmogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak met zaaktype bijwerken geeft 400

   (zrc-001h) Zaak met zaaktype deels bijwerken is onmogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak met zaaktype deels bijwerken geeft 400

   Delete temp Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/647053c2-b82f-4f7b-bd09-61207f3cdfc5 204 No Content

   (zrc-002a) Zaak aanmaken met bestaande combinatie identificatie en bronorganisatie is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met bestaande combinatie bronorganisatie en identificatie geeft 400

   Create Zaak with unique identificatie and bronorganisatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (zrc-002b) Zaak bijwerken met bestaande combinatie identificatie en bronorganisatie is onmogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/82186f98-e97a-439d-b760-c32e390b488c 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met bestaande combinatie bronorganisatie en identificatie geeft 400

   (zrc-002c) Zaak deels bijwerken met bestaande combinatie identificatie en bronorganisatie is onmogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/82186f98-e97a-439d-b760-c32e390b488c 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met bestaande combinatie bronorganisatie en identificatie geeft 400

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/82186f98-e97a-439d-b760-c32e390b488c 204 No Content

   Retrieve Zaken for bronorganisatie
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 200 OK

   (zrc-002d) Genereer unieke identificatie voor Zaak onder bronorganisatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken zonder identificatie genereert unieke identificatie onder bronorganisatie

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/875dcb43-5be6-409a-b4ea-44707e81887c 204 No Content

   (zrc-003a) ZaakInformatieObject aanmaken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   Tests ZaakInformatieObject aanmaken met valide gegevens geeft 201

   (zrc-003b) ZaakInformatieObject bijwerken is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/cb47e239-1445-4f6b-818a-21b04c54d225 200 OK

   Tests ZaakInformatieObject bijwerken met valide gegevens geeft 200

   ZaakInformatieObject bijwerken past gegevens correct aan

   (zrc-003c) ZaakInformatieObject deels bijwerken is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/cb47e239-1445-4f6b-818a-21b04c54d225 200 OK

   Tests ZaakInformatieObject deels bijwerken met valide gegevens geeft 200

   ZaakInformatieObject deels bijwerken past gegevens correct aan

   (COMMON) Delete ZaakInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/cb47e239-1445-4f6b-818a-21b04c54d225 204 No Content

   (zrc-003d) ZaakInformatieObject aanmaken met ongeldige informatieobject url is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests BesluitInformatieObject aanmaken met informatieobject url die niet resulteert in 200 geeft 404

   (zrc-004a) ZaakInformatieObject aanmaken zet aard_relatie op hoort_bij en registratiedatum op nu
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   Tests ZaakInformatieObject aanmaken zet aardRelatie op legt_vast

   ZaakInformatieObject aanmaken zet registratiedatum op moment van aanmaken

   (zrc-004b) ZaakInformatieObject bijwerken relatie aanpassen is niet mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/0582c98a-28da-4540-a989-2b5283c2dc3a 200 OK

   Tests ZaakInformatieObject bijwerken relatie aanpassen is niet mogelijk

   (zrc-004c) ZaakInformatieObject deels bijwerken relatie aanpassen is niet mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/0582c98a-28da-4540-a989-2b5283c2dc3a 200 OK

   Tests ZaakInformatieObject deels bijwerken relatie aanpassen is niet mogelijk

   Create different Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (zrc-004d) ZaakInformatieObject bijwerken zaak aanpassen is niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/0582c98a-28da-4540-a989-2b5283c2dc3a 400 Bad Request

   Tests ZaakInformatieObject bijwerken zaak aanpassen geeft 400

   (zrc-004e) ZaakInformatieObject deels bijwerken zaak aanpassen is niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/0582c98a-28da-4540-a989-2b5283c2dc3a 400 Bad Request

   Tests ZaakInformatieObject deels bijwerken zaak aanpassen geeft 400

   (zrc-004f) ZaakInformatieObject bijwerken informatieobject aanpassen is niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/0582c98a-28da-4540-a989-2b5283c2dc3a 400 Bad Request

   Tests ZaakInformatieObject bijwerken informatieobject aanpassen geeft 400

   (zrc-004g) ZaakInformatieObject deels bijwerken informatieobject aanpassen is niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/0582c98a-28da-4540-a989-2b5283c2dc3a 400 Bad Request

   Tests ZaakInformatieObject deels bijwerken informatieobject aanpassen geeft 400

   Delete different Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/4ecd03d4-d968-4d9d-92e8-f755848757e6 204 No Content

   (COMMON) Delete ZaakInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/0582c98a-28da-4540-a989-2b5283c2dc3a 204 No Content

   Create ZaakInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   (zrc-005a) ZaakInformatieObject aanmaken maakt ObjectInformatieObject aan met objectType zaak
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 200 OK

   Tests ZaakInformatieObject aanmaken maakt een ObjectInformatieObject in DRC

   ZaakInformatieObject aanmaken maakt een ObjectInformatieObject met objectType zaak

   ZaakInformatieObject aanmaken maakt een ObjectInformatieObject met correcte zaak en informatieobject

   Delete ZaakInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/209263dd-45d2-413f-93b1-734ce97972e3 204 No Content

   (zrc-005b) ZaakInformatieObject verwijderen verwijdert ObjectInformatieObject uit DRC
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 200 OK

   Tests BesluitInformatieObject verwijderen verwijdert ObjectInformatieObject in DRC

   Create authorized Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Publish authorized Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/824806ef-6635-4676-bdd5-890a61deaa6a/publish 200 OK

   Create Applicatie for Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   Create authorized Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create Zaak with different Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create Zaak with higher vertrouwelijkheidaanduiding
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (zrc-006a) Zaken lijst ontsluit zaken op basis van autorisaties van consumer
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 200 OK

   Tests Zaken lijst laat geen zaken zien met zaaktypes buiten autorisatie van consumer

   Zaken lijst laat geen zaken zien met vertrouwelijkheidaanduiding hoger dan maxVertrouwelijkheidaanduiding in autorisatie van consumer

   Delete Applicatie from AC
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/3ee297af-4cd5-466f-a633-cb742d84da55 204 No Content

   Create Applicatie without applicaties for zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   (zrc-006b) Zaken lezen zonder verplichte scope in autorisatie niet toegestaan
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 403 Forbidden

   Tests Zaken lezen zonder applicatie met zaken.lezen in autorisatie scopes geeft 403

   (zrc-006c) Zaak aanmaken zonder verplichte scope in autorisatie niet toegestaan
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 403 Forbidden

   Tests Zaak aanmaken met applicatie zonder zaken.aanmaken in autorisatie scopes niet toegestaan

   Delete authorized Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/e26c493c-de52-41f3-aec9-8d8b311c349f 204 No Content

   Delete authorized Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/824806ef-6635-4676-bdd5-890a61deaa6a 204 No Content

   Delete second Applicatie from AC
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/8602324f-da44-4a2b-9d1e-94c68f095ac0 404 Not Found

   Delete Zaak with different Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1a11ada1-e14e-4b4b-a7b2-a49f7e2b6992 204 No Content

   Delete Zaak with higher vertrouwelijkheidaanduiding
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/89ae6b17-6525-4a7f-aabe-8c23241366ad 204 No Content

   Create Zaak to close
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create relation between Zaak and Informatieobject with gebruiksrecht not null
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Add Klantcontact to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten 201 Created

   Add Rol to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen 201 Created

   Create Zaakobject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Add Zaakeigenschap to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1dcf741e-97bc-4bde-ad27-1258586af14d/zaakeigenschappen 201 Created

   (zrc-007a) Zaak.einddatum volgt logisch uit eindstatus
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1dcf741e-97bc-4bde-ad27-1258586af14d 200 OK

   Tests Toevoegen eindstatus aan Zaak laat Zaak.einddatum afleiden uit status.datumStatusGezet

   Retrieve related Informatieobjecten
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 200 OK

   (zrc-007b) Informatieobject.indicatieGebruikersrecht niet null bij afsluiten zaak
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5035f774-9156-437b-883f-d9ea26486516 200 OK

   Tests Afsluiten Zaak betekent Informatieobject.indicatieGebruiksrecht gezet voor alle gerelateerde objecten

   Create Applicatie without geforceerd bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   (zrc-007c) Afgesloten zaak bijwerken is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1dcf741e-97bc-4bde-ad27-1258586af14d 403 Forbidden

   Tests Afgesloten Zaak bijwerken zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007c) Afgesloten zaak deels bijwerken is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1dcf741e-97bc-4bde-ad27-1258586af14d 403 Forbidden

   Tests Afgesloten Zaak deels bijwerken zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007d) Klantcontact bij gesloten Zaak aanmaken niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten 403 Forbidden

   Tests Klantcontact aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007e) Resultaat bij gesloten Zaak aanmaken niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 400 Bad Request

   Tests Resultaat aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 400

   (zrc-007e) Resultaat bij gesloten Zaak bijwerken niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/6040ad79-655e-4a01-9663-f9b222371edf 403 Forbidden

   Tests Resultaat bijwerken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007e) Resultaat bij gesloten Zaak deels bijwerken niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/6040ad79-655e-4a01-9663-f9b222371edf 403 Forbidden

   Tests Resultaat deels bijwerken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007e) Resultaat bij gesloten Zaak verwijderen niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/6040ad79-655e-4a01-9663-f9b222371edf 403 Forbidden

   Tests Resultaat verwijderen bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007f) Rol bij gesloten Zaak aanmaken niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen 403 Forbidden

   Tests Rol aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007f) Rol bij gesloten Zaak verwijderen niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen/18201a3d-eaed-4bfc-b36f-be49e2a1a494 403 Forbidden

   Tests Rol verwijderen bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007g) Status toevoegen bij gesloten Zaak is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 403 Forbidden

   Tests Status aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007h) ZaakInformatieObject toevoegen bij gesloten Zaak is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 403 Forbidden

   Tests ZaakInformatieObject aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007h) ZaakInformatieObject bijwerken bij gesloten Zaak is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/6d77c990-7ced-4cec-ba4c-e2d98e3b57db 403 Forbidden

   Tests ZaakInformatieObject bijwerken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007h) ZaakInformatieObject deels bijwerken bij gesloten Zaak is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/6d77c990-7ced-4cec-ba4c-e2d98e3b57db 403 Forbidden

   Tests ZaakInformatieObject deels bijwerken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007h) ZaakInformatieObject verwijderen bij gesloten Zaak is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/6d77c990-7ced-4cec-ba4c-e2d98e3b57db 403 Forbidden

   Tests ZaakInformatieObject verwijderen bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007i) ZaakObject toevoegen bij gesloten Zaak is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 403 Forbidden

   Tests ZaakObject aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007k) ZaakEigenschap toevoegen bij gesloten Zaak is niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1dcf741e-97bc-4bde-ad27-1258586af14d/zaakeigenschappen 403 Forbidden

   Tests Zaakeigenschap aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 403

   (zrc-007i) Afgesloten zaak bijwerken is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1dcf741e-97bc-4bde-ad27-1258586af14d 200 OK

   Tests Afgesloten Zaak bijwerken met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 200

   (zrc-007i) Afgesloten zaak deels bijwerken is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1dcf741e-97bc-4bde-ad27-1258586af14d 200 OK

   Tests Afgesloten Zaak deels bijwerken zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 200

   (zrc-007j) Klantcontact bij gesloten Zaak aanmaken toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten 201 Created

   Tests Klantcontact aanmaken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 201

   (zrc-007k) Resultaat bij gesloten Zaak verwijderen toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/6040ad79-655e-4a01-9663-f9b222371edf 204 No Content

   Tests Resultaat verwijderen bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 204

   (zrc-007k) Resultaat bij gesloten Zaak aanmaken toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Tests Resultaat aanmaken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 201

   (zrc-007k) Resultaat bij gesloten Zaak bijwerken toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/dcff81e9-514a-457e-a442-0f3cd1873a3c 200 OK

   Tests Resultaat bijwerken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 200

   (zrc-007k) Resultaat bij gesloten Zaak deels bijwerken toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/dcff81e9-514a-457e-a442-0f3cd1873a3c 200 OK

   Tests Resultaat deels bijwerken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 200

   (zrc-007l) Rol bij gesloten Zaak aanmaken toegestaan toegestaan scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen 201 Created

   Tests Rol aanmaken bij gesloten Zaak zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 201

   (zrc-007l) Rol bij gesloten Zaak verwijderen niet toegestaan zonder scope zaken.geforceerd-bijwerken Copy
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen/18201a3d-eaed-4bfc-b36f-be49e2a1a494 204 No Content

   Tests Rol verwijderen bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 204

   (zrc-007m) Status toevoegen bij gesloten Zaak is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Tests Status aanmaken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 201

   (zrc-007n) ZaakInformatieObject verwijderen bij gesloten Zaak is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/6d77c990-7ced-4cec-ba4c-e2d98e3b57db 204 No Content

   Tests ZaakInformatieObject verwijderen bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 204

   (zrc-007n) ZaakInformatieObject toevoegen bij gesloten Zaak is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   Tests ZaakInformatieObject aanmaken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 201

   (zrc-007n) ZaakInformatieObject bijwerken bij gesloten Zaak is toegestaan scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/f7325b5d-27d8-4dfc-be3b-9071a8840122 200 OK

   Tests ZaakInformatieObject bijwerken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 200

   (zrc-007n) ZaakInformatieObject deels bijwerken bij gesloten Zaak is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/f7325b5d-27d8-4dfc-be3b-9071a8840122 200 OK

   Tests ZaakInformatieObject deels bijwerken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 200

   (zrc-007o) ZaakObject toevoegen bij gesloten Zaak is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Tests ZaakObject aanmaken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 201

   (zrc-007p) ZaakEigenschap toevoegen bij gesloten Zaak is toegestaan met scope zaken.geforceerd-bijwerken
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1dcf741e-97bc-4bde-ad27-1258586af14d/zaakeigenschappen 201 Created

   Tests Zaakeigenschap aanmaken bij gesloten Zaak met scope zaken.geforceerd-bijwerken geeft 201

   (COMMON) Delete ZaakInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/f7325b5d-27d8-4dfc-be3b-9071a8840122 204 No Content

   Create relation between Zaak and Informatieobject with gebruiksrecht null
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   (zrc-007q) Eindstatus toevoegen aan Zaak met Informatieobject.indicatieGebruiksrecht null
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 400 Bad Request

   Tests Eindstatus toevoegen aan Zaak met gerelateerd Informatieobject met indicatieGebruiksrecht null geeft 400

   (COMMON) Delete ZaakInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/697ca8fc-ad28-4a98-b9b6-8581cf16b1ad 204 No Content

   Add non-Eindstatus to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-007r) Zaak.einddatum leeg als geen eindstatus gezet
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1dcf741e-97bc-4bde-ad27-1258586af14d 200 OK

   Tests Toevoegen status die geen eindstatus is aan Zaak betekent Zaak.einddatum leeg

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1dcf741e-97bc-4bde-ad27-1258586af14d 204 No Content

   Delete Applicatie without geforceerd bijwerken
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/5dca5717-4172-4731-acb0-20870bffbe8c 204 No Content

   Create Zaak to close and reopen
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-008a) Zaak heropenen is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Tests Non-eindstatus aan gesloten Zaak toevoegen geeft 201

   (zrc-008b) Zaak heropenen zet einddatum, archiefactiedatum en archiefnominatie op null
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/d169db94-997d-4766-9540-bb165f7d6569 200 OK

   Tests Zaak heropenen zet einddatum, archiefactiedatum en archiefnominatie op null

   Add Eindstatus to Zaak again
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Create Applicatie without zaak.heropenen scope
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   (zrc-008c) Zaak heropenen zonder scope zaken.heropenen in Applicatie is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 403 Forbidden

   Tests Zaak heropenen zonder scope zaken.heropenen in Applicatie geeft 403

   Delete Applicatie from AC
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/748f3910-b889-4586-9ce0-e9e6124c6479 204 No Content

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/d169db94-997d-4766-9540-bb165f7d6569 204 No Content

   (zrc-009a) Valideer expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Expliciete vertrouwelijkheidaanduiding bij aanmaken Zaak moet toegekend worden aan Zaak

   (zrc-009b) Valideer expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding (PUT)
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8d83335d-3ac4-4cdc-860e-6f23f8504884 200 OK

   Tests Expliciete vertrouwelijkheidaanduiding bij bijwerken Zaak moet toegekend worden aan Zaak

   (zrc-009c) Valideer expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding (PATCH)
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8d83335d-3ac4-4cdc-860e-6f23f8504884 200 OK

   Tests Expliciete vertrouwelijkheidaanduiding bij deels bijwerken Zaak moet toegekend worden aan Zaak

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8d83335d-3ac4-4cdc-860e-6f23f8504884 204 No Content

   (zrc-009d) Valideer vertrouwelijkheidaanduiding afgeleid uit Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Vertrouwelijkheidaanduiding bij aanmaken Zaak afgeleid uit Zaaktype indien niet meegegeven

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/63b66e76-d50b-480c-84cb-23c18f82e42a 204 No Content

   (zrc-010a) Valideren communicatiekanaal url bij aanmaken Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met ongeldige communicatiekanaal url geeft 400

   (zrc-010b) Valideren communicatiekanaal url bij bijwerken Zaak
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met ongeldige communicatiekanaal url geeft 400

   (zrc-010c) Valideren communicatiekanaal url bij deels bijwerken Zaak
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met ongeldige communicatiekanaal url geeft 400

   (zrc-010d) Valideren communicatiekanaal-resource bij aanmaken Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met communicatiekanaal url die niet wijst naar Communicatiekanaal-resource geeft 400

   (zrc-010e) Valideren communicatiekanaal-resource bij bijwerken Zaak
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met communicatiekanaal url die niet wijst naar Communicatiekanaal-resource geeft 400

   (zrc-010f) Valideren communicatiekanaal-resource bij deels bijwerken Zaak
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met communicatiekanaal url die niet wijst naar Communicatiekanaal-resource geeft 400

   (zrc-010g) Zaak aanmaken met valide communicatiekanaal is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met valide communicatiekanaal geeft 201

   (zrc-010h) Zaak bijwerken met valide communicatiekanaal is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/a9f6198c-f7d6-4d46-bd26-52dca6e30854 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met valide communicatiekanaal geeft 200

   (zrc-010i) Zaak deels bijwerken met valide communicatiekanaal is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/a9f6198c-f7d6-4d46-bd26-52dca6e30854 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met valide communicatiekanaal geeft 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/a9f6198c-f7d6-4d46-bd26-52dca6e30854 204 No Content

   (zrc-011a) Zaak aanmaken met ongeldige url in relevanteAndereZaken is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met ongeldige url in relevanteAndereZaken geeft 400

   (zrc-011b) Zaak bijwerken met ongeldige url in relevanteAndereZaken is onmogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met ongeldige url in relevanteAndereZaken geeft 400

   (zrc-011c) Zaak deels bijwerken met ongeldige url in relevanteAndereZaken is onmogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met ongeldige url in relevanteAndereZaken geeft 400

   (zrc-011d) Zaak aanmaken met relevanteAndereZaken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met geldige relevanteAndereZaken geeft 201

   (zrc-011e) Zaak bijwerken met relevanteAndereZaken is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met geldige relevanteAndereZaken geeft 200

   (zrc-011f) Zaak deels bijwerken met relevanteAndereZaken is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met geldige relevanteAndereZaken geeft 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/f8da14d4-44ff-413b-9988-fa22138d0571 204 No Content

   (zrc-012a) Zaak aanmaken met opschorting zonder indicatie en reden is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met opschorting zonder indicatie en reden geeft 400

   (zrc-012b) Zaak bijwerken met opschorting zonder indicatie en reden is onmogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met opschorting zonder indicatie en reden geeft 400

   (zrc-012c) Zaak deels bijwerken met opschorting zonder indicatie en reden is onmogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met opschorting zonder indicatie en reden geeft 400

   (zrc-012d) Zaak aanmaken met verlenging zonder reden en duur is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met verlenging zonder reden en duur geeft 400

   (zrc-012e) Zaak bijwerken met verlenging zonder reden en duur is onmogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met verlenging zonder reden en duur geeft 400

   (zrc-012f) Zaak deels bijwerken met verlenging zonder reden en duur is onmogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met verlenging zonder reden en duur geeft 400

   (zrc-012g) Zaak aanmaken met opschorting null is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met opschorting null geeft 201

   (zrc-012h) Zaak bijwerken met opschorting null is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/3e94cdf3-3483-4925-9c46-d69abcf01f80 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met opschorting null geeft 200

   (zrc-012i) Zaak deels bijwerken met opschorting null is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/3e94cdf3-3483-4925-9c46-d69abcf01f80 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met opschorting null geeft 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/3e94cdf3-3483-4925-9c46-d69abcf01f80 204 No Content

   (zrc-012j) Zaak aanmaken met verlenging null is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met verlenging null geeft 201

   (zrc-012k) Zaak bijwerken met verlenging null is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/362f4de1-f5c9-4500-9eac-bcedb5ea6832 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met verlenging null geeft 200

   (zrc-012l) Zaak deels bijwerken met verlenging null is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/362f4de1-f5c9-4500-9eac-bcedb5ea6832 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met verlenging null geeft 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/362f4de1-f5c9-4500-9eac-bcedb5ea6832 204 No Content

   (zrc-013a) Valideren hoofdzaak op de Zaak-resource
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met hoofdzaak url die niet wijst naar Zaak-resource geeft 400

   Create Deelzaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (zrc-013b) Valideren opgegeven hoofdzaak is geen deelzaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met hoofdzaak url die wijst naar een deelzaak geeft 400

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/688ae250-e107-4824-9234-56fe5656395d 204 No Content

   (zrc-013c) Valideren deelzaak mag geen deelzaak van zichzelf zijn
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met hoofdzaak url die wijst naar de zaak zelf geeft 400

   (zrc-013d) Valideren deelzaak mag geen deelzaak van zichzelf zijn
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met hoofdzaak url die wijst naar de zaak zelf geeft 400

   (zrc-013e) Zaak aanmaken met valide hoofdzaak is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met valide hoofdzaak geeft 201

   (zrc-013f) Zaak bijwerken met valide hoofdzaak is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/43cc5dd5-7934-49a4-94c3-b0ff94dc3fa6 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met valide hoofdzaak geeft 200

   (zrc-013g) Zaak deels bijwerken met valide hoofdzaak is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/43cc5dd5-7934-49a4-94c3-b0ff94dc3fa6 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met valide hoofdzaak geeft 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/43cc5dd5-7934-49a4-94c3-b0ff94dc3fa6 204 No Content

   (zrc-014a) Zaak aanmaken met betalingsindicatie nvt en een waarde voor laatste betaaldatum is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met betalingsindicatie nvt en laatsteBetaaldatum niet null geeft 400

   (zrc-014b) Zaak bijwerken met betalingsindicatie nvt en een waarde voor laatste betaaldatum is onmogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met betalingsindicatie nvt en laatsteBetaaldatum niet null geeft 400

   (zrc-014c) Zaak deels bijwerken met betalingsindicatie nvt en een waarde voor laatste betaaldatum is onmogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met betalingsindicatie nvt en laatsteBetaaldatum niet null geeft 400

   (zrc-014d) Zaak bijwerken betalingsindicatie naar nvt moet laatsteBetaalDatum op null zetten
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met betalingsindicatie nvt verandert laatsteBetaalDatum naar null

   (zrc-014e) Zaak deels bijwerken betalingsindicatie naar nvt moet laatsteBetaalDatum op null zetten
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met betalingsindicatie nvt verandert laatsteBetaalDatum naar null

   (zrc-015a) Zaak productenOfDiensten validatie met Zaaktype productenOfDiensten
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 400 Bad Request

   Tests Zaak aanmaken met productenOfDiensten niet in Zaaktype gedefinieerd geeft 400

   (zrc-015b) Zaak productenOfDiensten validatie met Zaaktype productenOfDiensten
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken met productenOfDiensten niet in Zaaktype gedefinieerd geeft 400

   (zrc-015c) Zaak productenOfDiensten validatie met Zaaktype productenOfDiensten
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken met productenOfDiensten niet in Zaaktype gedefinieerd geeft 400

   (zrc-015d) Zaak aanmaken met valide productenOfDiensten is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met valide productenOfDiensten geeft 201

   (zrc-015e) Zaak bijwerken met valide productenOfDiensten is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/37df4df2-381e-4009-a5ea-c88dce1a4f7f 200 OK

   Tests Zaak bijwerken met valide productenOfDiensten geeft 200

   (zrc-015f) Zaak deels bijwerken met valide productenOfDiensten is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/37df4df2-381e-4009-a5ea-c88dce1a4f7f 200 OK

   Tests Zaak deels bijwerken met valide productenOfDiensten geeft 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/37df4df2-381e-4009-a5ea-c88dce1a4f7f 204 No Content

   Create Zaaktype for statustype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Statustype for validation test
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish Zaaktype for statustype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/d343212d-18fb-4ea6-8f15-8c80d3a12d7b/publish 200 OK

   Create Zaak for Statustype validation
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   (zrc-016a) Status toevoegen aan Zaak met statustype niet in Zaaktype.statustypen is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 400 Bad Request

   Tests Status toevoegen aan Zaak met Status.statustype niet in Zaak.zaaktype.statustypen geeft 400

   Delete Statustype for statustype validation
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen/c0852768-3a70-4ada-beac-3fa403c85caa 204 No Content

   Delete Zaaktype for statustype validation
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/d343212d-18fb-4ea6-8f15-8c80d3a12d7b 204 No Content

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/27b148ee-5ae3-4d73-bce8-f73df6196e5f 204 No Content

   Create Zaaktype for informatieobjecttype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create InformatieObjecttype for informatieobjecttype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   (ZRC) Create Zaaktype-InformatieObjectType relation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen 201 Created

   Publish temp Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/331fec64-fbfc-419e-823a-898ce949d66f/publish 200 OK

   Publish Zaaktype for informatieobjecttype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/5b4fbdaa-863f-4ece-a559-cc2a90de7365/publish 200 OK

   Create Zaak for informatieobjecttype validation
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create EnkelvoudigInformatieObject for informatieobjecttype validation
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (zrc-017a) ZaakInformatieObject aanmaken met informatieobjecttype niet in Zaaktype.informatieobjecttypen is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ZaakInformatieObject toevoegen aan Zaak met ZaakInformatieObject.informatieobject.informatieobjecttypen niet in Zaak.zaaktype.informatieobjecttypen geeft 400

   Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/7c47b0a6-3e47-431e-8437-c7f8163e9d5a 204 No Content

   Delete Informatieobjecttype for informatieobjecttype validation
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/331fec64-fbfc-419e-823a-898ce949d66f 204 No Content

   Delete Zaaktype for informatieobjecttype validation
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/5b4fbdaa-863f-4ece-a559-cc2a90de7365 204 No Content

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/085ec3e5-eb6d-4560-95b7-2ae9f559ca27 204 No Content

   Create Zaaktype for eigenschap validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Eigenschap
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen 201 Created

   Publish Zaaktype for eigenschap validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/9fee3ac0-71e5-4377-8980-6268ced9c97f/publish 200 OK

   Create Zaak for eigenschap validation
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (zrc-018a) ZaakEigenschap toevoegen aan Zaak met eigenschap die niet hoort bij Zaak.zaaktype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/586ffd2c-2d6d-47f4-a055-58ef7c527c3f/zaakeigenschappen 400 Bad Request

   Tests (zrc-018a) ZaakEigenschap toevoegen aan Zaak met eigenschap die niet hoort bij Zaak.zaaktype geeft 400

   Delete Eigenschap
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen/2f430867-faa6-48fd-9216-be22bdbda710 204 No Content

   Delete Zaaktype for eigenschap validation
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/9fee3ac0-71e5-4377-8980-6268ced9c97f 204 No Content

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/586ffd2c-2d6d-47f4-a055-58ef7c527c3f 204 No Content

   Create Zaaktype for roltype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Roltype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen 201 Created

   Publish Zaaktype for roltype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/0d1136a1-1cd7-4271-9b74-901970cdd4c6/publish 200 OK

   Create Zaak for roltype validation
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (zrc-019a) Rol toevoegen aan Zaak met roltype die niet hoort bij Zaak.zaaktype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen 400 Bad Request

   Tests (zrc-018a) Rol toevoegen aan Zaak met roltype die niet hoort bij Zaak.zaaktype geeft 400

   Delete Roltype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/roltypen/9673aa80-f7f7-49fa-8928-9ecb8b8482b1 204 No Content

   Delete Zaaktype for roltype validation
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/0d1136a1-1cd7-4271-9b74-901970cdd4c6 204 No Content

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/b44a3aa7-30e7-4bb4-b15a-9d1a1e59eb58 204 No Content

   Create Zaaktype for resultaattype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Publish Zaaktype for resultaattype validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/54310907-f578-4d0f-92c4-0a754fd4b5ab/publish 200 OK

   Create Zaak for resultaattype validation
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (zrc-020a) Resultaat toevoegen aan Zaak met resultaattype die niet hoort bij Zaak.zaaktype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 400 Bad Request

   Tests (zrc-018a) Resultaat toevoegen aan Zaak met resultaattype die niet hoort bij Zaak.zaaktype geeft 400

   Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/36af6535-f582-48e6-858c-318eac526799 204 No Content

   Delete Zaaktype for resultaattype validation
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/54310907-f578-4d0f-92c4-0a754fd4b5ab 204 No Content

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8ba27b0e-f426-41e1-9a16-2297f787be81 204 No Content

   Create Zaaktype procestermijn nihil
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype procestermijn nihil
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn nihil
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish Zaaktype procestermijn nihil
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/5a0af306-96c5-40b4-8d27-f19bbe30c5e4/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021a) Afleidingswijze afgehandeld
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/6edc50fc-8612-43c9-919c-9b5dacf9fa01 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze afgehandeld toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/841b39ff-24ff-4953-9120-f1dca87f5720 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/6edc50fc-8612-43c9-919c-9b5dacf9fa01 204 No Content

   Delete Zaaktype nihil
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/5a0af306-96c5-40b4-8d27-f19bbe30c5e4 204 No Content

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze hoofdzaak
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/ff366c7d-7320-444c-b37a-c7223299584d/publish 200 OK

   Create Hoofdzaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Hoofdzaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Hoofdzaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Retrieve Hoofdzaak einddatum
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/901b78f9-88fd-4bbb-84c3-be3318df964d 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021b) Afleidingswijze hoofdzaak
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/658a3058-3d9e-45d2-a407-0df2efcdf5ff 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze hoofdzaak toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/ea0ee3ff-c511-400b-868b-396fb553228c 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/658a3058-3d9e-45d2-a407-0df2efcdf5ff 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/ff366c7d-7320-444c-b37a-c7223299584d 204 No Content

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze eigenschap
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Create Eigenschap for zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/eigenschappen 201 Created

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/817a6267-6ea7-461a-9178-c4f7006be89b/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Eigenschap to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/18460852-977b-42d9-9d77-2a77f45944de/zaakeigenschappen 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021c) Afleidingswijze eigenschap
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/18460852-977b-42d9-9d77-2a77f45944de 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze eigenschap toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/0dcdd4a6-1c48-4cd7-afb5-c74b43141fc2 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/18460852-977b-42d9-9d77-2a77f45944de 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/817a6267-6ea7-461a-9178-c4f7006be89b 204 No Content

   Create concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze ingangsdatum_besluit
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/606ed11c-b007-4979-9ad9-cd02d1f71f0b/publish 200 OK

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/06437bcd-6f52-4d8e-b50e-b764cb432ff9/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Besluit to Zaak with minimal ingangsdatum
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Add Besluit to Zaak with maximal ingangsdatum
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021d) Afleidingswijze ingangsdatum_besluit
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/82aa4339-0b3a-4ab0-9929-85a3582f024b 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze ingangsdatum_besluit toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/555ec7db-f741-4408-ab6f-b739d9966a48 204 No Content

   Delete Besluit minimal ingangsdatum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/1feb0d85-0400-4f1f-8ef1-548db3fce79d 204 No Content

   Delete Besluit maximal ingangsdatum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/0f538379-65ad-49d6-8f8e-4d1bccb954b5 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/82aa4339-0b3a-4ab0-9929-85a3582f024b 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/06437bcd-6f52-4d8e-b50e-b764cb432ff9 204 No Content

   Delete concept Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/606ed11c-b007-4979-9ad9-cd02d1f71f0b 204 No Content

   Create concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze ingangsdatum_besluit
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/0af6c12b-5e0c-4a9d-85d9-29dc98accb4d/publish 200 OK

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/a66789e6-9e52-4532-9f55-4fdf6f6574c8/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Besluit to Zaak with minimal vervaldatum
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Add Besluit to Zaak with maximal vervaldatum
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021e) Afleidingswijze vervaldatum_besluit
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/3903d45b-d852-423a-88cf-37436915d862 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze vervaldatum_besluit toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/db39c374-f3d8-408e-96b6-35e7c8633c3f 204 No Content

   Delete Besluit minimal vervaldatum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/b9a8d53f-8263-45e4-913e-cebe302b6af9 204 No Content

   Delete Besluit maximal vervaldatum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/e40faf20-a63f-41e8-852b-0f927d6da4ba 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/3903d45b-d852-423a-88cf-37436915d862 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/a66789e6-9e52-4532-9f55-4fdf6f6574c8 204 No Content

   Delete concept Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/0af6c12b-5e0c-4a9d-85d9-29dc98accb4d 204 No Content

   Create Zaaktype procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish Zaaktype ingeschatte_bestaansduur_object nihil
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/cc09d4b5-0dfe-49b9-8740-deaa99cf237a/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021f) Afleidingswijze termijn
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/36aafe06-f852-43b5-9d90-e2f1b65c99af 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze termijn toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/ff52324b-f745-4ab5-8239-6e700d0554d7 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/36aafe06-f852-43b5-9d90-e2f1b65c99af 204 No Content

   Delete Zaaktype ingeschatte_bestaansduur_procesobject
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/cc09d4b5-0dfe-49b9-8740-deaa99cf237a 204 No Content

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/d216ba7b-6b1b-4f5a-a9d4-f9e43dadfcd7/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021g) Afleidingswijze ander_datumkenmerk
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/425f6571-908c-42fc-a5a2-a38dbff95a7c 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze ander_datumkenmerk toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/c68dd9e0-4038-469a-afb5-274102145e6f 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/425f6571-908c-42fc-a5a2-a38dbff95a7c 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/d216ba7b-6b1b-4f5a-a9d4-f9e43dadfcd7 204 No Content

   Create Resultaattype procestermijn vast_te_leggen_datum Copy
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Create concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze zaakobject
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/a85700cf-4b1c-4674-9a07-d6a9470d80e9/publish 200 OK

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/6bce2093-48db-40d4-b4cf-b18becadbd11/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create Besluit with minimal datum
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Create Zaakobject with minimal datum
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Create Besluit with maximal datum
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Create Zaakobject with maximal datum
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021h) Afleidingswijze zaakobject external
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/187dcd24-3e36-4acd-b709-919e1e4543c6 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze zaakobject toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/8205c015-6174-46da-8551-d0a55687c9ea 204 No Content

   Delete Besluit minimal datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/2571d461-3ba3-4655-9d33-1f177c52f33f 204 No Content

   Delete Besluit maximal datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/d735585e-cf2d-4cd2-96f3-441dae41a59b 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/187dcd24-3e36-4acd-b709-919e1e4543c6 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/6bce2093-48db-40d4-b4cf-b18becadbd11 204 No Content

   Delete concept Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/a85700cf-4b1c-4674-9a07-d6a9470d80e9 204 No Content

   Create concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze zaakobject
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish concept Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/cb0acb72-3a51-45d3-b075-c01c7bafe052/publish 200 OK

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/e970dc08-43ca-46e3-a1e1-5060d30f5fdb/publish 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create Zaakobject with minimal datum
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Create Zaakobject with maximal datum
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021h) Afleidingswijze zaakobject local
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/4b77b51c-1900-4b1e-b231-2639c4145443 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze zaakobject toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/6f5026c7-8d3e-421e-b254-8a96ea2b5778 204 No Content

   Delete Besluit minimal datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/2571d461-3ba3-4655-9d33-1f177c52f33f 404 Not Found

   Delete Besluit maximal datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/d735585e-cf2d-4cd2-96f3-441dae41a59b 404 Not Found

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/4b77b51c-1900-4b1e-b231-2639c4145443 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/e970dc08-43ca-46e3-a1e1-5060d30f5fdb 204 No Content

   Delete concept Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/cb0acb72-3a51-45d3-b075-c01c7bafe052 204 No Content

   Create Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum for gerelateerde_zaak
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Resultaattype afleidingswijze zaakobject
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create Resultaattype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Create eind Statustype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/statustypen 201 Created

   Publish Zaaktype procestermijn vast_te_leggen_datum
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/fa51a074-c785-4b9f-bd1a-e1e1298c30ae/publish 200 OK

   Create relevante Zaak with minimal einddatum
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to relevante Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Retrieve min einddatum
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/d1561f67-ac8b-42fc-91eb-3ae34d456b00 200 OK

   Create relevante Zaak with maximal einddatum
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to relevante Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Retrieve max einddatum
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/74ec849e-69eb-48be-a670-5331607cd8e1 200 OK

   Create Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Eindstatus to Zaak without archiefnominatie
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   (zrc-021i) Afleidingswijze gerelateerde_zaak
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/551e19ba-9f2f-4002-b07d-eb5f88468032 200 OK

   Tests Resultaat toevoegen aan Zaak zonder archiefnominatie betekent dat archiefnominatie afgeleid wordt uit Resultaattype

   Resultaat met afleidingswijze gerelateerde_zaak toevoegen aan Zaak zet correcte Zaak.archiefdatum

   Delete Resultaat from Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/6f5026c7-8d3e-421e-b254-8a96ea2b5778 404 Not Found

   Delete relevante Zaak min einddatum
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/d1561f67-ac8b-42fc-91eb-3ae34d456b00 204 No Content

   Delete relevante Zaak max einddatum
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/74ec849e-69eb-48be-a670-5331607cd8e1 204 No Content

   Delete Zaak without archiefnominatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/551e19ba-9f2f-4002-b07d-eb5f88468032 204 No Content

   Delete Zaaktype vast_te_leggen_datum
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/fa51a074-c785-4b9f-bd1a-e1e1298c30ae 204 No Content

   (zrc-022a) Zaak aanmaken geeft voor archiefstatus standaardwaarde nog_te_archiveren
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Tests Zaak aanmaken geeft voor archiefstatus standaardwaarde nog_te_archiveren

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/4d57c0b7-ba56-4bef-88ba-75ce3d766f9a 204 No Content

   Create Zaak to be archived
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (COMMON) (ZRC) Create ZaakInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   (zrc-022b) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als informatieobjecten nog niet gearchiveerd
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c21799bf-15ba-4d2c-a02a-8265e4eec312 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren terwijl gerelateerde objecten geen archiefstatus gearchiveerd hebben geeft 400

   (zrc-022c) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als informatieobjecten nog niet gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c21799bf-15ba-4d2c-a02a-8265e4eec312 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren terwijl gerelateerde objecten geen archiefstatus gearchiveerd hebben geeft 400

   (COMMON) Lock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5035f774-9156-437b-883f-d9ea26486516/lock 200 OK

   Change Informatieobject status to gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5035f774-9156-437b-883f-d9ea26486516 200 OK

   (zrc-022d) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefnominatie niet gezet
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c21799bf-15ba-4d2c-a02a-8265e4eec312 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefnominatie geeft 400

   (zrc-022e) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefnominatie niet gezet
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c21799bf-15ba-4d2c-a02a-8265e4eec312 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefnominatie geeft 400

   (zrc-022f) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefactiedatum niet gezet
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c21799bf-15ba-4d2c-a02a-8265e4eec312 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefactiedatum geeft 400

   (zrc-022g) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefactiedatum niet gezet
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c21799bf-15ba-4d2c-a02a-8265e4eec312 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefactiedatum geeft 400

   (zrc-022h) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c21799bf-15ba-4d2c-a02a-8265e4eec312 200 OK

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren met archiefactiedatum en archiefnominatie gezet geef 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/c21799bf-15ba-4d2c-a02a-8265e4eec312 204 No Content

   Change Informatieobject status to not gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5035f774-9156-437b-883f-d9ea26486516 200 OK

   (COMMON) Unlock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5035f774-9156-437b-883f-d9ea26486516/unlock 204 No Content

   Create Zaak to be archived
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (COMMON) (ZRC) Create ZaakInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   (zrc-022b) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als informatieobjecten nog niet gearchiveerd
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/d8c8cb27-d79e-48a6-9543-1262d867457e 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren terwijl gerelateerde objecten geen archiefstatus gearchiveerd hebben geeft 400

   (zrc-022c) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als informatieobjecten nog niet gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/d8c8cb27-d79e-48a6-9543-1262d867457e 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren terwijl gerelateerde objecten geen archiefstatus gearchiveerd hebben geeft 400

   (COMMON) Lock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5035f774-9156-437b-883f-d9ea26486516/lock 200 OK

   Change Informatieobject status to gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5035f774-9156-437b-883f-d9ea26486516 200 OK

   (zrc-022d) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefnominatie niet gezet
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/d8c8cb27-d79e-48a6-9543-1262d867457e 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefnominatie geeft 400

   (zrc-022e) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefnominatie niet gezet
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/d8c8cb27-d79e-48a6-9543-1262d867457e 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefnominatie geeft 400

   (zrc-022f) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefactiedatum niet gezet
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/d8c8cb27-d79e-48a6-9543-1262d867457e 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefactiedatum geeft 400

   (zrc-022g) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefactiedatum niet gezet
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/d8c8cb27-d79e-48a6-9543-1262d867457e 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefactiedatum geeft 400

   (zrc-022h) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/d8c8cb27-d79e-48a6-9543-1262d867457e 200 OK

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren met archiefactiedatum en archiefnominatie gezet geef 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/d8c8cb27-d79e-48a6-9543-1262d867457e 204 No Content

   Change Informatieobject status to not gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5035f774-9156-437b-883f-d9ea26486516 200 OK

   (COMMON) Unlock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5035f774-9156-437b-883f-d9ea26486516/unlock 204 No Content

   Create Zaak to be archived
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   (COMMON) (ZRC) Create ZaakInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   (zrc-022b) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als informatieobjecten nog niet gearchiveerd
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/032516ae-97c8-4143-8b71-5a1b7eac2152 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren terwijl gerelateerde objecten geen archiefstatus gearchiveerd hebben geeft 400

   (zrc-022c) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als informatieobjecten nog niet gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/032516ae-97c8-4143-8b71-5a1b7eac2152 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren terwijl gerelateerde objecten geen archiefstatus gearchiveerd hebben geeft 400

   (COMMON) Lock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5035f774-9156-437b-883f-d9ea26486516/lock 200 OK

   Change Informatieobject status to gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5035f774-9156-437b-883f-d9ea26486516 200 OK

   (zrc-022d) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefnominatie niet gezet
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/032516ae-97c8-4143-8b71-5a1b7eac2152 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefnominatie geeft 400

   (zrc-022e) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefnominatie niet gezet
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/032516ae-97c8-4143-8b71-5a1b7eac2152 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefnominatie geeft 400

   (zrc-022f) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefactiedatum niet gezet
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/032516ae-97c8-4143-8b71-5a1b7eac2152 400 Bad Request

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefactiedatum geeft 400

   (zrc-022g) Zaak deels bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is onmogelijk als archiefactiedatum niet gezet
   PATCH https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/032516ae-97c8-4143-8b71-5a1b7eac2152 400 Bad Request

   Tests Zaak deels bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren zonder waarde voor archiefactiedatum geeft 400

   (zrc-022h) Zaak bijwerken archiefstatus niet nog_te_archiveren is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/032516ae-97c8-4143-8b71-5a1b7eac2152 200 OK

   Tests Zaak bijwerken archiefstatus zetten op niet nog_te_archiveren met archiefactiedatum en archiefnominatie gezet geef 200

   (COMMON) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/032516ae-97c8-4143-8b71-5a1b7eac2152 204 No Content

   Change Informatieobject status to not gearchiveerd
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5035f774-9156-437b-883f-d9ea26486516 200 OK

   (COMMON) Unlock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5035f774-9156-437b-883f-d9ea26486516/unlock 204 No Content

   Create Zaak to delete
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Deelzaak to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Add Resultaat to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten 201 Created

   Add Status to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen 201 Created

   Add Rol to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen 201 Created

   Create Zaakobject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten 201 Created

   Add Zaakeigenschap to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/5fa2c864-8adc-4ddf-b4da-bfc156cceee8/zaakeigenschappen 201 Created

   Create relation between Zaak and Informatieobject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   Retrieve ObjectInformatieObject url
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 200 OK

   Add Klantcontact to Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten 201 Created

   (zrc-023a) Zaak verwijderen is mogelijk
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/5fa2c864-8adc-4ddf-b4da-bfc156cceee8 204 No Content

   Tests Zaak verwijderen geeft 204

   (zrc-023b) Zaak verdwijnt uit zrc na verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/5fa2c864-8adc-4ddf-b4da-bfc156cceee8 404 Not Found

   Tests Zaak ophalen uit zrc na verwijdering geeft 404

   (zrc-023c) Resultaat verdwijnt uit zrc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/resultaten/37ca2aee-994c-4952-8e74-b68d73f88a0e 404 Not Found

   Tests Resultaat ophalen uit zrc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023d) Status verdwijnt uit zrc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/statussen/b85bcac4-274c-4717-ab1e-9344fc5740da 404 Not Found

   Tests Status ophalen uit zrc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023e) Rol verdwijnt uit zrc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/rollen/24466df2-1b44-452f-9e84-d09fdeed474a 404 Not Found

   Tests Rol ophalen uit zrc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023f) Zaakobject verdwijnt uit zrc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakobjecten/e440e29b-8e20-48b8-83fa-c6a4c25e4077 404 Not Found

   Tests Zaakobject ophalen uit zrc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023g) Zaakeigenschap verdwijnt uit zrc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/5fa2c864-8adc-4ddf-b4da-bfc156cceee8/zaakeigenschappen/9bc44f66-4537-4aa9-8d8e-de3cb0206bf2 404 Not Found

   Tests Zaakeigenschap ophalen uit zrc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023h) ObjectInformatieObject verdwijnt uit drc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten/8e7449a2-cb4e-4c24-9de0-9fc09dc425ff 404 Not Found

   Tests ObjectInformatieObject ophalen uit drc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023i) ZaakInformatieObject verdwijnt uit zrc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/8fd9848f-c0f2-4089-a86f-879f12bb4e3b 404 Not Found

   Tests ZaakInformatieObject ophalen uit zrc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023j) Klantcontact verdwijnt uit zrc na Zaak verwijdering
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/klantcontacten/cbdf225b-9e0c-45fe-a93d-3ea4e1f6fced 404 Not Found

   Tests Klantcontact ophalen uit zrc na Zaak verwijdering geeft 404

   (zrc-023k) Deelzaak verdwijnt na verwijdering Hoofdzaak
   GET https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/0c7b8707-60a9-4339-a173-519155acd034 404 Not Found

   Tests Deelzaak wordt ook uit ZRC verwijderd als Hoofdzaak verwijderd is

   (ZRC) Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/8188dd36-0d08-4efe-b0b2-55da281549f5 204 No Content

   (ZRC) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/5035f774-9156-437b-883f-d9ea26486516 204 No Content

   (ZRC) Delete EnkelvoudigInformatieObject indicatieGebruiksrecht null
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/00c152bc-82fd-4487-9876-2bad84736fd4 204 No Content

   (ZRC) Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/7389beb8-a283-4935-b1d6-8cda67fa6fa3 204 No Content

   (ZRC) Delete Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/6929b460-05eb-4b12-b074-9595dbaa965d 204 No Content

   (ZRC) Delete Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/d1ba0c8d-1ac3-4ada-b9ef-3776c0a46bf4 204 No Content

   (ZRC) Delete Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/1432057c-6d29-44d7-90c3-072de3aeb0a8 204 No Content

   (DRC) Retrieve existing Catalogus
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/catalogussen 200 OK

   (DRC) Get Selectielijstklassen and Procestypen
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten 200 OK

   Create InformatieObjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Zaaktype-InformatieObjectType relation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktype-informatieobjecttypen 201 Created

   Publish Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/a4d1875f-3db6-4900-9a3e-cc8f6d519328/publish 200 OK

   Publish Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/b4357424-209b-4ed7-8321-112fb99f486c/publish 200 OK

   Publish Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/54233d6c-68ef-41bd-bcab-1e5609addd9c/publish 200 OK

   Create Zaak
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create Besluit
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   (drc-001a) EnkelvoudigInformatieObject aanmaken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met valide gegevens geeft 201

   (drc-001b) EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met ongeldige informatieobjecttype url is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met informatieobjecttype url die niet resulteert in 200 geeft 400

   (drc-001c) EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met informatieobjecttype url die niet wijst naar informatieobjecttype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met informatieobjecttype url die niet wijst naar Informatieobjecttype geeft 400

   Create Informatieobjecttype for EIO updates
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   (drc-001d) EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met concept informatieobjecttype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met concept informatieobjecttype geeft 400

   Publish temp Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/c2520317-aac3-4ddf-9307-f32b866f1351/publish 200 OK

   (COMMON) Lock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/aff8d0e0-450c-4787-af83-dd234da59474/lock 200 OK

   (drc-001e) EnkelvoudigInformatieObject informatieobjecttype bijwerken is niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/aff8d0e0-450c-4787-af83-dd234da59474 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject informatieobjecttype bijwerken geeft 400

   (drc-001f) EnkelvoudigInformatieObject informatieobjecttype bijwerken is niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/aff8d0e0-450c-4787-af83-dd234da59474 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject informatieobjecttype deels bijwerken geeft 400

   (COMMON) Unlock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/aff8d0e0-450c-4787-af83-dd234da59474/unlock 204 No Content

   Delete temp Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/c2520317-aac3-4ddf-9307-f32b866f1351 204 No Content

   (drc-002a) ObjectInformatieObject aanmaken met objectType zaak en ongeldige object url is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objecttype zaak en object url die niet resulteert in 200 geeft 400

   (drc-002b) ObjectInformatieObject aanmaken met objectType besluit en ongeldige object url is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objecttype besluit en object url die niet resulteert in 200 geeft 400

   (drc-002c) ObjectInformatieObject aanmaken met objectType zaak en object url die niet wijst naar Zaak is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objecttype zaak en object url die niet wijst naar Zaak geeft 400

   (drc-002d) ObjectInformatieObject aanmaken met objectType besluit en object url die niet wijst naar Besluit is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objecttype besluit en object url die niet wijst naar Besluit geeft 400

   Create relation between Zaak and Informatieobject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   (drc-003a) ObjectInformatieObject aanmaken met bestaande combinatie object en informatieobject en objectType zaak is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objecttype zaak en bestaande combinatie object en informatieobject geeft 400

   (COMMON) Delete ZaakInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/c9b4ee0e-31a4-4629-9ead-33a818352e88 204 No Content

   Create relation between Besluit and Informatieobject
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 201 Created

   (drc-003b) ObjectInformatieObject aanmaken met bestaande combinatie object en informatieobject en objectType besluit is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objecttype besluit en bestaande combinatie object en informatieobject geeft 400

   (COMMON) Delete BesluitInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten/89c00271-dd5b-4de6-8a1e-f9d1d14f9ba6 204 No Content

   (drc-004a) ObjectInformatieObject aanmaken met zaak en informatieobject niet gekoppeld in zrc is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objectType zaak en object en informatieobject die nog niet gekoppeld zijn in zrc geeft 400

   (drc-004b) ObjectInformatieObject aanmaken met besluit en informatieobject niet gekoppeld in brc is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests ObjectInformatieObject aanmaken met objectType besluit en object en informatieobject die nog niet gekoppeld zijn in zrc geeft 400

   (drc-005a) EnkelvoudigInformatieobject aanmaken met ontvangstdatum en status in bewerking is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieobject aanmaken met een waarde voor ontvangstdatum en status in bewerking geeft 400

   Create EnkelvoudigInformatieObject with status in bewerking
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (COMMON) Lock created EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/736463bc-b2e0-4fd7-a4f4-daeba504ae8c/lock 200 OK

   (drc-005b) EnkelvoudigInformatieObject bijwerken ontvangstdatum zetten als status in bewerking is niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/736463bc-b2e0-4fd7-a4f4-daeba504ae8c 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject ontvangstdatum zetten als status in bewerking geeft 400

   (drc-005c) EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken ontvangstdatum zetten als status in bewerking is niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/736463bc-b2e0-4fd7-a4f4-daeba504ae8c 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject ontvangstdatum zetten als status in bewerking geeft 400

   (COMMON) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/736463bc-b2e0-4fd7-a4f4-daeba504ae8c 204 No Content

   (drc-005d) EnkelvoudigInformatieobject aanmaken met ontvangstdatum en status ter vaststelling is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieobject aanmaken met een waarde voor ontvangstdatum en status ter vaststelling geeft 400

   Create EnkelvoudigInformatieObject with status ter vaststelling
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (COMMON) Lock created EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/0871c16c-9475-42da-a359-ff35bf1d5a5e/lock 200 OK

   (drc-005e) EnkelvoudigInformatieObject bijwerken ontvangstdatum zetten als status ter vaststelling is niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/0871c16c-9475-42da-a359-ff35bf1d5a5e 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject ontvangstdatum zetten als status ter vaststelling geeft 400

   (drc-005f) EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken ontvangstdatum zetten als status ter vaststelling is niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/0871c16c-9475-42da-a359-ff35bf1d5a5e 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject ontvangstdatum zetten als status ter vaststelling geeft 400

   (COMMON) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/0871c16c-9475-42da-a359-ff35bf1d5a5e 204 No Content

   (drc-006a) Valideren default indicatie gebruiksrecht bij aanmaken EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken zet indicatie gebruiksrecht op null indien niet gedefinieerd

   (COMMON) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/50682ee1-1b3e-402a-ab6f-90f88e32dc66 204 No Content

   (drc-006b) EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met indicatie gebruiksrecht true vereist Gebruiksrechten
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met indicatie gebruiksrecht true zonder Gebruiksrechten in drc geeft 400

   Create Gebruiksrechten
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 201 Created

   (drc-006c) Aanmaken Gebruiksrechten zet EnkelvoudigInformatieObject.indicatieGebruiksrecht op true
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/aff8d0e0-450c-4787-af83-dd234da59474 200 OK

   Tests Aanmaken Gebruiksrechten zet EnkelvoudigInformatieObject.indicatieGebruiksrecht op true

   Delete Gebruiksrechten
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten/a57a9c75-c77f-4c75-b1e4-00a264b4f678 204 No Content

   (drc-006d) Verwijderen Gebruiksrechten zet EnkelvoudigInformatieObject.indicatieGebruiksrecht op null
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/aff8d0e0-450c-4787-af83-dd234da59474 200 OK

   Tests Verwijderen Gebruiksrechten zet EnkelvoudigInformatieObject.indicatieGebruiksrecht op null

   (drc-007a) EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding krijgt die waarde toegekend

   (COMMON) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/7c3537f1-88ec-4e6d-8339-65a8a6da6a49 204 No Content

   (COMMON) Lock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/aff8d0e0-450c-4787-af83-dd234da59474/lock 200 OK

   (drc-007b) EnkelvoudigInformatieObject bijwerken met expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/aff8d0e0-450c-4787-af83-dd234da59474 200 OK

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding krijgt die waarde toegekend

   (drc-007c) EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken met expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/aff8d0e0-450c-4787-af83-dd234da59474 200 OK

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken met expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding krijgt die waarde toegekend

   (COMMON) Unlock EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/aff8d0e0-450c-4787-af83-dd234da59474/unlock 204 No Content

   Retrieve Informatieobjecttype vertrouwelijkheidaanduiding
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/b4357424-209b-4ed7-8321-112fb99f486c 200 OK

   (drc-007b) EnkelvoudigInformatieObject aanmaken leidt vertrouwelijkheidaanduiding af uit Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Tests EnkelvoudigInformatieObject aanmaken zonder expliciet gedefinieerde vertrouwelijkheidaanduiding leidt vertrouwelijkheidaanduiding af uit Informatieobjecttype

   (COMMON) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/63899138-a7ed-4608-9cd5-fbd9c7ce6aa5 204 No Content

   (COMMON) Create EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (COMMON) Create ZaakInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten 201 Created

   (drc-008a) EnkelvoudigInformatieObject verwijderen terwijl er ObjectInformatieObjecten aan gekoppeld zijn is niet toegestaan
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/78c84d75-e5d8-46ed-bddf-bf5f5b4553d3 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject verwijderen terwijl er ObjectInformatieObjecten aan gekoppeld zijn is niet toegestaan

   (COMMON) Delete ZaakInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaakinformatieobjecten/c966a279-0f6a-4bdd-80f0-a0d7bf702946 204 No Content

   (COMMON) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/78c84d75-e5d8-46ed-bddf-bf5f5b4553d3 204 No Content

   (COMMON) Create EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (COMMON) Create Gebruiksrechten
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 201 Created

   Delete created InformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/e913f798-ba9b-42d7-aa1a-f85931a5c714 204 No Content

   (drc-008b) EnkelvoudigInformatieObject verwijderen cascade door naar gerelateerde Gebruiksrechten
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 200 OK

   Tests EnkelvoudigInformatieObject verwijderen verwijdert ook alle gerelateerde Gebruiksrechten uit het DRC

   (COMMON) Delete Gebruiksrechten
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten/a5fd0146-78c9-4600-8b3d-74ee54c1371a 404 Not Found

   (drc-008c) EnkelvoudigInformatieObject verwijderen cascade door naar gerelateerde audit trail
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/e913f798-ba9b-42d7-aa1a-f85931a5c714/audittrail 404 Not Found

   Tests EnkelvoudigInformatieObject verwijderen verwijdert ook de gerelateerde audit trail uit het DRC

   Create applicatie for lock tests
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   Create EnkelvoudigInformatieobject for lock tests
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (drc-009a) EnkelvoudigInformatieObject bijwerken terwijl unlocked niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/f9e97d58-b267-4e33-a090-5ab37c4070c2 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject bijwerken zonder lock geeft 400

   (drc-009b) EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken terwijl unlocked niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/f9e97d58-b267-4e33-a090-5ab37c4070c2 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken zonder lock geeft 400

   (drc-009c) EnkelvoudigInformatieObject locken geeft een lockId terug
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/f9e97d58-b267-4e33-a090-5ab37c4070c2/lock 200 OK

   Tests EnkelvoudigInformatieObject locken geeft een lockId terug

   (drc-009d) EnkelvoudigInformatieObject bijwerken zonder lock niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/f9e97d58-b267-4e33-a090-5ab37c4070c2 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject bijwerken zonder lock geeft 400

   (drc-009e) EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken zonder lock niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/f9e97d58-b267-4e33-a090-5ab37c4070c2 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken zonder lock geeft 400

   (drc-009f) EnkelvoudigInformatieObject bijwerken is mogelijk na lock
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/f9e97d58-b267-4e33-a090-5ab37c4070c2 200 OK

   Tests EnkelvoudigInformatieObject bijwerken met valide gegevens geeft 200

   EnkelvoudigInformatieObject bijwerken past gegevens correct aan

   (drc-009g) EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken is mogelijk na lock
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/f9e97d58-b267-4e33-a090-5ab37c4070c2 200 OK

   Tests EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken met valide gegevens geeft 200

   EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken past gegevens correct aan

   (drc-009h) EnkelvoudigInformatieObject bijwerken met verkeerd lockId niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/f9e97d58-b267-4e33-a090-5ab37c4070c2 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject bijwerken met verkeerd lockId geeft 400

   (drc-009i) EnkelvoudigInformatieObject deels bijwerken met verkeerd lockId niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/f9e97d58-b267-4e33-a090-5ab37c4070c2 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject bijwerken met verkeerd lockId geeft 400

   (drc-009j) EnkelvoudigInformatieObject geforceerd unlocken zonder applicatie is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/f9e97d58-b267-4e33-a090-5ab37c4070c2/unlock 400 Bad Request

   Tests EnkelvoudigInformatieObject geforceerd unlocken zonder applicatie met juiste scope geeft 400

   Delete lock Applicatie
   DELETE https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties/033c63cb-b382-4d9a-b54a-52ca38add7f9 204 No Content

   (drc-009k) EnkelvoudigInformatieObject geforceerd unlocken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/f9e97d58-b267-4e33-a090-5ab37c4070c2/unlock 204 No Content

   Tests EnkelvoudigInformatieObject geforceerd unlocken geeft 204

   (COMMON) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/f9e97d58-b267-4e33-a090-5ab37c4070c2 204 No Content

   (DRC) Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/aff8d0e0-450c-4787-af83-dd234da59474 204 No Content

   Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1adb0a0d-356b-4f46-bb7c-6b03685a705d 204 No Content

   Delete Besluit
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/6fa392a8-3079-46ff-bbe7-20bb97d4348e 204 No Content

   (DRC) Delete Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/54233d6c-68ef-41bd-bcab-1e5609addd9c 204 No Content

   (DRC) Delete Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/a4d1875f-3db6-4900-9a3e-cc8f6d519328 204 No Content

   (DRC) Delete Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/b4357424-209b-4ed7-8321-112fb99f486c 204 No Content

   (BRC) Retrieve existing Catalogus
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/catalogussen 200 OK

   (BRC) Get Selectielijstklassen and Procestypen
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten 200 OK

   Create InformatieObjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Publish Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/3916f627-d848-4208-b9fc-f4e48310b1a7/publish 200 OK

   Publish Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/98720a1d-31c2-44dd-96a6-de1d4fe3ec52/publish 200 OK

   Publish Zaaktype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/7536a71a-4774-4e4e-8e3d-948b76f877f0/publish 200 OK

   (BRC) Create EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   Add Gebruiksrechten to EnkelvoudigInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/gebruiksrechten 201 Created

   Create EnkelvoudigInformatieObject with indicatieGebruiksrecht null
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (brc-001a) Besluit aanmaken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Tests Zaak aanmaken met valide gegevens geeft 201

   (brc-001b) Besluit bijwerken is mogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/416fa346-6dee-4929-b053-96d31fd22e07 200 OK

   Tests Besluit bijwerken met valide gegevens geeft 200

   Besluit bijwerken past gegevens correct aan

   (brc-001c) Besluit deels bijwerken is mogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/416fa346-6dee-4929-b053-96d31fd22e07 200 OK

   Tests Besluit deels bijwerken met valide gegevens geeft 200

   Besluit deels bijwerken past gegevens correct aan

   (brc-001d) Besluit aanmaken met ongeldige besluittype url is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 400 Bad Request

   Tests Besluit aanmaken met besluittype url die niet resulteert in 200 geeft 400

   (brc-001e) Besluit aanmaken met besluittype url die niet wijst naar Besluittype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 400 Bad Request

   Tests Besluit aanmaken met besluittype url die niet wijst naar Besluittype-resource geeft 400

   Create Besluittype for Besluit updates
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   (brc-001f) Besluit aanmaken met concept besluittype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 400 Bad Request

   Tests Besluit aanmaken met concept besluittype geeft 400

   Publish temp Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/5a7009c1-ba0e-470f-ae9a-6833241a5888/publish 200 OK

   (brc-001g) Besluit besluittype bijwerken is onmogelijk
   PUT https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/416fa346-6dee-4929-b053-96d31fd22e07 400 Bad Request

   Tests Besluit besluittype bijwerken geeft 400

   (brc-001h) Besluit besluittype deels bijwerken is onmogelijk
   PATCH https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/416fa346-6dee-4929-b053-96d31fd22e07 400 Bad Request

   Tests Besluit besluittype deels bijwerken geeft 400

   Delete temp Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/5a7009c1-ba0e-470f-ae9a-6833241a5888 204 No Content

   (brc-002a) Uniciteit verantwoordelijke_organisatie en identificatie op de Besluit-resource (POST)
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 400 Bad Request

   Tests Besluit aanmaken met bestaande combinatie verantwoordelijke_organisatie en identificatie geeft 400

   Create Besluit with unique identificatie and verantwoordelijke_organisatie
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   (brc-002b) Besluit bijwerken identificatie aanpassen niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/7764ed11-c9fc-4a72-9dae-d1f03a78e0a4 400 Bad Request

   Tests Besluit bijwerken identificatie geeft 400

   (brc-002c) Besluit deels bijwerken identificatie aanpassen niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/7764ed11-c9fc-4a72-9dae-d1f03a78e0a4 400 Bad Request

   Tests Besluit deels bijwerken identificatie geeft 400

   (brc-002d) Besluit bijwerken verantwoordelijke_organisatie aanpassen niet toegestaan
   PUT https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/7764ed11-c9fc-4a72-9dae-d1f03a78e0a4 400 Bad Request

   Tests Besluit bijwerken met bestaande combinatie verantwoordelijke_organisatie en identificatie geeft 400

   (brc-002e) Besluit deels bijwerken verantwoordelijke_organisatie aanpassen niet toegestaan
   PATCH https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/7764ed11-c9fc-4a72-9dae-d1f03a78e0a4 400 Bad Request

   Tests Besluit deels bijwerken met bestaande combinatie verantwoordelijke_organisatie en identificatie geeft 400

   (COMMON) Delete Besluit
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/7764ed11-c9fc-4a72-9dae-d1f03a78e0a4 204 No Content

   Retrieve Besluiten for verantwoordelijke_organisatie
   GET https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 200 OK

   (brc-002f) Genereer unieke identificatie voor Besluit onder verantwoordelijke_organisatie
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Tests Besluit aanmaken zonder identificatie genereert unieke identificatie onder bronorganisatie

   (COMMON) Delete Besluit
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/8a9c8eda-b395-41d3-9bca-7f27328b3da3 204 No Content

   (brc-003a) BesluitInformatieObject aanmaken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 201 Created

   Tests BesluitInformatieObject aanmaken met valide gegevens geeft 201

   (COMMON) Delete BesluitInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten/fa377310-e90f-401a-90aa-b7fcc7703612 204 No Content

   (brc-003b) BesluitInformatieObject aanmaken met ongeldige informatieobject url is niet toegestaan
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests BesluitInformatieObject aanmaken met informatieobject url die niet resulteert in 200 geeft 400

   Create BesluitInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 201 Created

   (brc-005a) BesluitInformatieObject aanmaken maakt ObjectInformatieObject aan met objectType besluit
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 200 OK

   Tests BesluitInformatieObject aanmaken maakt een ObjectInformatieObject in DRC

   BesluitInformatieObject aanmaken maakt een ObjectInformatieObject met objectType besluit

   BesluitInformatieObject aanmaken maakt een ObjectInformatieObject met correcte besluit en informatieobject

   Delete BesluitInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten/bd19ac46-359e-48ae-addf-b420a7806102 204 No Content

   (brc-005b) BesluitInformatieObject verwijderen verwijdert ObjectInformatieObject uit DRC
   GET https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/objectinformatieobjecten 200 OK

   Tests BesluitInformatieObject verwijderen verwijdert ObjectInformatieObject in DRC

   Create Zaak for besluittype validation
   POST https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken 201 Created

   Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Publish Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/db64ba66-1b99-43e9-afc0-5eb3aa16d69f/publish 200 OK

   (brc-006a) Besluit aanmaken bij Zaak met besluittype niet in Zaak.zaaktype.besluittypen is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 400 Bad Request

   Tests Besluit aanmaken bij Zaak met besluittype niet in Zaak.zaaktype.besluittypen geeft 400

   Delete Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/db64ba66-1b99-43e9-afc0-5eb3aa16d69f 204 No Content

   Delete Zaak
   DELETE https://test.openzaak.nl/zaken/api/v1/zaken/1938909b-255b-47bc-b0a8-d7e75e6e6b3c 204 No Content

   Create InformatieObjecttype for BIO validation
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Publish temp Informatieobjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/cfdd11c2-78a1-47cf-aed7-ebe8d4d036d4/publish 200 OK

   Publish Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/82077b8d-d345-4a39-921d-17dc43fc5aab/publish 200 OK

   Create Besluit for BIO validation
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   Create EnkelvoudigInformatieObject for BIO validation
   POST https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten 201 Created

   (brc-007a) BesluitInformatieObject aanmaken bij Besluit met informatieobjecttype niet in Besluit.besluittype.informatieobjecttypen is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 400 Bad Request

   Tests BesluitInformatieObject aanmaken bij Besluit met informatieobjecttype niet in Besluit.besluittype.informatieobjecttypen geeft 400

   Delete Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/82077b8d-d345-4a39-921d-17dc43fc5aab 204 No Content

   Delete Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/cfdd11c2-78a1-47cf-aed7-ebe8d4d036d4 204 No Content

   Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/1dbaba5f-a321-46a9-bfd4-e62977409749 404 Not Found

   (COMMON) Delete Besluit
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/2759ef75-8956-4b48-a2f6-e0469fcc4de3 404 Not Found

   Create Besluit to be deleted
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten 201 Created

   (COMMON) Create BesluitInformatieObject
   POST https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 201 Created

   Delete created Besluit
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/a26a9182-a326-45b1-af02-2e0ab7a66bbc 204 No Content

   (brc-008a) Besluit verwijderen cascade door naar gerelateerde BesluitInformatieObjecten
   GET https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten 200 OK

   Tests Besluit verwijderen verwijdert ook alle gerelateerde BesluitInformatieObjecten uit het BRC

   (COMMON) Delete BesluitInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluitinformatieobjecten/d803fdfb-4494-4b56-881b-ccaa9a8b903d 204 No Content

   (brc-008b) Besluit verwijderen cascade door naar gerelateerde audit trail
   GET https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/a26a9182-a326-45b1-af02-2e0ab7a66bbc/audittrail 404 Not Found

   Tests Besluit verwijderen verwijdert ook de gerelateerde audit trail uit het BRC

   Delete Besluit
   DELETE https://test.openzaak.nl/besluiten/api/v1/besluiten/416fa346-6dee-4929-b053-96d31fd22e07 204 No Content

   Delete EnkelvoudigInformatieObject
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/a7a54914-d527-4fb1-ab0e-5ad02a8575c9 204 No Content

   Delete EnkelvoudigInformatieObject indicatieGebruiksrecht null
   DELETE https://test.openzaak.nl/documenten/api/v1/enkelvoudiginformatieobjecten/2fea353b-9fcd-4c3f-981b-1036aef280dd 204 No Content

   (BRC) Delete Zaaktype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen/7536a71a-4774-4e4e-8e3d-948b76f877f0 204 No Content

   (BRC) Delete Besluittype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen/3916f627-d848-4208-b9fc-f4e48310b1a7 204 No Content

   (BRC) Delete Informatieobjecttype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen/98720a1d-31c2-44dd-96a6-de1d4fe3ec52 204 No Content

   (ZTC) Retrieve existing Catalogus
   GET https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/catalogussen 200 OK

   (ZTC) Get Selectielijstklassen and Procestypen
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten 200 OK

   Get Resultaattypeomschrijving
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaattypeomschrijvingen 200 OK

   Create Besluittype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/besluittypen 201 Created

   Create InformatieObjecttype
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/informatieobjecttypen 201 Created

   Create Applicatie without scope geforceerd_verwijderen
   POST https://test.openzaak.nl/autorisaties/api/v1/applicaties 201 Created

   (ztc-001a) Zaaktype aanmaken is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Tests Zaaktype aanmaken met valide gegevens geeft 201

   (ztc-001b) Zaaktype aanmaken met selectielijstProcestype url die niet wijst naar Procestype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 400 Bad Request

   Tests Zaaktype aanmaken met selectielijstProcestype url die niet wijst naar Procestype resource geeft 400

   Create Zaaktype for afleidingswijze afgehandeld
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Zaaktype for afleidingswijze termijn
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   Create Zaaktype for empty procestermijn
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/zaaktypen 201 Created

   (ztc-002a) Resultaattype aanmaken met valide gegevens is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Tests Resultaattype aanmaken met valide gegevens geeft 201

   (ztc-002b) Resultaattype.omschrijvingGeneriek wordt afgeleid uit Resultaattypeomschrijving.omschrijving
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaattypeomschrijvingen/ce8cf476-0b59-496f-8eee-957a7c6e2506 200 OK

   Tests Resultaatype.omschrijvingGeneriek is gelijk aan Resultaattypeomschrijving.omschrijving

   (COMMON) Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/17badadb-117f-4663-af32-4aabf65a8751 204 No Content

   (ztc-002c) Resultaattype aanmaken met resultaattypeomschrijving url die niet wijst naar correcte resource is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met resultaattypeomschrijving url die niet wijst naar Resultaattypeomschrijving resource geeft 400

   (ztc-002d) Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse url die niet wijst naar correcte resource is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse url die niet wijst naar Resultaat resource geeft 400

   (ztc-002e) Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse url met incorrect procestype is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse niet van hetzelfde procestype als Resultaattype.zaaktype.selectielijstProcestype geeft 400

   Retrieve Resultaat.waardering and Resultaat.bewaartermijn
   GET https://selectielijst.openzaak.nl/api/v1/resultaten/cff2391b-656a-4df8-8b70-cb2935be415a 200 OK

   (ztc-002f) Resultaattype.archiefnominatie is gelijk aan Resultaat.waardering indien niet gedefinieerd
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Tests Resultaattype.archiefnominatie is gelijk aan Resultaat.waardering indien niet expliciet gedefinieerd

   (COMMON) Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/837b8c83-5660-41c4-9f82-00d10f120d73 204 No Content

   (ztc-002g) Resultaattype.archiefactietermijn is gelijk aan Resultaat.bewaartermijn indien niet gedefinieerd
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Tests Resultaattype.archiefactietermijn is gelijk aan Resultaat.bewaartermijn indien niet expliciet gedefinieerd

   (COMMON) Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/983250e0-7021-4b47-9df9-0f3d73bb5c3c 204 No Content

   (ztc-003a) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en niet afleidingswijze afgehandeld is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en niet brondatumArchiefprocedure.afleidingswijze afgehandeld geeft 400

   (ztc-003b) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze afgehandeld is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en brondatumArchiefprocedure.afleidingswijze afgehandeld geeft 201

   (COMMON) Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/9d9c1d43-10d8-4830-9582-79da6cff82b4 204 No Content

   (ztc-003c) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject en niet afleidingswijze termijn is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject en niet brondatumArchiefprocedure.afleidingswijze termijn geeft 400

   (ztc-003d) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject en afleidingswijze termijn is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_procesobject en brondatumArchiefprocedure.afleidingswijze termijn geeft 201

   (COMMON) Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/fb4e768c-3fe1-4ef8-9b68-db3ed4cc3ce4 204 No Content

   (ztc-003e) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze ander_datumkenmerk is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze ander_datumkenmerk geeft 400

   (ztc-003f) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze eigenschap is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze eigenschap geeft 400

   (ztc-003g) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze gerelateerde_zaak is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze gerelateerde_zaak geeft 400

   (ztc-003h) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze hoofdzaak is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze hoofdzaak geeft 400

   (ztc-003i) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze ingangsdatum_besluit is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze ingangsdatum_besluit geeft 400

   (ztc-003j) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze vervaldatum_besluit is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze vervaldatum_besluit geeft 400

   (ztc-003k) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze zaakobject is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn nihil en afleidingswijze zaakobject geeft 400

   (ztc-003l) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze ander_datumkenmerk is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze ander_datumkenmerk geeft 400

   (ztc-003m) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze eigenschap is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze eigenschap geeft 400

   (ztc-003n) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze gerelateerde_zaak is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze gerelateerde_zaak geeft 400

   (ztc-003o) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze hoofdzaak is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze hoofdzaak geeft 400

   (ztc-003p) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze ingangsdatum_besluit is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze ingangsdatum_besluit geeft 400

   (ztc-003q) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze vervaldatum_besluit is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze vervaldatum_besluit geeft 400

   (ztc-003r) Resultaattype met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze zaakobject is onmogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 400 Bad Request

   Tests Resultaattype aanmaken met selectielijstklasse.procestermijn ingeschatte_bestaansduur_object en afleidingswijze zaakobject geeft 400

   (ztc-003s) Resultaattype met afleidingswijze afgehandeld en selectielijstklasse.procestermijn leeg is mogelijk
   POST https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen 201 Created

   Tests Resultaattype aanmaken met brondatumArchiefprocedure.afleidingswijze afgehandeld en selectielijstklasse.procestermijn leeg geeft 201

   (COMMON) Delete Resultaattype
   DELETE https://test.openzaak.nl/catalogi/api/v1/resultaattypen/3cd68f7a-684d-4150-8a28-3daecfb695e8 204 No Content